Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Домашнє завдання. Завдання 1. Підготуйте усне повідомлення про класифікацію функцій спілкування.

Читайте также:
  1. Варіанти завдання вихідного параметру виконавчого механізму виходу
  2. Визначити завдання бухгалтерського обліку.
  3. Виконавські завдання освоєння творів великої форми.
  4. Додаткове завдання.
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання

Завдання 1. Підготуйте усне повідомлення про класифікацію функцій спілкування.

Завдання 2. Підготуйте усне повідомлення на тему "Характеристика різновидів доповідей".

Завдання 3. Підготуйте коротке повідомлення "Рекомендації щодо ведення ділових бесід".

Завдання 4. Підготуйте доповідь на тему: "Різновиди публічних виступів".

Завдання 5. Підготуйте реферат на тему "Класифікації соціальних типів підлеглих, керівників".

Завдання 6. Сформулюйте і запишіть "Поради щодо підготовки виступу".

 

Запам'ятайте відповідники стійких виразів!

не знати, з якої причини без видимой причини
негайно, без затримки без задержки
без докорів сумління без зазрения сбвести
безвідмовно без отказа
без поблажливості без снисхождения
без упину без удержу
без шкоди без ущерба
марна праця бесполезный труд
бути родичем быть в родстве
мати добру репутацію быть на хорошем счету  


Заняття №5

Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

 

Мета: ознайомитись зі способами застосування в своїй діяльності правил спілкування; розвивати вміння спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми.

Вид заняття: практичне

Питання до заняття

1. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

2. Культура телефонного діалогу.

 

Література:

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001. -384 с

3.Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник.-К., 2005

4.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. – К: Арій, 2008. - 160 с.

5.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів.-К., 2000

 

Питання 1

Рекомендують:

— починати розмову із загальних фраз, поступово переходячи до найбільш важливих, принципових питань, а потім — до обговорення питань, за якими можна легко дійти згоди;

— задавати доброзичливі й прямі запитання;

— відповіді вислуховувати;

— записувати цінну інформацію;

— виявляти бажання зрозуміти позицію партнера;

— викликати симпатію до себе з боку співбесідника (адже він — особистість, має повне право на повагу до себе, на визнання його як особистості);

— орієнтуватися на бажаний партнером кінцевий результат, який вигідний і для організаторів;

— аргументувати свої пропозиції цифрами, фактами;

— виявляти зацікавленість у перспективах взаємин з партнерами;

Якщо ви не можете торкатися обговорення певної теми, потрібно послатися на особисті обставини або повідомити, що рішення підприємства з цього питання поки що не підлягає розголошенню. Рекомендують відповісти так: "У цей час, на жаль, не маю права обговорювати це питання. Сподіваюся, що ви зрозумієте мене правильно".Не можна:

• ставити запитань, які підказують відповідь;

• вести розмови про релігію та політику;

• тиснути на співрозмовника;

• змушувати партнера довго чекати зустрічі;

• обдурювати партнера і постійно вимагати від нього доказів.

• приступати до розмови без ретельно продуманого плану.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 505 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Пізнання, мислення спілкування. Функції мови .Стилі і типи мовлення | Матеріал до лекції | Сучасна українська літературна мова є вищою формою вияву української національної мови. Нижчими її формами є територіальні та соціальні діалекти. | Увага! Культура мовлення | Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни | Домашнє завдання | По батькові | Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду | Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм | Увага! Культура мовлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Домашнє завдання| Питанння 2

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)