Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

По батькові

При твореннi чоловiчих iмен по батьковi використовується суфiкс -ОВИЧ: Iванович, Сергiйович, Васильович.

При твореннi жiночих iмен по батьковi використовується суфiкс -IВН-: Iванiвна, Сергiївна, Василiвна.

Прізвища передаються на письмi за загальними нормами українського правопису, вiдповiдно до усталеної вимови. Наприклад: Литвиненко, Марченко, Солов’яненко, Юрчук.

% Увага! В українськiй мовi вiдмiняються прiзвища з суфіксом –КО та нульвим закінченням, якщо вони належать чоловікові: Шевченко, Шевченка, Шевченку; Канівець, Канівця, Канівцем тощо.

Записуючи росiйськi прiзвища українською мовою, слiд дотримуватися таких правил:

- ЙО- а/на початку слова: Йотов, Йоржик;

рос. -Ё- б/пiсля голосної: Майоров, Водойомов;

передається в/пiсля твердих приголосних: Муравйов, Воробйов;

-ЬО- пiсля м’яких приголосних: Дехтярьов, Лавреньов;

-О- пiсля Ж,Ч,Ш,Щ,Ц у ненаголошенiй позицiї: Горбачов, Личов.

-Е-: пiсля приголосних: Александров, Леонов

 

рос. -Е-

передається -Є-: а/на початку слова: Єлькiн, Євтушенко;

б/пiсля м’якого знаку та апострофа: Васильєв, Аляб’єв;

в/ у суфiксах -ЄВ, -ЄЄВ, якщо вони стоять не пiсля Ж,Ч,Ш,Щ,Ц: Голубєв, Фадєєв, Муромцев, Аракчеєв;

г/там, де в спорiдненому словi завжди виступає I: Бєлiнський /бо бiлий/, Лєсков /бо лiс/;

 

рос. -И- -I- а/на початку слова: Iванов, Iсаєв;

передається б/пiсля приголосних, крiм Ж,Ч,Ш,Щ,Ц: Нiкiтiн, Нiколаєв;

-Ї- пiсля голосних, апострофа та м’якого знаку:Воїнов, Мар’їн, Iльїн;

-И- а/пiсля Ж,Ч,Ш,Щ,Ц: Щипачов, Живков;

б/ там, де у спорiдненому словi виступає -И-:Писарєв /бо писар/, Тихомиров /бо тихий i мир/;

в/ у префiксах ПРИ-: Приходько, Приймаков;

г/у суфiксах -ИЧ, -ИК: Зiнкевич, Малик.

Практичні завдання для самоперевірки

Від поданих словосполучень утворити кличну форму:

• Олег Андрійович, пан Іваненко, Оксана Володимирівна, пані Дорошенко, Сергій, Інна.

Зразок: Олеже Андрійовичу, Оксано Володимирівно, пані Дорошенко.

• Світлана Володимирівна, Валерій Вікторович, пан Березюк, пані Шевчук, Марія, Петро.

• Наталія Володимирівна, Олександр Іванович, пан Ющенко, пані Зелінська, Віталій, Ірина.

Перекласти подані прізвища українською мовою:

• Безхутрый Юрий Николаевич, Александрова Юлия Николаевны, Варич Оксана Петровна, Афанасьев Николай Александрович, Лосев Алексей Федорович.

• Васильева Ирина Григорьевна, Ковалёв Роман Викторович, Вересаев Николай Ильич, Репин Илья Ефимович, Сенкевич Ольга Юрьевна.

• Королёв Андрей Викторович, Бердяев Алексей Иванович, Александровская Татьяна Вячеславовона, Тургенев Иван Сергеевич, Карел Чапек.

 

Питання 3

Складнi слова можуть писатися разом та через дефiс.

Разом пишемо:

а) коли слово утворене вiд словосполучення, в якому одне слово залежить вiд iншого:

варити /що?/сталь - сталевар

будувати /що?/машини - машинобудiвний

снiг /який?/бiлий - бiлоснiжний

любити /що?/волю - волелюбний;

б) складноскороченi слова: колгосп, держбанк, мiськком;

в) складноскороченi слова з першими частинами АВIА-, АВТО-, АГРО-, ГАЗО-, ГIДРО-, ЕЛЕКТРО-, КОСМО-, МОНО-, НЕО-, РАДIО-, СУПЕР-, ТЕЛЕ-, ТУРБО-, ФОТО- та iншi: електромеханiчний, авторемонтний, турбогенератор, неокласики;

в) складнi слова, першою частиною яких є кiлькiснi числiвники: дев’ятиповерхівка, семирiчний, сторіччя;

г) частина ПIВ-, НАПІВ-, ПОЛУ- з словами, якi не є власною назвою: пiваркуша, пiв’яблука, напівсон, полумисок.

Через дефіс пишемо:

а) якщо словосполучення утворене вiд словосполучення, в якому слова є рiвноправними: масово-полiтичний, трамвайно-тролейбусний, прем'єр-міністр, експерт-бухгалтер,

б) вiдтiнки кольорiв: жовто-блакитний, синьо-зелений, АЛЕ: жовтогарячий;

в) частина ПIВ- з словами, якi є власними назвами: пiв-Харкова, пiв-Європи;

г) словосполучення, утворенi повторенням однакових або близьких за значенням слiв: ледве-ледве, тишком-нишком, з дiда-прадiда, великий-превеликий.

 

Практичні завдання для самоперевірки

Запишіть слова, знявши риску, поясніть написання слів.

• Машино/будівний, електро/зварювання, жовто/блакитний, гучно/мовець, дизель/електрохід, п'ятдесяти/річчя, зірви/голова, генерал/майор, електро/двигун, місяце/хід, магазин/салон, кіно/репортаж, телефон/автомат, експерт/бухгалтер, блок/система, життє/радісний.

Зразок: машинобудівний – разом пишемо слова, частини яких є взаємозв’язаними; електрозварювання – разом пишемо слова, першою частиною яких є частка електро-; жовто-блакитний – через дефіс пишемо відтінки кольорів.

• Паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов'язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м'ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний,

 

 

•Фінансово/промисловий, теоретико/пізнавальний, нутрішньо/артеріальний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, важко/доступний, високо/авторитетний, культурно/освітній, українсько/американський, індо/європейський, червоно/гарячий, вельми/шановний, високо/авторитетний, три/кутний,


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Пізнання, мислення спілкування. Функції мови .Стилі і типи мовлення | Матеріал до лекції | Сучасна українська літературна мова є вищою формою вияву української національної мови. Нижчими її формами є територіальні та соціальні діалекти. | Увага! Культура мовлення | Домашнє завдання | Домашнє завдання | Питанння 2 | Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни | Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм | Увага! Культура мовлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Домашнє завдання| Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.038 сек.)