Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні принципи філософської методології.

Читайте также:
  1. Будова та принципи функціонування генної мережі диференціації клітин
  2. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень
  3. Виникнення фізіології як науки, основні стадії розвитку
  4. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.
  5. Выбор принципиальной схемы механической части тормозной системы вагона
  6. Выбор принципиальной схемы пневматической части тормозной системы вагона
  7. Выбор принципиальной схемы пневматической части тормозной системы вагона.

Третє питання потрібно розпочати з пояснення терміна “принцип”. Принцип (від лат. рrinciple ) – начало, основа, підвалина або внутрішнє переконання людини, ті практичні засади, котрими вона користується у своєму житті.

 

Принципи – це загальні та універсальні, основоположні ідеї, настанови, критерії, які визначають зміст, роль, участь усіх інших понять. Вони становлять фундамент діалектики, на них ґрунтуються будь-які філософські роздуми.

 

Для діалектики як філософської теорії розвитку такими фундаментальними началами є принципи загального зв’язку, розвитку, суперечності, заперечення, стрибкоподібності.

 

Ідея загального зв’язку виявляє істотну, універсальну рису будь-якого діалектичного процесу, без якого неможливе з’ясування сутності законів і категорій матеріалістичної діалектики. З виявлення стійких необхідних зв’язків починається наукове пізнання. Загальний зв’язок предметів та явищ матеріального світу означає, що все існуюче у світі є ланкою єдиної матеріальної субстанції, різноманітних її станів та форм існування.

 

Вивчати принцип розвитку необхідно в органічній єдності з принципами загального зв’язку, тому що саме внаслідок постійних взаємозв’язків і взаємодій між явищами в них відбуваються певні зміни, які врешті-решт призводять до розвитку цих явищ.

 

Розглядаючи цей принцип, потрібно пригадати те, що ідея розвитку навколишнього світу має давню історію. Вона виникла у Стародавній Греції і найвищої досконалості досягла в німецькій класичній філософії, продовжує розвиватися на сучасному етапі.

 

Розглянувши основні характеристики розвитку, слід підкреслити, що не всякий рух і не всякі зміни можуть зумовлювати розвиток. Для цього вони повинні відповідати певним вимогам, які є специфічними рисами процесу розвитку. По-перше, зміни мають незворотний характер; по-друге, змінам повинен бути властивий певний напрямок, щоб вони могли цілеспрямовано накопичуватися; по-третє, розвиток зумовлюють не випадкові, а закономірні зміни; по-четверте, головним критерієм розвитку вважається виникнення нової якості як певного наслідку цілого комплексу попередніх змін.

 

Таким чином, розвиток слід визначити як незворотні, спрямовані закономірні зміни матеріальних і духовних явищ, що зумовлюють виникнення нової якості.

 

Отже, діалектика є вченням, яке осягає рух і розвиток речей, є універсальною характеристикою буття. Тому діалектику визначають як науку про універсальні закони руху й розвитку. Розвиток і зв’язок – протилежні поняття, але у своїй протилежності вони невіддільні і утворюють суперечність – сутність діалектичного способу розгляду.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 200 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: КАЧЕСТВО ТОВАРА | ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА | ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | ФОРС-МАЖОР | САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | Внешнеторговый контракт купли-продажи (ПРИМЕР) | Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком | Фактори, від яких залежить прояв гнучкості | Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Альтернативні концепції розвитку.| Основні закони діалектики.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)