Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні терміни до теми.

Читайте также:
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми.
 2. Виникнення фізіології як науки, основні стадії розвитку
 3. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.
 4. Для підсумкового контролю засвоєння модулю 1: Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб
 5. Засвоєння модулю 1: Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб
 6. Зміст теми.
 7. Історія розвитку психології: основні етапи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії

медико-психологічного

факультету

 

 

Завідувач кафедри

_________професор О.В.Тяжка

“______” _____________ 2008р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів при підготовці

до практичного (семінарського заняття)

Навчальна дисципліна Педіатрія
Модуль №
Змістовний модуль
Тема заняття Гломерулонефрити у дітей. Хронічна ниркова недостатність.
Курс
Факультет Медичний № 1

Київ-2008

 


1. Актуальність теми: в структурі захворювань органів системи у дітей гломерулонефрит займає 3-4 місце. Хворіють на гломерулонефрит діти будь-якого віку, але найчастіше страждають діти у віці 3-12 років. В разі неадекватного лікування захворювання може набути хронічний перебіг з виходом в хронічну ниркову недостатність.

Конкретні цілі

· аналізувати причини та фактори ризику виникнення гломерулонефриту у дітей;

· пояснювати основні ланки патогенезу гломерулонефриту;

· класифікувати гломерулонефрит за формами, активністю процесу та станом функції нирок;

· трактувати виявлені симптоми і синдроми, результати лабораторно-інструментальних досліджень;

· складати план лікування та реабілітації дітям із гломерулонефритом;

· аналізувати причини виникнення хронічної ниркової недостатності (ХНН);

· пояснювати основні ланки патогенезу ХНН;

· скласти план лікування ХНН в залежності від стадії.

3. Базові знання:

Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей органів сечової системи: а) розміщення нирок; їх рухомість; б) особливості будови клубочків, канальців, петлі Генле, інтерстиціальної тканини; в) особливості будови мисок, сечоводів, сечового міхура; г) відміни сечовипускного каналу у хлопчиків і дівчаток раннього віку.
2. Нормальна фізіологія Знання фізіологічних особливостей органів сечової системи: а) функції нирок; б) клубочкова фільтрація; в) канальцева реабсорбція; г) добовий діурез; д) концентраційна здатність нирок у дітей.
3. Біологія та генетика   Значення генетичних факторів для росту і розвитку дитини
4. Основи догляду за дітьми Догляд за органами сечової системи у здорової та хворої дитини
5. Гістологія Знання гістологічної будови сечових шляхів
6. Пропедевтична терапія та педіатрія Знання відповідної методики обстеження дитини із захворюваннями органів сечової системи.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

Основні терміни до теми.

Термін Визначення
Нефротичний сидром Клініко-лабораторний симптомокомплекс, який характеризується протеїнурією > 3 г/добу, олігурією, набряками, гіпопротеїнемією, гіпоальбумінемією, гіперліпідемією та гіперкоагуляцією.
Селективна протеїнурія Використовують для оцінки проникливості клубочкових мембран для білка. При селективній протеїнурії клубочкові мембрани вибірково пропускають білки з низькою молекулярною вагою. Неселективна протеїнурія («пропуск» білків незалежно від їх молекулярної ваги) характеризує значні морфологічні зміни в клубочках.
Олігоурія, анурія Зменшення діурезу до 100 мл/добу називається олігоурією, менше 100 мл/добу - анурією.

4.2. Теоретичні питання до заняття 1. Гломерулонефрити: визначення, етіологія, патогенез.
 2. Класифікація гломерулонефритів.
 3. Клініка гострого гломерулонефриту, основні синдроми.
 4. Форми хронічного гломерулонефриту.
 5. Клініко-діагностичні критерії гострого та хронічного гломерулонефритів.
 6. Лікування гломерулонефриту.
 7. Диспансерне спостереження при гломерулонефриті.
 8. Хронічна ниркова недостатність (ХНН): визначення, етіологія, патогенез.
 9. Класифікація ХНН, клінічна картина.
 10. Діагностичні критерії ХНН.
 11. Лікування ХНН.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

Загрузка...

1. Участь у демонстрації хворого викладачем.

2. Самостійна курація хворого.

3. Складання плану обстеження.

4. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень.

5. Складання плану лікування.

6. Засвоєння практичних навичок з надання невідкладної допомоги при гіпертермії та гострій дихальній недостатності.

7. Оформлення результатів практичної роботи.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 245 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Клініка гломерулонефриту. | Лікування хворих на гломерулонефрит | Хронічна ниркова недостатність у дітей. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АМИЛОИДОЗ| Гломерулонефрит у дітей.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.019 сек.)