Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цінова еластичність попиту і загальний виторг продавця. Залежність між ціною і загальним виторгом продавця.

Читайте также:
  1. Боротьба за Галицько-волинські землї: Загальний погляд на боротьбу, становище до неї суспільности на Волини і в Галичинї, роля боярства і міст, полїтика Казимира.
  2. ВИДИ МАРКЕТИНГУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПИТУ
  3. Вплив попиту на умови діяльності банку
  4. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  5. Загальний випадок дії сил на брус прямокутного перерізу
  6. Загальний випадок дії сил на стержень круглого або кільцевого перерізу
  7. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Еластичність попиту за ціною найчастіше застосовується для того, щоб визначити, як зміниться загальний дохід продавця в разі зміни ціни на товар. Загальний дохід визначається як добуток кількості проданого товару на його ціну. Унаслідок різної еластичності попиту між зміною ціни і зміною загального доходу встановлюються різні взаємозалежності. Розглянемо три можливі випадки.

Випадок 1. Попит відносно еластичний (Е(d)>1). Відсоток зміни ціни є меншим за відсоток зміни величини попиту. Припустимо, що ціна підвищилася від до , а величина попиту зменшилася від до .

Ураховуючи умову еластичного попиту, змоделюємо дану ситуацію на рисунку (рис. 1).

 

Рис 1. Заг. дохід продавця за еласт. попиту Рис 2. Заг. дохід продавця за нееласт. попиту

 

Отже, за умови E(d)>1 підвищення ціни спричинило зменшення величини доходу продавця від А+С до А+В. Тобто між зміною ціни і зміною загального доходу продавця встановилася обернена залежність.

Випадок 2. Попит відносно нееластичний (Е(d)<1). Відсоток зміни ціни є більшим за відсоток зміни величини попиту. Враховуючи умову нееластичного попиту, змоделюємо ситуацію на рисунку, припустивши, що ціна підвищилася від до (рис. 2).

Отже, за умови E(d)<1 підвищення ціни спричинило збільшення загального доходу продавця від А+С до А+В. Тобто між зміною ціни і зміною загального доходу продавця встановилася пряма залежність.

Випадок 3. Попит одинично-еластичний (Е(d)=1). Відсоток зміни ціни дорівнює відсотку зміни величини попиту. За даної умови, будь-яка зміна ціни не вплине на зміну загального доходу продавця (рис. 3).

Підвищення ціни від до не спричинило змін у загальному доході продавця: А+С=А+В.

 

Рис 3. Загальний дохід продавця за одинично-еластичного попиту.

 

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Суть інфляції, її причини та види. Наслідки інфляції. | Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпа. Методи боротьби з інфляцією. | Суть монетарної політики. Пропозиція грошей і створення банківських депозитів. | Центральний банк та його місце в національній економіці. Застосування Центральним банком знарядь монетарної політики. Політика дорогих та дешевих грошей. | Суть фіскальної політики та її знаряддя. Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика | Державний бюджет. Крива Лафера. Державний борг. | Валютні курси. Плаваючі і фіксовані валютні курси. | Зовнішньоторговельна політика та її інструмент. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму. | Рівноважна ціна та її функції | Цінова еластичність попиту та її види. Дугова і точкова еластичність попиту. Інші концепції цінової еластичності попиту. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Цінова еластичність пропозиції та її види. Дугова і точкова еластичність пропозиції.| Особливості сільського господарства як галузі економіки. Застосування мікроекономічного інструментарію для аналізу поведінки сільськогосподарських виробників.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)