Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть фіскальної політики та її знаряддя. Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика

Читайте также:
  1. II. Формування облікової політики
  2. ВІСТИ УНКОВСКОГО І СУХАНОВА, ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ ПРИ КІНЦІ 1650 Р., ПОСОЛЬСТВО РАКОЦІЯ, ПОЛІТИКА ЛУПУЛА.
  3. Внутрішня політика Івана Грозного
  4. Внутрішня та зовнішня політика Іоанна Безземельного. «Велика хартія вольностей».
  5. Геополітика: предмет та принципи аналізу. Геополітичні доктрини. Геостратегія.
  6. Державна політика цін на сільськогосподарську продукцію. Доходи сільськогосподарських виробників в умовах ринкової економіки.
  7. Економічні наслідки протекціоністської політики

Фіскальна політика – це заходи уряду, спрямовані на зниження безробіття чи інфляції, досягнення природного обсягу виробництва шляхом зміни державних видатків, рівня оподаткування або шляхом поєднання обох важелів.

Прийнято розрізняти дискреційну та не дискреційну фіскальну політику. Критерієм для розмежування таких видів політики є її залежність від рішень уряду чи парламенту. Зокрема, дискреційна фіскальна політика передбачає цілеспрямовані зміни у рівні державних видатків і податків з метою впливу на обсяг виробництва, зайнятість та цін.

Дискреційна фіскальна політика поділяється на стимулювальну та стримувальну. Метою стимулювальної політики є природній рівень зайнятості та природній обсяг виробництва.

Сенс стимулювальної фіскальної політики зводиться до того, що уряд штучно збільшує сукупний попит за рахунок, наприклад додаткових державних закупівель, хоча самі державні закупівлі впливають на зайнятість та виробництво у вузьких межах, проте завдяки мультиплікативному ефекту зростають вторинні видатки, що суттєво збільшує сукупний попит. Як наслідок за незмінної сукупної пропозиції досягається вищий рівень зайнятості і обсяг виробництва на фоні зростання цін.

Стримувальна політика має на меті уповільнити темпи інфляції:

За умов високих темпів зростання цін уряд вдається до стримувальної політики шляхом, наприклад, збільшення податків. В цьому разі завдяки мультиплікативному впливу податків сукупний попит істотно скорочується, що дозволяє подолати інфляцію коштом спаду виробництва.

Зовнішні прояви стимулювальної фіскальної політики здебільшого є дефіцит бюджету, який виникає внаслідок того, що держава послаблює податковий тиск і/або збільшує державні закупівлі.

Проявом стримувальної політики є бюджетний профіцит, що виникає завдяки збільшенню податків і/або зниженню обсягів державних закупівель.

Дискреційна фіскальна політика є мало гнучкою, бо передбачає тривалу процедуру зміни нормативно-правових актів.

Не дискреційна фіскальна політика не передбачає прямого втручання уряду в економічні процеси, так як спирається на механізм автоматичних стабілізаторів.

Автоматичний стабілізатор – це будь-який механізм, який спричиняє бюджетний дефіцит у фазі спаду і профіцит у фазі піднесення та не потребує додаткових заходів з боку уряду.

До таких стабілізаторів відносять систему виплати трансферних платежів та законодавство про оподаткування доходів. Зокрема, у фазі піднесення скорочується чисельність осіб, які претендують на допомогу із безробіття, а також вищі доходи підлягають оподаткуванню за вищими ставками, як наслідок податкові надходження ростуть, видатки зменшуються і формується профіцит бюджету. У фазі спаду зростає кількість претендентів на трансферні платежі, а також знижуються доходи, що спричиняє стягнення податків у менших сумах, тобто надходження бюджету стають меншими за видатки і формується дефіцит.

Школа економіки пропозиції вказує на необхідність податкового стимулювання не сукупного попиту, а виробника.

З позиції школи економіки пропозиції одночасне стимулювання сукупного попиту та пропозиції дозволяє значно збільшити рівень зайнятості та обсяг виробництва за мінімального зростання цін.


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Споживання і заощадження. Інструменти для аналізу. Чинники споживання та заощадження | Моделі поведінки споживача. Кейнсіанська ф-я спож. Гіпотези ж.ц. та постійного доходу. | Суть та види інвестицій. Крива інвестиційного попиту. | Сукупні видатки та їх складові. Методи визн. рівноважного ВВП у короткостроковому періоді. | Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор видатків. | Вплив міжнародної торгівлі і державного сектора на рівноважний ВВП. | Безробіття його причини та види. Природна норма безробіття. | Суть інфляції, її причини та види. Наслідки інфляції. | Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпа. Методи боротьби з інфляцією. | Суть монетарної політики. Пропозиція грошей і створення банківських депозитів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Центральний банк та його місце в національній економіці. Застосування Центральним банком знарядь монетарної політики. Політика дорогих та дешевих грошей.| Державний бюджет. Крива Лафера. Державний борг.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)