Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Безробіття його причини та види. Природна норма безробіття.

Читайте также:
  1. BG: Как выдумаете, после всего, что Керриган совершила и перенесла, с таким бременем на плечах, есть ли у неё хотя бы крошечный шанс на нормальную человеческую жизнь?
  2. I. нормативные акты
  3. II. Норманська теорія
  4. Административные правонарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных органов.
  5. Анализ нормативно-правовых актов по предотвращению правонарушений молодежи
  6. Апелляция к нормативному влиянию в маркетинговой стратегии

Найчастіше рівень зайнятості в нац. екон. характеризують за допомогою показника рівня безробіття. Для його обчислення все населення від 16 років поділяють на три групи:

a)зайняті

б) безробітні

в) ті що не входять до робочої сили.

Зайняті це, люди що виконують оплачувані види робіт, та ті, що мають робочі місця, але не працюють через хворобу. Безробітні – це особи що не мають роботи але активно її шукають. Ті що не входять до робочої сили це частина дорослого населення яка зайнята в домашньому господарстві.

Відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили називають рівнем безробіття.

Коефіцієнт участі в робочій силі

Фрикційне безробіття – пов’язане з постійним рухом населення між регіонами і видами праці, а також із певними стадіями життя людей.

Структурне безробіття – виникає тоді, коли пропозиція робочої сили і попит на неї не збігаються. Така невідповідність найчастіше виникає внаслідок змін в структурі споживчого попиту

Циклічне безробіття – спричиняється фазою спаду ділового циклу, характеризується недостатністю сукупних видатків.

Є 3 основні причини безробіття:

- пошуком роботи;

- негнучкістю зп;

- недостатнім сукупним попитом.

Негнучкість зп означає, що зп не реагує на зміни у співвідношенні попиту і пропозиції на ринку праці. Не рідко зп утримується на рівні, вищому за рівноважний, а її зниження нині практично неможливе.

Недостатній сукупний попит виникає в ході економічного циклу, коли національна економіка перебуває у стаді спаду і процес продажу утруднюється і зростають запаси непроданих товарів.

Природна норма безробіття – це стаціонарний рівень безробіття. Вона залежить від коефіцієнта звільнень з роботи та коефіцієнта працевлаштування.

Коефіцієнт працевлаштування – це частка безробітних, яка знаходить роботу щомісяця. Для зниження норми безробіття потрібно знизити коефіцієнт звільнень з роботи або підвищити коефіцієнт працевлаштування.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методологія обчислення ВВП | Методи обчислення ВВП | Сукупний попит і його складові. Крива сукупного попиту та її переміщення. | Сукупна пропозиція і його складові. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. | Рівновага сукупного попиту і пропозиції. Дискусія з приводу сукупного попиту і сукупної пропозиції. | Споживання і заощадження. Інструменти для аналізу. Чинники споживання та заощадження | Моделі поведінки споживача. Кейнсіанська ф-я спож. Гіпотези ж.ц. та постійного доходу. | Суть та види інвестицій. Крива інвестиційного попиту. | Сукупні видатки та їх складові. Методи визн. рівноважного ВВП у короткостроковому періоді. | Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор видатків. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вплив міжнародної торгівлі і державного сектора на рівноважний ВВП.| Суть інфляції, її причини та види. Наслідки інфляції.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)