Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальний випадок дії сил на стержень круглого або кільцевого перерізу

Читайте также:
  1. IV. Основные направления реализации концепции круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей в Новосибирской области на 2002 - 2005 годы
  2. АКТ N ___ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
  3. Боротьба за Галицько-волинські землї: Загальний погляд на боротьбу, становище до неї суспільности на Волини і в Галичинї, роля боярства і міст, полїтика Казимира.
  4. Визначення геометричних характеристик поперечного перерізу
  5. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  6. Загальний випадок дії сил на брус прямокутного перерізу

 

Розрахункова схема вала редуктора, наведена на рис. 29 попереднього розділу, коректна, якщо передача зусиль з ведених шківів здійснюється фрікційно (за допомогою сил тертя). У разі використання у точках О і Е навіть найпростіших зубчатих прямозубих коліс, окрім окружних компонентів зусиль та у зчепленні з’являються додаткові радіальні компоненти і . А якщо використати косозубі чи черв’ячні передачі, виникають ще й осьові і . Величини радіальних та осьових зусиль є похідними від основних, окружних компонентів і залежать від геометричних параметрів зубчастих коліс [3]

(48)

де – кут головного профілю зуба (стандартне значення ),

– кут нахилу зуба до осі вала ( ), середнє значення якого становить .

При цьому окрім згинання в двох площинах та в поперечному перерізі стержня виникає дія поздовжньої сили, що спричиняється осьовими зусиллями. Напруження від деформацій згинання та розтягання (стискання) діють по нормалі до поперечного перерізу. Отже, сумарне нормальне напруження можна визначити як алгебраїчну суму окремих компонентів від згинання та від розтягання (стискання) – .

Додатково, враховуючи дію кручення, маємо розподіл дотичних напружень від кручення. Якщо, як в попередньому розділі, нехтуємо дією поперечних зусиль в силу їх малості в круглому або кільцевому перерізі, то дотичне напруження можна визначити .

Напружений стан при цьому також буде двохвісним або плоским. Еквівалентні напруження, згідно з відповідною теорією міцності можуть бути записані:

(49)


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Складне деформування стержнів | Загальні положення | Методика розрахунків на міцність | Просторове та косе згинання | Приклад 1 | Приклад 2 | Приклад 3 | Позацентрове розтягання – стискання бруса | Приклад 4 | Сумісна дія згинання та кручення для стержнів круглого або кільцевого перерізу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклад 5| Приклад 6

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)