Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад 3

Читайте также:
  1. Анатомия и физиология человека, предмет изучения. Общая, возрастная, прикладная, экологическая физиология.
  2. Вільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2006. – 204 с.
  3. ВСТУП ДО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА(8)
  4. Далі коротко визначимо і проілюструємо дані типи зв'язків на прикладі з SADT.
  5. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади із запропонованих видань.
  6. Засоби прикладної гімнастики
  7. Місця проведення спортивних заходів з прикладної стрільби

Доберемо номер двотаврової стійки, нахиленої до горизонту під кутом під дією сили (рис. 15а). Нехай допустимі напруження для сталі становлять .

 

Рисунок 15

 

Будемо вважати, що навантаження здійснюється в площині , яка є головною площиною балки.

Проектуючи силу на головні осі та (рис. 15б), маємо сумісну дію плоского прямого поперечного згинання в площині під дією проекції та розтягання балки у перерізах ділянки ВС від сили .

Рисунок 16

 

Аналіз епюр згинального моменту та поздовжньої сили свідчить, що найбільший навантажений переріз розташований у точці С справа (рис. 16). Орієнтація внутрішніх зусиль та розподіл нормальних напружень у цьому перерізі (рис.17) вказують, що алгебраїчна сума напружень найбільша у точках нижньої полиці двотавру. Для них з умови міцності при згинанні зробимо першу спробу добору перерізу:

 

 

Рисунок 17

 

Із сортаменту для двотаврів знаходимо найближчий більший за моментом опору. Це двотавр № 18, який має .

Перевіримо добір з урахуванням напружень розтягання від поздовжньої сили .

 

Перенапруження для даного двотавра становить 7,3 % >5 %. Тому треба збільшити номер двотавра і призначити наступний – 18а, для якого .

У цьому разі

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Оскорбления | Прочие разговорные фразы | Складне деформування стержнів | Загальні положення | Методика розрахунків на міцність | Просторове та косе згинання | Приклад 1 | Приклад 4 | Сумісна дія згинання та кручення для стержнів круглого або кільцевого перерізу | Приклад 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклад 2| Позацентрове розтягання – стискання бруса

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)