Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Про виконання бюджету Фонду за 2010 рік

Читайте также:
  1. III. ЕТАП ВИКОНАННЯ
  2. Аналіз виконання виробничої програми промисловими підприємствами
  3. Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету
  4. Аналіз виконання сільського бюджету по доходах загального і спеціального фондів та обґрунтованість внесення до них змін.
  5. Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за доходами
  6. Аналіз динаміки розподілу видатків державного бюджету.
  7. Аналіз роботи Фонду за останні 5 років.

 

У 2010 році доходна частина бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності склала 7 970,0 млн. грн. (без врахування від’ємного результату виконання бюджету Фонду за 2009 рік, на суму 494,9 млн. гривень). План по доходах, затверджений правлінням Фонду 15 квітня 2010 року, виконано на 101,5 %. У порівнянні з доходами у 2009 році доходи Фонду у минулому році збільшилися на 16,7 відсотка.

За даними фінансового звіту загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові внески до Фонду у 2010 році становив 307,4 млрд. грн. або 117,1% до показника 2009 року. Відповідно сума страхових внесків, що акумульована Фондом у 2010 році, склала 7 146,5 млн. гривень або 101,7% до плану. Відрахування від єдиного податку склали 484,9 млн. грн. або 103,6 % до плану. Часткова оплата за путівки до санаторно-курортних закладів – 237,4 млн. грн. або 101,8 % до плану.

За статтею “Інші надходження” (пеня, штрафи, не прийнято до заліку витрат) на рахунки Фонду отримано 101,2 млн. гривень.

Заборгованість за страхувальниками протягом 2010 року зменшилася з 117,5 до 109,6 млн. гривень. Проте, заборгованість за Фондом з 604,9 зросла до 751,4 млн. гривень. Дефіцит бюджету Фонду (перевищення витрат над доходами) за 2010 рік склав 715,9 млн. гривень або 9,0 % від доходів Фонду.

Враховуючи дію постанови Уряду “Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року” від 21.05.2009 р. № 502 органами Фонду зменшено кількість ревізій суб’єктів господарювання. За 2010 рік здійснено 206,5 тисячі ревізій та перевірок. Порушення виявлені у 46,5 тисяч суб'єктів господарювання.

За 2010 рік фахівцями з питань експертизи тимчасової непрацездатності проведено 2 372 планові перевірки закладів охорони здоров’я та 3 198 оперативних перевірок закладів охорони здоров'я з питань обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованих осіб.

За 2010 рік перевірено 348 167 листків непрацездатності, під час яких виявлено 18 853 листка непрацездатності, які видані з порушенням Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455, що становить 5,4 % від усіх перевірених листків непрацездатності.

По необгрунтовано виданих (продовжених) листках непрацездатності та необгрунтовано виданих путівках в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів за 2010 рік подано 1 107 претензій до лікувально-профілактичних закладів на суму більше 913 тис.гривень. Відшкодовано бюджету Фонду майже 928 тис.гривень.

За порушення порядку видачі (продовження) листків непрацездатності та путівок на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів до дисциплінарної відповідальності за 2010 рік притягнуто 1 451 лікар.За результатами перевірок листків непрацездатності за зверненнями страхувальників у 2010 році попереджено виплат понеобгрунтовано виданим та продовженим листкам непрацездатності на суму майже 1 087 тис.гривень.

Витратна частина бюджету Фонду за 2010 рік становить 8 191,1 млн.грн. (104,9 % до плану) або 108,9 % до даних 2009 року.

Фактичні витрати на виплату всіх видів допомоги за звітний період становлять 6 144,4 млн. гривень (112,2% до показника 2009 року). З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на їх виплату виконані на 108,4 відсотка. Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за 2010 рік становили 4 535,3 млн. грн. або 114,7 % до плану, по вагітності та пологах 1 583,3 млн.грн. або 98,5% до плану, на поховання - 25,8 млн. гривень або 91,0 % до плану.

Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2010 рік становили 39,4 млн. грн. або 108,1 % до плану.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей в 2010 році використано 1 585,4 млн. грн., що на 8,9 млн. грн. менше порівняно з 2009 роком та складає 97,1% від запланованих асигнувань за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи".

Загрузка...

На закупівлю 220 069 путівок до санаторно-курортних закладів, у тому числі до реабілітаційних відділень, використано 1 047,9 млн. грн. або 97,5 % від запланованої суми на ці цілі.

В 2010 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 130,5 млн. грн. (93,5 % від плану), у тому числі на 68,1 млн. грн. - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів у санаторіях-профілакторіях поліпшили своє здоров'я понад 119 тисяч застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі 58,5 тисяч студентів.

На часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду використано 165,3млн. грн., що склало 94,4% від суми, передбаченої кошторисами відділень Фонду. Завдяки коштам Фонду, передбаченим на часткове покриття суми вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення оздоровлено 213,7 тисяч дітей застрахованих осіб, у тому числі при частковому фінансуванні дитячих закладів оздоровлення – 197,1 тис. дітей застрахованих осіб, а по путівках, придбаних відділеннями Фонду до дитячих закладів оздоровлення за повну вартість оздоровлено 16,6 тис. дітей застрахованих осіб.

Доплата при частковому фінансуванні оздоровлення дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду влітку 2010 року склала в середньому 630,0 грн. або 29,3 % від загальної вартості путівки.

Часткове фінансування 609 дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснено в минулому році на загальну суму 155 млн. грн. або 99,5 % від планового показника. Це дало змогу забезпечити за кошти Фонду навчання у цих школах 175,1 тисяч вихованців.

У 2010 році за рахунок коштів Фонду для дітей застрахованих осіб придбано 4 462,5 тис. подарунків за ціною 19,43 грн. на загальну суму 86,7 млн. грн. або 98,5% від запланованих асигнувань.

Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду, протягом року збільшилася на 6,0 % або на 101,1 тисячу підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і станом на 1 січня 2011 року становила 1 775 104 страхувальника. Чисельність застрахованих осіб, яка в органах Фонду обліковується в еквіваленті повної зайнятості, за 2010 рік становить 12 384,8 тис. осіб, що на 79,8 тисяч менше ніж за 2009 рік.

Організаційно - управлінські витрати для забезпечення діяльності органів Фонду та витрати по виконанню обов'язків страховика склали у 2010 році 384,3 млн. грн. та 37,3 млн. грн. або 96,6 % та 50,1 % відповідно до плану.

З метою обізнаності застрахованих осіб з аспектами діяльності Фонду у засобах масової інформації за 2010 рік надруковано 2789 публікацій, в тому числі відділеннями Фонду – 2614. Протягом звітного періоду поточного року структурними підрозділами Виконавчої дирекції Фонду розглянуто 423 звернення громадян. Відділеннями Фонду у поточному році розглянуто близько 132,5 тис. звернень, із них письмових понад 27 тисяч. На особистому прийомі прийнято близько 32 тис. громадян.

З питань надання соціальних послуг застрахованим особам у Фонді діє “гаряча лінія”, на яку за 2010 рік надійшло 484 звернення. Виконавчою дирекцією Фонду розглянуто 131 звернення громадян, що надійшли від урядової телефонної “гарячої лінії”.

           
Показники виконання бюджету Фонду за 2010 рік  
 
        (тис.грн.)  
№ п/п Назва статті 2010 р.  
план фактичне виконання %, виконання(к.4/к.3*100)  
 
 
1. Результат виконання бюджету Фонду за минулий рік -494 893 -494 893 х  
2. ДОХОДИ: 7 849 964 7 970 039 101,5%  
2.1. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 7 027 800 7 146 532 101,7%  
2.2. Відрахування від сум єдиного податку 468 036 484 866 103,6%  
2.3. Надходження від часткової сплати за путівки 233 238 237 414 101,8%  
2.4. Інші надходження, у тому числі: 120 890 101 227 83,7%  
2.4.1. надходження на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 37 244 37 244 100,0%  
  ВСЬОГО ДОХОДІВ (р.1 +р.2) 7 355 071 7 475 146 101,6%  
3. ВИТРАТИ:        
3.1. На виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 3 955 340 4 535 328 114,7%  
3.2. На виплату допомоги по вагітності та пологах 1 608 188 1 583 293 98,5%  
3.3. На виплату допомоги на поховання 28 325 25 767 91,0%  
3.4. Резерв страхових коштів 76 601   х  
3.5. Разом допомоги з урахуванням резерву 5 668 454 6 144 388 108,4%  
3.6. На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 36 466 39 416 108,1%  
3.7. По статті “Оздоровчі заходи” , в т.ч. 1 633 075 1 585 355 97,1%  
3.7.1. Путівки на санаторно-курортне лікування 1 074 513 1 047 933 97,5%  
3.7.2. Часткове фінансування санаторіїв–профілакторіїв 139 632 130 487 93,5%  
3.7.2.1. в т.ч. санаторіїв - профілакторіїв вищих навчальних та профтех. закладів 73 931 68 090 92,1%  
3.7.3. Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення 175 076 165 258 94,4%  
3.7.4. Позашкiльне обслуговування дiтей 88 064 86 707 98,5%  
3.7.5. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкiл 155 790 154 970 99,5%  
3.8. На організаційно-управлінські заходи 397 984 384 309 96,6%  
3.9. По виконанню обов’язків страховика 74 392 37 261 50,1%  
3.10. Інші витрати    
  ВСЬОГО ВИТРАТ: 7 810 371 8 191 078 104,9%  
4. Результат виконання бюджету Фонду на кінець звітного періоду -455 300 -715 932    
5. Фонд оплати праці (млн.грн.) 303 316 307 384 101,3%  
                   

 

З вступом в силу з 01 січня 2011 року ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (п.10 Прикінцевих та перехідних положень) втратив свою чинність ЗУ «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язко­вого державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р. № 2213-III, який раніше визначав розміри платежів до ФСС з ТВП. Зокрема, сьогодні роботодавці перераховують страхові внески відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Для роботодавців, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на добровільних засадах, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску (ст.8 п.11 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI).

Також, наприклад, єдиний соціальний внесок для платників, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, встановлюється у розмірі 2 відсотки від суми допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Крім роботодавців, внески на цей вид страхування сплачу­ють і самі застраховані особи із суми отримуваної ними опла­ти праці. Так, в сумі єдиного внеску 1 % страхових внесків утримується з найманих працівників до ФСС ТВП, добровільно застраховані сплачують 1,9 % від свого доходу, або самостійно встановленої суми такого доходу, але не більше максимальної величини заробітної плати.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Фонду за 2011 рік

 

У 2011 році доходна частина бюджету Фонду склала 8 560,0 млн. грн. (без врахування від’ємного результату виконання бюджету Фонду за 2010 рік, на суму 715,9 млн. гривень). План по доходах, затверджений правлінням Фонду 4 березня 2011 року, виконано на 96,1 %.

За даними фінансового звіту загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові внески до Фонду у 2011 році становив 353,9 млрд. гривень. Відповідно частка надходжень від єдиного соціального внеску та сплати страхових внесків за 2010 рік, що акумульована Фондом у 2011 році, склала 8 267,3 млн. гривень. Надходження від часткової сплата за путівки – 130,0 млн. гривень.

За статтею “Інші надходження на рахунки Фонду отримано 162,7 млн. гривень.

Результат виконання бюджету Фонду за 2011 рік склав 284,9 млн. гривень.

За 2011 рік проведено 168,4 тисячі перевірки страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду. Порушення виявлені у 40,9 тисячі суб'єктів господарювання. Сума нарахованих штрафів, пені, донарахованих страхових внесків та не прийнятих до заліку витрат склала 65,9 млн. грн., що на 3,2 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

За 2011 рік фахівцями відділів з питань експертизи тимчасової непрацездатності виконавчих дирекцій відділень Фонду проведено 2 818 планових перевірок закладів охорони здоров’я та 4 681 оперативна перевірка закладів охорони здоров’я з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

За 2011 рік перевірено 435 699 листків непрацездатності, під час яких виявлено 21 346 листків непрацездатності, які видані з порушенням Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455, що становить 4,9 % від усіх перевірених листків непрацездатності.

По необґрунтовано виданих (продовжених) листках непрацездатності та необґрунтовано виданих путівках в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів за 2011 рік подано 1 620 претензій до лікувально-профілактичних закладів на суму більше 1,5 млн. гривень. Відшкодовано бюджету Фонду понад 1,33 млн. гривень.

За результатами перевірок листків непрацездатності за зверненнями страхувальників за 2011 рік попереджено виплат по необґрунтовано виданим та продовженим листкам непрацездатності на суму понад 1,6 млн. гривень.

Витратна частина бюджету Фонду за 2011 рік становить 7 559,2 млн. гривень.

Фактичні витрати на виплату всіх видів допомоги за звітний період становлять 6 124,7 млн. гривень. З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на їх виплату виконані на 89,2 відсотка. Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за 2011 рік становили 4 336,7 млн. грн. або 89,2 % до плану, по вагітності та пологах 1 767,0 млн. грн. або 98,5% до плану, на поховання - 21,0 млн. гривень.

Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2011 рік становили 40,2 млн. грн. або 88,5 % до плану.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей в 2011 році використано 973,0 млн. гривень.

На закупівлю 88 523 путівки до санаторно-курортних закладів, у тому числі до реабілітаційних відділень, використано 450,5 млн. гривень.

В 2011 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 120,6 млн. грн. (94,3 % від плану), у тому числі на 66,3 млн. грн. - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів у санаторіях-профілакторіях поліпшили своє здоров'я понад 101 тисяча застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі 53 тисячі студентів.

На часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду використано 159,8 млн. грн., що склало 97,6% від суми, передбаченої кошторисами відділень Фонду. Завдяки чому оздоровлено понад 200,9 тисяч дітей застрахованих осіб.

Часткове фінансування 601 дитячо-юнацької спортивної школи здійснено в минулому році на загальну суму 153,8 млн. гривень. Це дало змогу забезпечити за кошти Фонду навчання у цих школах 163,7 тисячі вихованців.

У 2011 році за рахунок коштів Фонду для дітей застрахованих осіб придбано 4 184,2 тис. подарунків на загальну суму 88,3 тис. грн. або 99,7% від запланованих асигнувань.

Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду, на 1 січня 2012 року становила 1 412 172 підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Організаційно - управлінські витрати для забезпечення діяльності органів Фонду та витрати по виконанню обов'язків страховика склали у 2011 році 410,6 млн. грн. та 10,4 млн. грн. або 97,2 % та 17,5 % відповідно до плану.

Протягом звітного періоду поточного року структурними підрозділами Виконавчої дирекції Фонду розглянуто 4 805 звернень громадян. З питань надання соціальних послуг застрахованим особам у Фонді діє “гаряча лінія”, на яку протягом 2011 року надійшло 4 487 звернень. Виконавчою дирекцією Фонду розглянуто 318 звернень громадян, що надійшли від урядової телефонної “гарячої лінії”.

 

 

Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2012 рік
       
  Статті тис. грн.
  I. Доходи  
Залишок коштів на 01.01. 281 628,6
  в тому числі:    
  резерв попереднього року   54 004,2
  Надходження протягом року 8 927 616,6
Страхові внески 8 822 140,0
Кошти Державного бюджету 27 795,4
в тому числі:
3.1 Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем 25 000,0
3.2 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 595,4
3.3 Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами 2 200,0
Інші 77 681,2
  Всього доходи(разом із перехідним залишком) 9 209 245,2
  IІ. Видатки  
  Всього видатки(разом з резервом) 9 209 245,2
в т. ч. для незастрахованих осіб 446 730,0
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги 7 285 848,3
1.1 Допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного 5 082 841,7
1.2 Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності 117 445,3
1.3 Допомога на поховання 2 081,4
1.4 Комісійна винагорода банкам за здійснення виплат матеріального забезпечення незайнятому населенню 15 652,0
1.5 Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних 687 298,0
1.6 Організація громадських робіт для безробітних 232 905,3
1.7 Працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям 955 203,7
1.8 Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням та їх забезпечення 128 473,7
1.9 Профорієнтація та її забезпечення 60 947,2
1.10 Профілактика настання страхових випадків 3 000,0
Розвиток та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості 125 919,0
Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на пенсію 154 842,9
Утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом 1 394 697,3
  в тому числі:  
4.1 Утримання виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів 1 373 098,8
4.2 Утримання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 19 359,8
4.3 Запезпечення поточної діяльності правління Фонду 268,0
4.4 Підвищення кваліфікації працівників виконавчої дирекції та її робочих органів, членів правління Фонду 720,7
4.5 НДР, методичні розробки та дослідження 800,0
4.6 Забезпечення міжнародного співробітництва 450,0
Створення умов прийому, надання соціальних послуг та розвиток матеріальної бази 178 500,0
Резерв Фонду 69 437,7

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Термины и определения | Общие требования, отражающие порядокпродления срока безопасной эксплуатации газопроводов | Организационные и инженерно-техническиемероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации газопроводов | Методическое обеспечениеработ по оценке технического состояния и продлению срока безопаснойэксплуатации газопроводов | Пример оценки остаточногоресурса газопровода, имеющего коррозионное утонение стенок трубы | Пример оценки работоспособностиотводов, имеющих утонение стенки из-за эрозионного износа | Примеры оценкиработоспособности труб с вмятинами и гофрами | Пример вероятностной оценкипропуска дефектных участков газопровода | Форма титульного листаЗаключения экспертизы промышленной безопасности газопровода |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз роботи Фонду за останні 5 років.| СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)