Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дослідження щодо найбільш ефективних форм і методів трудового виховання

Читайте также:
  1. Актуальність дослідження
  2. Аналіз методів дослідження і характеристика обладнання. Можливі небезпеки при роботі з комп’ютером
  3. Аналіз методів досліджень та характеристика обладнання
  4. Аналіз результатів емпіричного дослідження
  5. Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження на кишкову групу
  6. Види джерел (форм) трудового права.
  7. Види трудового договору

Длявизначення розуміння майбутніми майстрами сутності трудового виховання та найбільш ефективних форм і методів його здійснення учням була запропонована анкета (див. додаток А).

В анкетуванні прийняло участь двадцять учнів професійно-педагогічного коледжу – майбутніх майстрів виробничого навчання.

На перше запитання «Як ви розумієте термін «трудове виховання»?» 70% учнів дало правильну відповідь («Трудове виховання це процес залучення учнів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їм виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості кваліфікованого працівника). 20% учнів дали не повну відповідь: вони не вказали керівну роль дорослого у трудовому вихованні, 10% не дали відповідь (див. рис. 2.1).

рис.2.1. Розуміння учнями сутності трудового виховання

Отже, взагалі майбутні майстри виробничого навчання вірно розуміють сутність трудового виховання.

Наступним запитанням ми з’ясували особливості здійснення трудового виховання учнів в ПТНЗ. Учні дали правильну відповідь: особливістю трудового виховання учнів ПТНЗ є те, що воно здійснюється в основному у процесі професійної підготовки учнів.

На наступне запитання «Які складові трудового виховання?» отримані такі відповіді: «навчальна праця» – 5 учнів (25%), трудове навчання 6 учнів (30%), суспільно-корисна праця та побутове обслуговування – 4 учня (20%), все перелічене разом – 5 учнів (25%). Графічне зображення на дане запитання подано на рис. 2.2.

рис.2.2. Розуміння учнями складових трудового виховання

Наступним запитанням ми дізналися, що 60% учнів вважають найефективнішою формою трудового виховання бригадну, 15% – ланкову, 25% – індивідуальну (див. рис. 2.3.).

рис. 2.3. Форми організації трудового виховання

Аналіз відповіді на дане запитання засвідчив, що учні вважають бригадну форму навчання найефективнішою формою трудового виховання учнів ПТНЗ.

На запитання «Які типи занять найбільш сприяють трудовому вихованню?» 14 учнів (70%) відповіло «удосконаленню умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах», 2 чол. (10%) – заняттям-спостереженням, на яких учні спостерігають за діяльністю кваліфікованих робітників у реальних виробничих умовах; 3 учня (15%) – заняттям-практикумам, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників; 1 чол. (5%) – заняттям по виконанню контрольно-перевірочних робіт і кваліфікаційної роботи.

Таким чином можна зробити висновок, що в основному майбутні майстри віддають перевагу заняттям по удосконаленню умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах та заняттям-практикумам, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників (табл. 2.1).


 

Таблиця 2.1.

Відповідь на запитання «Які типи занять найбільш сприяють трудовому вихованню?»

Типи занять Кількість відповідей
Удосконалення умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах 14 (70%)
заняття-спостереження, на яких учні спостерігають за діяльністю кваліфікованих робітників у реальних виробничих умовах 2 (10%)
заняття-практикуми, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників 3 (15%)
заняття по виконанню контрольно-перевірочних робіт і кваліфікаційної роботи 1 (5%)

 

Графічне зображення на дане запитання подане на рис. 2.4.

рис. 2.4. Розподіл відповідей на запитання: «Які типи занять найбільш сприяють трудовому вихованню?»

1. Удосконалення умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах;

2. заняття-спостереження, на яких учні спостерігають за діяльністю кваліфікованих робітників у реальних виробничих умовах;

3. заняття-практикуми, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників;

4. заняття по виконанню контрольно-перевірочних робіт і кваліфікаційної роботи.

З діаграми видно, що найбільш сприяють трудовому вихованню заняття по удосконаленню умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах та заняття-практикуми, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників.

На останнє запитання «Які методи професійного виховання найбільш сприяють трудовому вихованню?» отримані відповіді: створення виробничих ситуацій – 5 учнів (25%), рольові ігри – 12 учнів (60%), метод вправ – 15% (див. рис. 2.5.

рис. 2.5. Методи трудового виховання, які найбільш сприяють трудовому вихованню

Дані діаграми свідчать про те, що найбільш ефективні у трудовому вихованні рольові ігри, які моделюють виробничі умови праці.

Таким чином, емпіричне дослідження показало, що основною формою здійснення трудового виховання є бригадна; типи занять, які найбільш сприяють трудовому вихованню – заняття-практикуми, що проводяться після спостереження за роботою кваліфікованих робітників та заняття по удосконаленню умінь і навичок виконання комплексних і складних видів робіт у виробничих умовах. Майбутні майстри виробничого навчання взагалі розуміють сутність трудового виховання та шляхи його здійснення.

 


 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПТНЗ | Праця і її роль у всебічному розвитку особистості | Зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ | Роль майстра в/н в процесі трудового виховання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Шляхи трудового виховання учнів ПТНЗ| Телевидение и сидячий образ жизни

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)