Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 1. Сутність трудового виховання учнів ПТНЗ

Читайте также:
  1. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  2. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  3. XII. Розміщення особового складу у підрозділах на час чергування
  4. Алгоритм підготовки учнів до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.
  5. Взаємозв'язки служби маркетингу зі структурними підрозділами підприємства
  6. Види джерел (форм) трудового права.
  7. Види трудового договору

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................. 3

Розділ 1. Сутність трудового виховання учнів ПТНЗ..................................... 5

1.1. Праця і її роль у всебічному розвитку особистості..................... 5

1.2. Зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ.................... 8

1.3 Роль майстра в/н в процесі трудового виховання........................ 12

Розділ 2. Реалізація трудового виховання учнів ПТНЗ.................................. 15

2.1. Шляхи трудового виховання учнів ПТНЗ................................... 15

2.2. Дослідження щодо найбільш ефективних форм і методів трудового виховання............................................................................................. 21

Рекомендації щодо здійснення трудового виховання учнів ПТНЗ................. 26

Висновки............................................................................................................ 27

Список використаних джерел........................................................................... 28

Додатки

 

 


 

ВСТУП

Актуальність. Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних складових у формуванні особистості нової людини. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує.

У процесі фізичної праці в учнів розвивається координація рухів тіла, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвитку. Учні, зайняті різними видами праці, кмітливіші, винахідливіші. Участь учнів у різноманітних трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління до праці – формування у нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе.

Трудове виховання відіграє важливу роль в подальшій професійній діяльності учня, сприяє його професійному самовизначенню. Виховання людини, її особистісний розвиток – основне завдання, яке має реалізовуватися у системі професійної освіти. Тут визначальним є навчально-виробничий процес, оскільки звідси починається свідома трудова діяльність учня: навчальна праця, суспільно-продуктивна праця, технічна й наукова творчість.

Аналізуючи організацію праці учнів, такі вчені як Л. П. Аристова, М. О. Данилова, Б. П. Єсипова, І. М. Чередова прийшли до висновку, що коефіцієнт їх роботи становить 40-60%. Тому педагоги, намагаючись оволодіти новими педагогічними прийомами, звернулися до групової форми навчально-трудової діяльності учнів ПТНЗ, а вчені почали розробляти рекомендації щодо використання активних методів навчання у процесі трудового виховання учнів. Значний внесок у розробку загальних принципів трудового виховання дали дослідження В. К. Дяченко, В. В. Котова, Г. О. Цукерман, О. Г. Ярошенко та ін. Однак, аналізуючи літературні джерела, було встановлено, що матеріал з даної теми переважно застарілий і вже не відповідає дійсному стану речей. Навіть в Інтернеті виявилось обмаль даної інформації. Це свідчить проте, що проблемі трудового виховання учнів ПТНЗ в сьогоднішньому суспільстві не приділяється достатньо уваги. Тому для написання курсової роботи обрана тема «Трудове виховання учнів в ПТНЗ».

Об'єкт дослідження: навчально-виховної процес учнів ПТНЗ.

Предмет дослідження: форми і методи трудового виховання учнів ПТНЗ.

Мета дослідження: теоретично визначити і експериментально перевірити найбільш ефективні форми і методи трудового виховання учнів ПТНЗ.

Завдання:

1. Проаналізувати літературні джерела з проблеми трудового виховання учнів ПТНЗ.

2. Визначити роль праці у всебічному розвитку особистості.

3. З’ясувати зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ.

4. Визначити роль майстра в/н в процесі трудового виховання.

5. Дослідити шляхи реалізація трудового виховання учнів ПТНЗ та найбільш ефективні форми та методи трудового виховання.

6. Розробити рекомендації майстрам щодо здійснення трудового виховання учнів ПТНЗ.

Методи: аналіз, синтез, узагальнення, анкетування, обробка результатів анкетування.


 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПТНЗ

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ | Роль майстра в/н в процесі трудового виховання | Шляхи трудового виховання учнів ПТНЗ | Дослідження щодо найбільш ефективних форм і методів трудового виховання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТОВАРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ 19 ИЮНЯ – 25 ИЮНЯ| Праця і її роль у всебічному розвитку особистості

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)