Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Читайте также:
  1. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  3. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  4. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
  5. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
  6. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.
  7. Дипломна робота

СР 1.1 ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ

 

Для машини постійного струму за даними (табл. 1. 1) визначити число елементарних пазів у реальному пазу обмотки якоря, число паралельних віток, полюсну поділку і кроки обмотки та побудувати розгорнуту схему і схему паралельних віток. При розрахунках для складної обмотки прийняти число простих обмоток, що утворюють складну, т = 2. Дати висновок про симетричність обмотки, перевіривши умови симетрії. На розгорнутій схемі зобразити: лобові частини обмоток під кутом 45 0; геометричні нейтралі; полюси, прийнявши ширину полюсного наконечника bп н. = (0,75 – 0,8)*τ ; щітки, прийнявши ширину щітки рівною ширині колекторної пластини для простої обмотки та ширині двох – для складної; напрям струму в провідниках одновиткових секцій; полярність щіток, довільно прийнявши напрям обертання ротора; неповне число зрівнювачів. На простій петлястій обмотці виділити (іншим кольором) першу секцію, на простій хвилястій – перший обхід якоря; прості обмотки, що утворюють складні, виконати різними кольорами.

 

Таблиця 1.1 – Дані обмотки якоря машини постійного струму

 

Варіант Число полюсів 2р Число пазів,Z Число секцій (колекторних пластин, елементарних пазів) S = K = Zе Тип обмотки
4 36 36 складна петляста
6 27 27 проста петляста
8 29 29 проста хвиляста
8 40 40 складна петляста
6 41 41 складна хвиляста
4 16 32 складна хвиляста
4 30 30 складна петляста
6 18 36 проста петляста
2 19 19 проста хвиляста
8 37 37 проста хвиляста
6 39 39 проста петляста
4 38 38 складна хвиляста
4 28 28 складна петляста
6 30 30 складна петляста
8 12 24 проста петляста
8 37 37 проста хвиляста
6 16 32 складна хвиляста
6 23 23 складна хвиляста
4 16 32 проста петляста
6 14 28 проста хвиляста
8 16 32 складна петляста
8 42 42 складна хвиляста
6 12 24 проста петляста
4 27 27 проста хвиляста
4 28 28 складна петляста
6 37 37 складна хвиляста
8 28 28 проста петляста
2 11 22 проста хвиляста
6 18 36 складна петляста
4 29 29 проста хвиляста

 

СР 1.2 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1

 

Таблиця 1.2 – Дані варіанта

 

Варіант Число полюсів 2р Число пазів, Z Число секцій (колекторних пластин, елементарних пазів) S = K = Zе Тип обмотки
4 20 20 складна петляста

 

1. 1 Визначається число елементарних пазів у реальному, пе:

 

пе = Zе/Z

пе = 20/20 = 1

1.2 Визначається число пар паралельних віток (див. 1.2.2), а:

 

а = р*т

а = 2*2 = 4

1.3 Визначається полюсна поділка (див. 1.2.1), τ:

 

τ = Zе/2р

τ = 20/4 = 5

1.4 Визначаються кроки обмотки:у = ук = т – повний крок (крок по колектору) (див. 1.2.2):

у = 2

у1 = τ – перший крок (з урахуванням, що полюсна поділка ціле число)

у1 = 5

другий крок згідно (1.5) у2

 

у2 = у у1

у2 = 2 –5= –3

1. 5 Перевіряються умови симетрії обмотки (див.1.2.4):

перша S/а = ціле число

S/а = 20/4= 5

друга Z/а = ціле число

Z/а = 20/4= 5

третя 2р/а = ціле число

2р/а = 4/4= 1

 

Як видно із даних розрахунків, задана обмотка відповідає всім умовам симетрії, отже вона є симетричною.

1.6 Визначається повне число зрівнювачів першого та другого роду (1.13), Nзр:

 

Nзр = К/р

Nзр = 20/2= 10

1. 7 Згідно з рекомендаціями по виконанню розгорнутих схем обмоток якоря (див. 1.2.1) будується розгорнута схема обмотки (рис. С1.1).

1. 8 Відповідно розгорнутій схемі (рис. С1.1) будується схема паралельних віток для миті, коли щітка А1 дотикається до колекторних пластин 20, 1, 2; щітка А2 – до пластин 10, 11, 12; щітка В1 – до пластин 5, 6, 7; щітка В2 –до пластин 15, 16, 17 (рис. С1.2).

Число вирівнювачів першого та другого роду при виконанні обмотки слід скоротити вдвоє.

Побудована обмотка може бути використана для низьковольтної машини зі значними струмами.

Загрузка...

 

 
 

 

Виконана самостійна робота підписується студентом і здається на перевірку викладачеві.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 357 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | ЛЕКЦІЯ 1 | ЛЕКЦІЯ 2 | ЛЕКЦІЯ 3 | Дія поля якоря на основний магнітний потік машини називається реакцією якоря. | ЛЕКЦІЯ 6 | ЛЕКЦІЯ 7 | ЛЕКЦІЯ 9 | ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ | ЛЕКЦІЯ 10 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛЕКЦІЯ 4| ЛЕКЦІЯ 5

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)