Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Читайте также:
  1. Билет 21 Дайте характеристику объектам калькулирования, калькуляционной единицы и калькуляционному учету
  2. Воздайте должное уму людей — и они будут поддерживать вас намного активнее
  3. Голодайте на здоровье!
  4. Дайте визначення і розкрийте зміст інституту позабюджетних фондів місцевого самоврядування
  5. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
  6. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

1. Що уявляють електричні схеми генераторів різних способів збудження?

2. Зобразити і пояснити характеристику НХ генератора незалежного збудження.

3. Зобразити і пояснити навантажувальну характеристику генератора незалежного збудження.

4. Зобразити і пояснити зовнішню характеристику генератора незалежного збудження.

5. Зобразити і пояснити регулювальну характеристику генератора незалежного збудження.

6. Зобразити і пояснити характеристику НХ генератора паралельного збудження.

7. Зобразити і пояснити зовнішню характеристику генератора паралельного збудження.

8. Чим відрізняються зовнішні характеристики генераторів незалежного та паралельного збудження?

9. Чому навантажувальна та регулювальна характеристики генератора при паралельному збудженні такі ж, як у цього ж генератора при незалежному збудженні?

10. Чому генератор послідовного збудження не використовується як джерело постійного струму?

11. Які характеристики можна зняти для генератора послідовного збудження?

12. Який генератор називається генератором з нормальною послідовною обмоткою збудження і навіщо генератори змішаного збудження виконуються з такою обмоткою?

13. Який генератор називається генератором з підсиленою послідовною обмоткою збудження і навіщо генератори змішаного збудження виконуються з такою обмоткою?

14. В яких випадках обмотки збудження генератора змішаного збудження вмикаються так, щоб їх МРС віднімались?

 


САМОСТІЙНА РОБОТА 2

СР 2.1 ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ

 

Для генератора постійного струму паралельного збудження серії П зобразити схему ввімкнення обмоток без додаткових опорів, показавши на ній напрями струмів та напруги, і визначити величини, що відсутні в табл. 1 та скласти баланс потужності.

 

Таблиця 2.1 – Дані генераторів постійного струму паралельного збудження.

 

Варіант Тип P1, кВт M1, Нм P2, кВт åP,кВт h, відсотки P, кВт M, Нм n, об/хв. w, р/с U, В I,А Ia, А Iз, А Ra, Ом Rз, Ом Ea, В P0, Вт M0, Нм k Ф,*10-2 Вб
П.31 2,6 81,0 2850 11,3 153 48,0 1,71
П.32 79,5 10,6 293 230 192 1,37 51,0
П.33 8,7 1,09 422 0,45 3,0 203 1,53
П.34 1,7 0,65 2,01 157 7,39 0,405 1,49
П.35 32,4 4,39 1450 9,4 0,345 460 250
П.36 1,1 84,5 304 26,1 0,96 0,48 1,17
П.41 50,6 1500 460 15,1 0,675 418 250
П.42 7,1 80,5 50,2 152 1,54 102 1,52
П.43 1,85 2900 31,3 0,163 177 235 0,82
П.44 52,3 6,3 7,1 54,8 0,168 5,47 52,2
П.45 1,86 9,13 2800 19,2 0,9 0,93 108
П.46 9,81 2,01 8,81 30,4 33,9 247 1,89
П.31 1,0 75,0 1450 230 354 1,05 102
П.32 1,79 10,6 150 115 13,4 1,21 1,1

Продовження таблиці 2.1 

Варіант Тип P1, кВт M1, Нм P2, кВт åP,кВт h, відсотки P, кВт M, Нм n, об/хв. w, р/с U, В I,А Ia, А Iз, А Ra, Ом Rз, Ом Ea, В P0, Вт M0, Нм k Ф,*10-2 Вб
П.33 10,4 80,0 10,4 236 1,23 53,1 1,54
П.51 20,0 18,3 147 9,25 12,4 121 1,14
П.52 15,7 81,3 57,6 36,6 0,287 2,110 140
П.52 145 1410 115 150 159 14,6 76,4
П.53 4,36 22,2 304 5,08 241 7,11 1,37
П.54 25,2 200 84,3 46,1 475 2,01 287
П.54 3,91 1000 100 3,5 0,10 240 1,63
П.41 4,81 1,31 33,4 126 30,4 120 1,34
П.42 3,79 0,79 3,44 1430 575 470 1,11
П.42 2,7 0,82 3,09 19,9 0,73 163 1,85
П.43 3,5 3,95 1600 30,4 0,425 43,2 1,66
П.44 17,2 4,0 4,45 290 0,159 121 42,5
П.44 5,45 0,95 5,00 284 20,8 1,25 0,89
П.45 15,3 3,2 13,7 115 125 46,4 1,03
П.46 4,1 0,95 2850 460 472 0,43 1,09
П.46 6,09 5,58 2940 46,1 0,132 66,5 1,1

Примітка.В кожному варіанті задано тип генератора та сім величин із таких двадцяти:

Загрузка...

P1 – підведена потужність, кВт; M1 – момент привідного двигуна, Нм; P2 – корисна потужність, кВт; åP – повні втрати, кВт; h – коефіцієнт корисної дії, відсотки; P – електромагнітна потужність, кВт: M– електромагнітний момент, Нм; n – частота обертання, об/хв.; w– кутова частота обертання, р/с; U– напруга, В; I– струм навантаження, А; Ia – струм якоря, А; Iз – струм збудження, А; Ra– опір кола якоря, Ом; Rз – опір кола збудження, Ом; Ea – ЕРС якоря, В; P0 – втрати НХ, кВт; M0 – момент НХ, Нм; k – електромашинна стала; Ф – магнітний потік, *10–2 Вб.

 

СР 2.2 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2

 

Таблиця 2.2 – Дані варіанта

 

Вар.31 Тип P1, кВт M1, Нм P2, кВт åP,кВт h, відсотки P, кВт M, Нм n, об/хв. w, р/с U, В I,А Ia, А Iз, А Ra, Ом Rз, Ом Ea, В P0, Вт M0, Нм k Ф,*10-2 Вб
Задано П.33 11,4 87,5 13,6 235 0,4 52,1 1,5
Вирахувано   3,43 3,0 0,43 2,76 9,17 2875 301 220 14,1 0,5 1,06 440 0,12

 

2.1 Зображується схема ввімкнення обмоток генератора без додаткових опорів з указаними на ній напрямами струмів та напруги (рис. С.2).

2.2 За значеннями М1 та М0 у відповідності з (1.60), визначається електромагнітний момент генератора M, Нм:

 

M= М1 – М0

M =11,4 – 0,4 = 11

2.3 За відомими Еа, Ф і k згідно з (1.20), визначається кутова частота обертання w, р/с:

 

w = Еа/k*Ф

w = 235/52,1*1,5*10–2 = 301

2.4 За співвідношенням (відомим з механіки) між частотою обертання п та кутовою частотою обертання w, перша визначиться як, об/хв.:

 

n = 9,55w

 

n = 9,55*301 = 2875

2.5 Визначається підведена до генератора механічна потужність Р1, як добуток моменту привідного двигуна на кутову частоту обертання (див. 1.5.2), кВт:

 

Р1 = М1*w*10–3

 

Р1 = 11,4*301*10–3 = 3,43

2.6 Згідно з (1.65) визначається корисна електрична потужність генератора Р2, кВт:

 

Р2 = Р1*h*10–2

 

Р2 = 3,43*87,5*10–2 = 3,0

2.7 За співвідношенням (1.66) визначаються повні втрати ΣР, кВт:

 

ΣР = Р1 – Р2

ΣР = 3,43 – 3,0 = 0,43

2.8 Визначається електромагнітна потужність Рем, кВт:

 

Рем = Мем*w*10–3

 

Рем = 11*301*10–3 = 3,31

2.9 Із формули електромагнітної потужності (1.28) визначається струм якоря Іа, А:

 

Іа = Рем*103 /Еа

 

Іа = 3,31*103/235 = 14,1

2.10 Визначається напруга U генератора (див. 1.5.2) за визначеною електричною потужністю і заданим струмом, В:

 

U = Р2*103/І

 

U = 3,0*103 /13,6 = 220

2.11 Із рівняння ЕРС генератора (1.58) визначається опір обмотки якоря Ra, Ом:

 

Ra = (Еа – U)/Іа

Ra = (235 – 220)/14,1 = 1,06

2.12 Із рівняння струмів генератора паралельного збудження (1.51) визначається струм збудження Із, А:

 

Із = Іа – І

Із = 14,1 – 13,6 = 0,5

2.13 За (1.55) визначається опір обмотки збудження Rз, Ом:

 

Rз = U/Із

Rз = 220/0,5 = 440

2.14 Визначаються втрати неробочого ходу Р0, кВт:

 

Р0 = М0*w*10–3

 

Р0 = 0,4*301*10–3 = 0,12

2.15 Складається баланс потужностей, кВт:

 

Р1 = Р2 + Рмех + Рмаг + Ре.а + Рз + Рдод = Р2 + Р0 + Іа2*Rа + Із2*Rз,

 

де згідно з (1.63) Р0 = Рмех + Рмаг + Рдод

3,43 = 3 + 0,12 + 14,12*1,06*10–3 + 0,52*440*10–3 = 3,43

Результати розрахунків наведені в табл. 2.2 (червоним кольором).

Виконана самостійна робота підписується студентом і здається на перевірку викладачеві.

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | ЛЕКЦІЯ 1 | ЛЕКЦІЯ 2 | ЛЕКЦІЯ 3 | ЛЕКЦІЯ 4 | САМОСТІЙНА РОБОТА 1 | ЛЕКЦІЯ 5 | Дія поля якоря на основний магнітний потік машини називається реакцією якоря. | ЛЕКЦІЯ 6 | ЛЕКЦІЯ 7 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛЕКЦІЯ 9| ЛЕКЦІЯ 10

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)