Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Читайте также:
  1. Адаптація працівників
  2. Аналіз фонду оплати праці наведено нижче.
  3. Аналіз чинного митного законодавства України та практики його застосування засвідчує, що норми цієї галузі мають дві групи цілей (функцій).
  4. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
  5. Валютна система та її основні елементи.
  6. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві
  7. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.

Законодавчими актами, що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти. До загальних законів, що визначають основні положення про охорону праці, належать: Конституція України, Закони України "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодекс законів про працю України (КЗпП). Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є нормативно-правові акти з охорони праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативно-правові акти, якими регламентуються загальнообов'язкові правила (норми).
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

1. Адміністрація (роботодавець) не повинна забувати, що найвища цінність – людське життя, здоров’я його працівників.

2. Адміністрація (роботодавець) зобов'язана знати, що у разі невиконання умов колективного договору або законодавства про охорону праці, працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням.

У цьому випадку йому виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього 3-х місячного заробітку.

3. При укладенні трудового договору громадянин повинен бути проінструктований особисто, під розписку про умови праці на підприємстві з реєстрацією в журналах вступного інструктажу та на робочому місці..

4. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

5. Адміністрація (роботодавець) для створення безпечних і нешкідливих умов праці працівників і для власної безпеки зобов'язана керуватися

переліком таких основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці:


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті | Торговельні операції комерційних банків в іноземній валюті | Кредити надані суб’єктам господарської діяльності | Кредити надані фізичним особам | Форми та види кредитного забезпечення | Аналіз кредитоспроможності позичальника | Контроль банку за виконанням умов кредитного договору | Формування резервів під кредитні ризики | Внутрішньобанківські операції банку. | Забезпечення функціонування та побудови суоп в організації |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фінансова звітність банків| Яке значення мають галузеви програми полипшення стану безпеки гигиени праци та виробничого середовища

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)