Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАВОВІДНОСИНИ

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Поняття соціальних відносин та їх види: матеріальні; правові та ін. Правовідносини як найважливіший засіб реалізації юридичних норм. Сутність правовідносин і їх ознаки: обумовленість правом; свідомий та вольовий характер тощо. Визначеність правовідносин матеріальними умовами життя суспільства. Передумови виникнення правовідносин та їх види: матеріальні; юридичні. Особливості взаємозалежності правовідносин і норм права. Класифікація правовідносин за різноманітними критеріями: за галузевою ознакою; кількісним складом суб’єктів та ін. Загальні і конкретні правовідносини. Зміст, суб’єкти та об’єкти як елементи внутрішньої будови правовідносин. Поняття й структура змісту правовідносин. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок як основний юридичний зміст правовідносин. Визначення правомочності. Фактичний зміст правовідносин.

Поняття суб’єктів правовідносин і їх характерні риси. Види суб’єктів правовідносин: індивідуальні та колективні. Держава як суб’єкт правовідносин. Посадова особа як спеціальний суб’єкт правовідносин. Визначення правосуб’єктності і її окремих елементів: правоздатності, дієздатності, деліктоздатності. Поняття правосуб’єктності фізичних осіб. Виникнення й припинення правосуб’єктності юридичних осіб. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб’єктності. Особливості вступу до правовідносин окремих категорій фізичних та юридичних осіб. Поняття соціальних спільнот як суб’єктів правовідносин. Співвідношення понять суб’єктів правовідносин і суб’єктів права.

Поняття об’єктів правовідносин. Моноістична та плюралістична концепції визначення різновидів об’єктів правовідносин. Речі і цінності як об’єкти майнових правовідносин. Поняття особистих нематеріальних благ. Результати інтелектуальної діяльності як об’єкти правовідносин духовного характеру.

Юридичні факти як передумови виникнення, зміни або припинення правовідносин. Ознаки й функції юридичних фактів. Класифікація юридичних фактів за різними критеріями: за вольовою ознакою, за юридичними наслідками тощо. Поняття й види юридичних дій як різновидів юридичних фактів. Правомірні та протиправні юридичні дії. Юридичні події: поняття та характерні риси. Співвідношення понять «складний юридичний факт» та «фактичний склад». Поняття презумпції як феномену, що породжує правовідносини. Класифікація презумпцій за різними критеріями: за фактом правового закріплення, за субординацією в правовому регулюванні та ін. Особливості правовідносин, що виникають при виконанні обов’язків. Поняття й підстави припинення правовідносин. Зміна та відновлення правовідносин. Анулювання правовідносин.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права | Форми права | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН | СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА | НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ| Реалізація НОРМ права

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.035 сек.)