Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  2. Бальна оцінка стану контактної мережі
  3. Бальна оцінка стану контактної мережі
  4. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  5. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка
  6. Визнання і оцінка нематеріальних активів.
  7. Висока самооцінка у більшості сфер життя.

МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

(V ЕТАП МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ)

Метою цього етапу є оцінка пацієнтом наданої йому допомоги, її ефективності, оцінка отриманих результатів і підведення підсум­ків (табл. 13).

Таблиця 13. Структура V етапу медсестринського процесу

Ефективність медсестринського процесу

Оцінка дій медичної сестри керівниками (старшою і го­ловною медичними сестрами)
Оцінка дій ме­дичної сестри (особиста)

Думка пацієнта і його сім'ї з приводу дій медичної сестри

1. Позитивні та негативні сторони у професійній діяльності медичної сестри

2. Перегляд, корекція плану


 
Після вивчення V етапу медсестринського процесу студент по­винен:

знати:аспекти, джерела і критерії оцінки;

уміти:визначити момент оцінки й досягнення мети; унести корективи в план догляду за необхідності; документувати III, IV, V етапи медсестринського процесу в приблизній учбовій сест­ринській історії хвороби.

Підсумкова оцінка плану догляду складається з 4 взаємоза­лежних складових:

1. Оцінка ходу роботи та її результатів у світлі бажаних ре­зультатів догляду.

2. Визначення ефективності планового сестринського догляду.

3. Оцінка і подальше планування в разі невдачі в досягненні бажаного результату.

4. Критичний аналіз ходу роботи та внесення необхідної ко­рекції.

Підсумкова оцінка є останнім етапом медсестринського про­цесу. Вона так само важлива, як і попередні етапи.

Розглянуті основні етапи медсестринського процесу забезпе­чують задоволення життєво важливих потреб пацієнта.

 


ДОДАТОК


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 395 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: І СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ | ГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ | Послідовність дій під час виконання процедур | ПІДГОТОВКА ХВОРОГО ДО КОЛОНОСКОПІЇ | Послідовність дій під час виконання процедури | Послідовність дій під час підготовки хворого до процедури | Послідовність дій під час виконання процедур | Послідовність дій під час виконання процедури | ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ | МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДІАГНОЗУ| II. Сестринський діагноз (проблеми).

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)