Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ І. Креативність і її діагностика. психологічний зміст проблеми в науковій літературі.

Читайте также:
  1. II. Сестринський діагноз (проблеми).
  2. Актуальні проблеми конституційних основ безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.
  3. Актуальні проблеми лінгворусистики
  4. Актуальні проблеми польського літературознавства
  5. Актуальні проблеми польського мовознавства
  6. Актуальність проблеми
  7. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення

Зміст

Вступ.
Розділ І. Креативність і її діагностика. психологічний зміст проблеми в науковій літературі.
1.1. Концепція креативності Дж. Гілфорда і Е.П.Торренса.
1.2. Концепція М. Воллаха і Н. Когана.
1.3. Концепція З. Мєдніка.
1.4. "Теорія інвестування" Р. Стернберга.
1.5. Підхід В. Н. Дружиніна І Н. В. Хазратової.
Розділ ІІ. Зв'язок творчості з інтелектом.

Розділ ІІІ. Емпіричне дослідження. Діагностика вербальної креативності. Адаптація тесту С. Мєдніка - підлітковий варіант. Висновки.

Список використаної літератури.

 

 

Вступ.

Актуальність теми. Поняття «креативність» в контексті психологічного знання набуло значення тільки до початку 50-х років.

В 1950 році піонер в області креативності Дж. Гілфорд в звертанні при вступі на посаду президента Американської психологічної асоціації запропонував психолог зосередити свою увагу на вивчені здібності до творчості. За його оцінкою лише 0,2% всіх опублікованих до 1950 року в Psychological Alistract резюме були присвячені психології креативності.

Як це не дивно, і 50-х років становище змінилося надто мало. І багато які психологи, зокрема Стернберг, вважають креативність «попелюшкою» психології. Хоч потрібно зазначити, що в 50-ті роки інтереси до дослідження творчих здібностей дещо зріс: були створені декілька лабораторій і інститутів, стали виходити журнали і монографії але за оцінками Стернберга, всього лише 0,5% статей в Psychological Alistract (з 1975 по 1995 рік) стосувалися проблеми креативності. З 1200 американських університетів, що мають факультети психології тільки в 76 читався курс по психології креативності. Як правило лабораторій по дослідженню креативності не відкривають дослідницьких і викладацьких вакансій для фахівців в області психології творчості надто мало.

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми креативності.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає дослідження загальних творчих здібностей.

Предметом дослідження даної курсової робити є креативність та її діагностика.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми творчих здібностей та креативності.

Мета роботи передбачає виконання робити таких завдань:

- проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі;

- провести і проаналізувати емпіричне дослідження творчих здібностей та креативності.

Гіпотезу даного дослідження можна сформувати наступним чином:

Особливості творчих здібностей проявляються у комплексі індивідуальних особистісних та суб’єктивних якостей конкретної людини.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна в

практичній роботі психолога на підприємстві, установі, організації.

 

 

Розділ І. Креативність і її діагностика. психологічний зміст проблеми в науковій літературі.


Поняття «креативність» в контексті психологічного знання набуло значення тільки до початку 50-х років.

В 1950 році піонер в області креативності Дж. Гілфорд в звертанні при вступі на посаду президента Американської психологічної асоціації запропонував психолог зосередити свою увагу на вивчені здібності до творчості. За його оцінкою лише 0,2% всіх опублікованих до 1950 року в Psychological Alistract резюме були присвячені психології креативності.

Як це не дивно, і 50-х років становище змінилося надто мало. І багато які психологи, зокрема Стернберг, вважають креативність «попелюшкою» психології. Хоч потрібно зазначити, що в 50-ті роки інтереси до дослідження творчих здібностей дещо зріс: були створені декілька лабораторій і інститутів, стали виходити журнали і монографії але за оцінками Стернберга, всього лише 0,5% статей в Psychological Alistract (з 1975 по 1995 рік) стосувалися проблеми креативності. З 1200 американських університетів, що мають факультети психології тільки в 76 читався курс по психології креативності. Як правило лабораторій по дослідженню креативності не відкривають дослідницьких і викладацьких вакансій для фахівців в області психології творчості надто мало.

Публікації креативності зосередженні в двох великих журналах:

«The Creative Behavior» заснованому в 1967 році і «The Creativity Research Journal», який існує з 1988 року. Однак в першому журналі орієнтувальному на широке коло читачів переживають теоретичні і оглядові статті. Другий журнал розрахований на психологів-дослідників.

Однією з причин такого відношення до психології творчих здібностей з боку психологів-експерементаторів була нечіткість визначення креативності як здібності і відсутність методик та її діагностики. «Психометрична революція» в дослідженнях креативності почалася на початку 60-х років і до цього часу не закінчена.

Головними педагогами «Психологічного» підходу до дослідження креативності стали Дж. Гілфорд, Е. П. Терренс.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 242 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Концепція М. Воллаха і Н. Когана. | Концепція З. Мідника. | Quot;Теорія інвестування" Р. Стернберга. | Підхід В. Н. Дружиніна І Н. В. Хазратової. | Висновок. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Газовый разряд| Концепція креативності Дж. Гілфорда і Е.П.Торренса.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)