Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПРАВ У ПІДРОЗДІЛІ.

Читайте также:
  1. GATES: историческая справка (подробно).
  2. III. Информационно-справочные документы. Справки и докладные записки.
  3. Анализ определителей, терминологических словарей и справочников, каталогов выставок, аннотированных альбомов.(просмотреть альбомы и дополнить анализом).
  4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
  5. Биографическая справка.
  6. Бог хочет, чтобы человек исправлялся посредством человека
  7. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи

 

Підведення підсумків бойової підготовки, служби військ та стану військової дисципліни є однією з основних форм навчання і виховання військовослужбовців. Крім того, систематичний аналіз результатів діяльності підлеглих дає можливість командирам своєчасно вживати заходів для удосконалення організації роботи, усунення виявлених недоліків та оперативного розповсюдження передового досвіду кращих спеціалістів та підрозділів. Підведення підсумків згідно наказу МО України 1997 р. №11 проводиться у:

відділеннях і взводах – щоденно ;

ротах (батареях) – щотижнево ;

батальйонах – щомісяця.

У відділенні підведення підсумків проводиться командиром відділення з особовим складом по кожному солдату перед строєм після проведення вечірньої перевірки під контролем старших начальників на протязі 7 – 10 хвилин.

Протягом робочого дня командир відділення накопичує матеріал для підведення підсумків шляхом особистого контролю за підлеглими у питаннях:

несення внутрішньої служби;

стану дорученої техніки та озброєння;

дотримання заходів безпеки;

ставлення солдат до вивчення військової справи;

виконання розпорядку дня та вимог статутів ЗС;

старанності, дисциплінованості;

дотримання правил носіння військової форми одягу та особистої гігієни;

виконання вказівок старших начальників;

взаємин між військовослужбовцям, їх настрою та проблем.

При підготовці до підведення підсумків командир відділення складає план-конспект за довільною формою, у якому коротко розкриває питання підведення підсумків. План-конспекти ведуться в окремому зошиті.

 

При підведенні підсумків командир відділення повинен:

коротко нагадати завдання, у вирішенні яких брав участь особовий склад упродовж дня;

докладно проаналізувати результати навчання та служби кожного солдата, його дисциплінованість;

проаналізувати виконання розпорядку дня та правил внутрішнього порядку;

зробити загальний висновок про відділення за підсумками дня;

при необхідності заохотити кращих військовослужбовців перед строєм відділення.

Після цього командир відділення визначає задачі на наступний день:

зазначає, що саме і в який строк необхідно зробити для усунення виявлених недоліків, визначає, хто йому повинен надати допомогу;

доводить розклад занять на наступний день і завдання, які стоять перед відділенням.

У взводі підведення підсумків проводиться щоденно командиром взводу із особовим складом взводу і окремо з сержантами, командирами відділень з визначенням місця у рейтингу кожного відділення, наприкінці заходів спортивно – масової чи культурно – виховної роботи з 19.00 до 19.20.

Для підведення підсумків командир взводу використовує доповіді заступника командира взводу, командирів відділень, аналіз вартової та внутрішньої служби, результатів бойової підготовки, особисті спостереження в ході діяльності військовослужбовців, вказівки старших начальників.При підведенні підсумків із особовим складом:

Командир взводу повинен:

нагадати основні завдання, які вирішувались взводом за день, дати загальну характеристику та оцінити якість виконання цих завдань;

проаналізувати рівень підготовки особового складу перевірених відділень, оцінити якість несення служби у добовому наряді, стан, догляд та збереження озброєння та техніки, стан військової дисципліни та внутрішнього порядку;

визначити кращих солдат, які досягли найбільш високих показників, а також відстаючих і причини відставання; вказати що, кому та в який строк необхідно зробити для якісного виконання завдань, що стоять перед взводом;

визначити місця рейтингу між відділеннями взводу;

поставити завдання на наступний день.

Підведення підсумків із сержантами носить інструктивно-методичний характер.

На ньому командир взводу:

дає оцінку роботи кожного сержанта, відмічає успіхи і недоліки, які мали місце та їх причини;

оцінює методичну підготовленість сержантів;

перевіряє знання сержантами індивідуальних особливостей підлеглих, , їх біографічних даних, уміння проводити індивідуально-виховну роботу з ними;

аналізує участь сержантів у дисциплінарній практиці;

вказує кому і на які питання необхідно звернути увагу, що зробити для підвищення рівня особистої підготовки та поліпшення роботи з підлеглими;

доводить основні завдання взводу на наступний день.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 383 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДО ЗАНЯТЬ. | Методика та етапи підготовки керівника до занять. | Схема побудови заняття. | Основні завдання служби військ. | Основні напрямки організації внутрішньої служби. | Основні завдання вартової служби. | Підготовка добового наряду до несення служби. | До несення служби у варти. | Вартової служби | Методика підготовки варти до несення служби |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ СПРАВ У ПІДРОЗДІЛІ.| ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)