Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція №6. Вимоги та контроль якості води за санітарно-токсикологічними показниками безпечності хімічного складу та показниками епідемічної безпеки води

Читайте также:
  1. Flash, App Store и контроль
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. САМОКОНТРОЛЬ
  4. V.2. Контрольные работы
  5. VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
  6. VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  7. VIII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

План:

1. Поняття санітарно-токсикологічні показники безпечності хімічного складу та їх ГДК;

2. Епідемічна безпека води.

 

1. Поняття санітарно-токсикологічні показники безпечності хімічного складу та їх ГДК.

Санітарно-токсикологічні показники – хімічні показники, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою шкідливості. Дана група показників характеризує шкідливу дію речовин на організм людини.

Нешкідливість і небезпека води в відношенні санітарно-токсикологічних показників хімічного складу визначається:

1) вмістом шкідливих хімічних речовин, що найчастіше зустрічаються в природних водах;

2) вмістом шкідливих речовин, що утворюються в процесі її водообробки в системі водопостачання;

3) вмістом шкідливих хімічних речовин, що надходять в джерела в результаті господарської діяльності людини.

Є ряд хімічних речовин, присутність яких в питній воді в концентраціях, що перевищують певний рівень, може становити певну небезпеку для здоров'я. Їх допустимі рівні повинні бути визначені виходячи з добового споживання води (2,5 л) людиною, що важить 70 кг.

Всі хімічні речовини, що визначаються у питній воді, не тільки мають встановлену ГДК, але і відносяться до певного класу небезпеки.

Під ГДК розуміють максимальну концентрацію, при якій речовина не робить прямого чи опосередкованого впливу на стан здоров'я людини (при впливі на організм протягом всього життя) і не погіршує умов гігієнічного водоспоживання. Лімітуючою ознакою шкідливості хімічної речовини у воді, по якому встановлений норматив (ГДК), може бути «санітарно-токсикологічний», або «органолептичний». Для ряду речовин у водопровідній воді є ОДУ (орієнтовні допустимі рівні) речовин у водопровідній воді, розроблені на основі розрахункових або експериментальних методів прогнозу точності.

Класи небезпеки речовин ділять на:

1 клас – надзвичайно небезпечні;

2 клас – високонебезпечні;

3 клас – небезпечні;

4 клас – помірно небезпечні.

Нешкідливість хімічного складу питної води визначається відсутністю змісту в ній небезпечних для здоров'я людей речовин у концентраціях, що перевищують ГДК.

При виявленні у питній воді декількох хімічних речовин, нормованих за токсикологічною ознакою шкідливості її відносять до 1-го і 2-го (надзвичайно і високонебезпечні) класу небезпеки. Сума співвідношень виявлених концентрацій кожної зі шкідливих речовин до їх максимально допустимого рівня (ГДК) не повинна бути більше 1 для кожної групи речовин, що характеризуються більш-менш односпрямованим впливом на організм.

Нормовані значення такої групи показників наведено в табл. 5.

 

Таблиця 5


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. | Лекція №1. Вода в біосфері | Лекція №2. Будова, класифікація та властивості води | Найважливіші фізичні константи води | Лекція №3. Хімічний склад природних вод | Структура Водного кодексу України | НОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ | Лекція №5. Вимоги та контроль якості води за органолептичними та фізико-хімічними показниками | Лекція №7. Вплив вмісту деяких речовин на якість води. | Лекція №8. Забруднення водних об’єктів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Органолептичні показники (властивості) питної води| Санітарно-токсикологічні показники питної води

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)