Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мовне законодавство та мовна політика в Україні

Читайте также:
  1. Американська мрія в Україні
  2. Власне українська та іншомовна лексика
  3. Гетьман П. Скоропадський на деякий час зумів стабілізувати становище в Укр. Але внутр. Політика мала дуже вузьку соц. Базу, що обумовило падіння гетьманату.
  4. Елементи непрямих податків в Україні станом на 1.01.2011 р.
  5. Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р.
  6. Зародження українського радянського кінематографу в Україні. Центри кіновиробництва. Творчість О. Довженка.
  7. Мовна боротьба. її характер. Причини. Відхід і роля Якова Головацького
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Державна мова – мова професійного спілкування.

Українську мову проголошено державною, і це означає, що вона повинна розширити свої суспільно-комунікативні функції: у більшості сфер наукової діяльності, у системі вищої освіти, державно-політичної діяльності тощо. Розширення сфер функціонування української мови, піднесення її престижу значною мірою залежить від мовного навчання та мовного виховання.Українська мова професійного спілкування – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає норми сучасної української літературної мови з метою подальшого їх застосування у професійній діяльностіОб’єктом вивчення дисципліни є мовні норми – правила, своєрідні мовні закони. Їх реалізація сприяє побудові правильного усного та писемного мовлення. Вони є обов’язковими для всіх носіїв літературної мови. Дотримання мовних норм свідчить про досконале володіння літературною мовою. Предметом вивчення дисципліни є функціонування мовних норм. Мовні норми сучасної літературної української мови неоднаково представлені у різних професійних сферах: для одних певні норми є бажаними, для інших недоречними. Під час вивчення дисципліни «Українська мова професійного спілкування» наголошується переважно на тих особливостях мовних норм, які є найхарактернішими для фахових текстів.

Метою вивчення курсу «Українська мова професійного спілкування» є поглиблення та розширення мовних знань, умінь та навичок, які є необхідними для подальшого застосування в професійній діяльності.

Мовне законодавство та мовна політика в Україні

Мовні відносини в Україні регулює, крім Конституції, Закон про мови, який був прийнятий Верховною Радою України 28 жовтня 1989 року. Більшість статей Закону було введено в дію з 1 січня 1990 року, проте окремі статті набували чинності через три, п’ять, навіть сім років після прийняття документа. Найбільше значення в Законі має стаття, що надає українській мові державного статусу. "Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. [...] Застосування мови в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом".

Поняття "мовна політика" зазвичай зводять до кількох питань, як-от офіційної чи державної мови (для світової практики ці два поняття цілком тотожні), мови шкільництва, мовних прав національних меншин. Останні десятиліття додали до названих вище ще низку проблем - мову засобів масової інформації та реклами, мовні стандарти не тільки офіційної, а й науково-технологічної інформації тощо.

В цілому ж у найбільш загальному вигляді можна дати таке визначення мовної політики:

Мовна політика - це комплекс цілей та принципів, що визначають регулювання мовних практик у різних сферах життя держави й суспільства, а також сукупність правових, адміністративних та господарчих механізмів, через які здійснюється згадане регулювання.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 300 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Классификация Дункана | КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗУ | Fujitsu-VPP5000 | Словотвірні норми та кулітура професійного мовлення.Комунікативіни ознаки культури мовлення. | Лексічні норми ділової мови.Синоніми,антоніми,омоніми,пароніми в діловому мовленні. | Терміни і професіаналізми в ділових паперах. | Графічні скорочення в діловодстві | АБРЕВІАТУРИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ | Документ як основний носій офіційно-ділового стилю.Види документів. | Вимоги до тексту документа,Оформлювання сторінки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спілкування і комунікація| Мова і культура мовлення в житті професіонального комунікатора

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)