Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Спілкування і комунікація

Читайте также:
  1. Види усного спілкування
  2. Види, типи і форми професійного спілкування
  3. Етикет професійного спілкування
  4. Культура усного професійного спілкування.
  5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
  6. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль в комунікації
  7. Особливості усного ділового спілкування

Спілкування-складний процес в становленні та розвитку контактів між людьми,в основі якого лежить обмін думками,почуттями волевиявленням з метою інформування.

Комунікація-цілоспрямований інформаційний обміні різноманітних процесах спілкування.

Функції спілкування

-контактна

-інформаційна

-Спонукальна

-Координаційна(узгодження дій)

-пізнавальна

-емотивна

-Наголодження стосунків

-ругулятивна(організационний процес спілкування)

Види і форми професійного спілкування

Види спілкування:

1)за участю мовних ззасобів:

-вербальні

-невербальні

2)за формою представлення мовних ззасобів:

-усне

-письмове

-друковане

3)за темою

4)за метою:

-ділове

-розважальне

5)за кількістю участників:

-внутрішне

-міжособистне

-публічне

-групове

-масове

6)за характером:

-спосередковане

-безпосередне

-монологічне

-діалогічне

-Полілогічне

7)за мірою офіційності

-офіційне

-неофіційне

8)за тривалістю:

-постіне/переодичне

-короткотривале/довготривале

8)за свободою вибора партнера:

-ініциативне

-вимушене

9)за соціальними чиниками:

Особистісно зорієнтоване

Соціально зорієнтоване

10)за результативністю спільної взаїмодії та досягн.ефектом:

Необхідне

Бажане

Нейтральне

Небажане

11)за додержання норм:

Нормативне

Етикетне

Неетикетне

Ненормативне

Етапи спілкування

Потреба у спілкуванні (необхідно повідомити або дізнатися інформацію, вплинути на співрозмовника тощо) — спонукає людину вступити в контакт з іншими людьми.

Орієнтування з метою спілкування, в ситуації спілкування.

Орієнтування в особистості співрозмовника.

Планування змісту свого спілкування — людина уявляє собі (звичайно несвідомо), що саме скаже.

Несвідомо (іноді свідомо) людина вибирає конкретні кошти, фрази, якими буде користуватися, вирішує як говорити, як себе вести.

Встановлення контакту

Обмін думками, ідеями, фактами

Сприйняття і оцінка відповідної реакції співрозмовника, контроль ефективності спілкування на основі встановлення зворотного зв'язку.

Коригування напряму, стилю, методів спілкування і способів їх взаємодії.

Поняття ділового спілкування

Ділове спілкування — це процес взаємодії в спілкуванні, при якому відбувається обмін інформацією для досягнення певного результату. Тобто це спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу певного виду діяльності. При діловому спілкуванні враховують особливості особистості, характеру, настрою співрозмовника, але інтереси справи більш значущі, ніж можливі особисті розбіжності.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Классификация Дункана | КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗУ | Fujitsu-VPP5000 | Словотвірні норми та кулітура професійного мовлення.Комунікативіни ознаки культури мовлення. | Лексічні норми ділової мови.Синоніми,антоніми,омоніми,пароніми в діловому мовленні. | Терміни і професіаналізми в ділових паперах. | Графічні скорочення в діловодстві | АБРЕВІАТУРИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ | Документ як основний носій офіційно-ділового стилю.Види документів. | Мова і культура мовлення в житті професіонального комунікатора |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вимоги до тексту документа,Оформлювання сторінки| Мовне законодавство та мовна політика в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.051 сек.)