Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

на внутрішні санітарно-технічні роботи у ливарному цеху

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Будова і принцип роботи
  4. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

 

Основа: Кошторисна вартість 6630 тис.грн

Креслення (специфікації) № ________ Кошторисна трудомісткість 91,04 тис.люд-год

Складений по укрупненим показникам Кошторисна заробітна плата 1177,54 тис.грн

Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 грудня 2011 р.

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці грн Загальна вартість, Грн. Витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд-год,  
 
всього експлуатації машин всього заробітної плати    
 
заробітної плати в тому числі заробітної плати експлуатації машин тих, що обслуговують машини  
в тому числі заробітної плати на одиницю всього  
 
Укрупнені показники Улаштування опалення,100м3 об’єму будівлі  
                       

 


 

УП Вентиляції
                     
Разом прямі витрати (1899872+3860704) грн
у тому числі:    
вартість матеріалів, виробів та конструкцій 5760576-((282584+551464)+(150744+306864)); грн
всього заробітна плата 834048+154464 грн
Загальновиробничі витрати 189028+453588+226578 грн
трудомісткість в загальновиробничих витратах (78400+3992) ´0,105 8651,16 люд.-год
заробітна плата в загальновиробничих витратах 8651,16´21,85 грн
єдиний соціальний внесок (988512+189028)´ 0,3852; грн
решта статей загальновиробничих витрат (78400+3992)´2,75 грн
Всього по кошторису 5760576+869194 грн
Кошторисна трудомісткість 78400+3992+8651 люд.-год
Кошторисна заробітна плата 988512+189028 грн

 

 

Склав _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

 

Перевірив _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Локальная теорема Лапласа | Интегральная теорема Лапласа | на монтаж технологічного устаткування у ливарному цеху | Кошторисна заробітна плата – 36250.96 грн. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях| на загально-будівельні роботи

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.029 сек.)