Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Комісія на продаж

Читайте также:
  1. IV. Купля-продажа
  2. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ
  3. Анализ правового регулирования внешнеторговой купли-продажи товаров зарубежных стран (США)
  4. Виды договора купли-продажи и их значение в коммерческой деятельности
  5. Виды договоров розничной купли-продажи.
  6. Глава3. Понятие договора внешнеторговой купли-продажи.
  7. Д О Г О В О Р купли-продажи путевок №

У такому разі за договором комісії комітент - резидент України доручає комісіонеру придбати товари в нерезидента, при цьому митне оформлення здійснює, як правило, комісіонер.

Внаслідок того, що власником товару єз'являється,являється все же комітент, слід застосовувати особливий порядоклад відображення відображення,відбиття таких товарів у вантажній митній декларації. Згідно з Порядкомладом заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивозу), митного складу, магазина безмитної торгівлі, затвердженим наказом Державної митної служби України від 30.06.1998г. №380 у графі 8 «Одержувач» вказуютьсявказуються дані про нерезидента-покупця. У графі 9 «Особаобличчя,лице, відповідальна за фінансове врегулювання» наводяться дані про особуобличчя,лице, яка уклала зовнішньоекономічну угоду на платній основі, тобтоцебто про комісіонера. У графі 2 «Відправник» вказуються дані про власника товару - комітента. Крім того, згідно із ст.48 Митного кодексу обов'язок сплачувати мито й митні збори покладений на декларанта.

Право власності на товар до моменту його реалізації залишається за комітентом-консигнантом.

Умови розрахунків за консигнаційний (комісійний) товар повинні чітко визначати валюту платежу, а також термін перерахування коштів на рахуноклічбу консигнанта.

У комісіонера існують наступні особливості відображення таких операцій в податковому й бухгалтерському обліку:

- в,біля товари, які надійшли вчинили від постачальника, враховуються на забалансовомупозабалансовому рахункулічбі 024 "Товари, прийняті на комісію". При відображенні відображенні,відбитті реалізації таких цінностей вони списуються із забалансовогопозабалансового рахункулічби за кредитом рахунку 024 "Товари, прийняті на комісію";

- в,біля урахуванні---- вартість реалізованих товарів списується за цінами продажу в кредит рахунку 702 "Дохіддоход від реалізації товарів" зіз одночасним відображеннямвідображенням,відбиттям частиничастки виручки, що належить консигнанту за дебитом рахунку 704 "Вирахування з доходу"лічбу. Одержанийотриманий,набутий дохіддоход зменшується на суму митного збору, зборів та інших платежів;

- у податковому обліку при зміні курсу НБУ курсові різниці не відображаються;

- у бухгалтерському обліку при зміні курсу НБУ курсові різниці відображаються в загальному порядку - у тих випадках, коли в комісіонера обліковується заборгованість в іноземній валюті.

У комітента існують наступні особливості відображення таких операцій в податковому й бухгалтерському обліку:

- товари враховуються на балансі до моменту їх реалізації і відображаютьсявідбиваються на рахункулічбі 283 "Товари на комісії";

- дохід від реалізації товарів відображається у той момент, коли комітент дізнався про реалізацію товарів комісіонерів, тобто коли отримав звіт комісіонера;- у бухгалтерському обліку при зміні курсу НБУ курсові різниці відображаються в загальному порядку - у тих випадках, коли в комітента обліковується заборгованість в іноземній валюті.

 

Приклад 11.2.ТОВ "Мета" (комітент) уклало договір комісії з ПП "Мир" (комісіонер) на експорт товарів. Контрактна вартість експортних товарів - 2000 дол. США. Комісійна винагорода - 1200 грн., в тому числі ПДВ - 200 грн., купівельна вартість товарів - 8000 грн. Товари відвантажено на експорт за курсом НБУ - 5,3 грн./долар США. Мито й митні збори складають 1000 грн. Виручка від покупця одержана на валютний рахунок ПП "Мир" за курсом НБУ - 5,32 грн./долар США, і в цей же день перерахована ТОВ "Мета". Відобразимо ці операції в обліку .

 

Таблиця 11.2

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
У комітента
Передані товари на комісію --- ---
Відображена реалізація товарів (отримано звіт комісіонера) (2000 х 5,3 =10600,0) 10600,0 ---
Списана вартість реалізованих товарів ---  
Відображені витрати по сплаті мита та митних зборів, сплачених комісіонером 1000,0 --- 1000,0
Компенсовані витрати комісіонера по сплаті митних платежів 1000,0 --- ---
Отримані грошові кошти від комісіонера (2000 х 5,32 = 10640,0) 10640,0 --- ---
Відображена курсова різниця внаслідок перерахунку заборгованості (2000 х 5,3 – 2000 х5,32 = 40,0) 40,0 --- ---

 

Загрузка...
Відображені витрати в частині комісійної винагороди комісіонера 1000,0 --- 1000,0
Відображено податковий кредит по послугах комісіонера 200,0 --- ---
Перерахована комісійна винагорода комісіонеру 1200,0 --- ---
У комісіонера
Отриманий товар від комітента --- 800,0 --- ---
Нараховані й сплачені мито та митні платежі 1000,0 --- ---
Отримана компенсація мита та митних платежів 1000,0 --- ---
Переданий товар нерезиденту -- 800,0 --- ---
Нарахований дохід від реалізації товару на експорт (2000 х 5,3 = 10600,0) 10600,0 --- ---
Відображена сума доходу, що повинна бути перерахована комітенту 10600,0 --- ---
Отримана оплата від нерезидента 10640,0 --- ---
Відображена курсова різниця за заборгованістю нерезидента (2000 х 5,32 – 2000 х 5,3 = 40,0) 40,0 --- ---
Перераховані кошти комітенту 10640,0 --- ---
Відображена курсова різниця за заборгованістю перед комітентом (2000 х 5,32 – 2000 х 5,3 = 40,0) 40,0 --- ---
Відображений дохід від реалізації послуг 1200,0 1000,0 ---
Відображені податкові зобов’язання 200,0 --- ---
Отримана комісійна винагорода 1200,0 --- ---


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном | Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій | Порядок отримання банківського кредиту | Облікурахування кредитних операцій | Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу | Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні | Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті | Приклад 10.2. | Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій | Облік консигнаційних і комісійних операцій. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Комісія на придбання.| Облік лізингових операцій

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)