Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ.

Читайте также:
  1. Митні процедури і порядоклад формування митної вартості
  2. ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВІДКРИТТІ СУДОМ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ

 

При збудженні справи про банкрутство і відкриття процедури санації для відновлення платоспроможності боржника можуть застосовуватися наступні заходи:

1) Реструктуризація підприємства. На основі Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом” під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на змішану форми власності, управлення, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

2) Перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності.

3) Закриття нерентабельних виробництв.

4) Домовленість між боржником і кредиторами відносно відстрочки та/або розстрочки платежів або прощенні (списанні) частини боргів, про що укладається мирова угода. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії виробництва справи про банкрутство. Органи державної податкової служби і інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю і своєчасністю стягування податків і зборів (обов'язкових платежів), зобов'язані при укладенні мирової угоди погодитися на прощення (списання) всієї заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникла в термін, який передував двом повним календарним рокам до дня надання заяви про збудження справи про банкрутство в суд, і на прощення (списання) частини заборгованості або її розстрочки (відстрочки) до шести років, що виникла протягом двох останніх календарних років перед днем надання заяви про збудження справи про банкрутство в суд. Відмічену мирову угоду підписує керівник відповідного органу державної податкової служби по місцезнаходженню боржника. Мирова угода затверджується судом, після чого припиняється виробництво справи про банкрутство.

Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і терміни виконання зобов'язань боржника; відстрочку або розстрочку або прощення (списання) боргів або їх частини. Крім цього, мирова угода може містити умови: про виконання зобов'язань боржника третіми особами; про обмін вимог кредиторів на акції боржника; про задоволення вимог кредиторів іншими способами, які не суперечать закону.

5) Ліквідація дебіторської заборгованості.

6) Продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу на відкритих торгах в формі аукціону. Керівник санацією виступає організатором торгів або залучає для цих цілей спеціалізовану організацію.При продажі майна боржника у встановленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності боржника, в тому числі приміщення, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки (позначення), які індивідуалізували боржника, його продукцію (роботи, послуги), інші права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

При продажі майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), які укладені до дати продажу майна боржника зберігають силу, при цьому права і обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.

Сума, отримана від продажу майна, включається до складу майнових активів боржника.

Якщо суми, вирученої від продажу майна, вистачає на задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, то по заяві керівника санацією суд припиняє здійснення справи про банкрутство боржника. Якщо ж суми, вирученої від продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, керівник санацією пропонує кредиторам укласти мирову угоду. У випадку якщо мирова угода не укладена, суд визнає боржника банкротом і відкриває ліквідаційну процедуру. До затвердження судом мирової угоди або визнання боржника банкротом і відкриття ліквідаційної процедури керівник санацією не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.

Загрузка...

7) Продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Керівник санацією після проведення інвентаризації і оцінки майна боржника починає продаж частини майна боржника. Продаж частини майна боржника - державного підприємства в процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Керівником санацією визначається початкова ціна майна боржника, яке виставляється на торги, відповідно до нормативно-правових актів.

Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється на повторні торги. Майно, не продане на повторних торгах, може бути реалізоване керівником санацією за згодою комітету кредиторів на основі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.

8) Зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом перекладу на нього боргу (частини боргу) і його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

9) Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника і його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

10) Звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога в цьому випадку платиться за рахунок інвестора, а при його відсутності за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, отриманого для цієї мети.

11) Отримання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації. Отриманий для цієї мети кредит відшкодовується насамперед у відповідності зі статтею 31 Закони України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» за рахунок реалізації майна боржника.

12) Інші способи відновлення платоспроможності боржника.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ | ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | РІШЕННЯ. | ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА | Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ | СИГНАЛИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ. | ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВІДКРИТТІ СУДОМ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ| ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)