Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Е. Селезінка

 

10. У умовному експерименті була створена модель масивної опікової травми. Які зміни можна чекати з боку тимуса?

А. Тиміко-лімфатичний статус

В. Вікова інволюція

С. Акцидентальна інволюція

Д. Розростання лімфатичної тканини

Е. Ризик виникнення пухлини

 

11. На препараті інтактного кровотворного органу видно гранулоцити на різних етапах розвитку. Який це кровотворний орган?

А. Печінка

В. Тимус

С. Червоний кістковий мозок

Д. Селезінка

Е. Лімфатичний вузол

 

12. В умовному експерименті у новонародженої тварини був видалений тимус, після чого проведена пересадка органу. Реакція відторгнення при цьому не розвинулася. Поясните причину цього явища.

А. Відсутність Т-хелперів

В. Відсутність В- лімфоцитів

С. Відсутність Т- супресорів

Д. Відсутність Т-кілерів

Е. Відсутність плазмоцитів

 

13. У новонародженої тварини видалили тимус. В результаті цієї операції у нього різко знизилася здібність до продукції антитіл. Вкажіть, які клітини в нормі беруть участь в процесі синтезу антитіл.

А. Т- хелпери

У. В- лімфоцити

С. Т- супресори

Д. Плазмоцити

Е. Все перераховане

 

14. У хворого в результаті зниження кислотності шлункового соку порушився процес всмоктування заліза. Який вид гемопоезу і в якому органі постраждає?

А. Еритроцитопоез в червоному кістковому мозку

В. Моноцитопоез в червоному кістковому мозку

С. Лімфоцитопоез в селезінці

Д. Лімфоцитопоез в лімфатичних вузлах

Е. Гранулоцитопоез в червоному кістковому мозку

 

15. У судово-медичну лабораторію для дослідження представлена трубчаста кістка. У діафізі виявлений кістковий мозок слизистої консистенції. Для якого віку характерний такий стан кісткового мозку?

А. Для дитячого віку

В. Для віку 18-25 років

С. Для віку 30-45 років

Д. Для віку 50-60 років

Е. Після 80

 

16. У хворого спостерігаються ознаки аутоіммунного ураження органів, що може бути наслідком порушення структури і функції гемато-тимусного бар'єру. Які структури не беруть участь в його освіті?

А. Ендотеліоцити і базальна мембрана капілярів

В. Дендритні макрофаги

С. Периваскулярний простір

Д. Базальна мембрана епітеліоретикулярних клітин

Е. Епітеліоретикулярні клітини

 

17. В умовному експерименті в організм ввели антитіла проти тимозинов. Диференціювання яких клітин порушиться в першу чергу?

А. Моноцитів

У. В- лімфоцитів

С. Т- лімфоцитів

Д. Макрофагів

Е. Всіх перерахованих

 

18. У мишей мутантів лінії nude відсутні тимус і клітинна імунна відповідь. У цих мишей не відбувається відторгнення чужорідного трансплантанта, що пов'язане з відсутністю:

А. В- лімфоцитів

В. Макрофагів

С. Т- кілерів

Д. Моноцитів

Е. Плазматичних клітин

 

19. На гістологічному препараті паренхіматозного органу видно велика кількість лімфоцитів, сітьовидний епітеліальний остов і відсутність фолікулів. Препарат якого органу представлений?

А. Тимуса

В. Селезінки

С. Лімфатичного вузла

Д. Червоного кісткового мозку

Е. Ні один з названих

 

20. У людини в результаті тривалого стресу (голодування) виникли симптоми, вказуючі на порушення імунного статусу організму. Вірогідна акцидентальна інволюція тимуса. Які зміни не характерні для цього процесу?

А. Зникнення межі кіркової і мозкової речовини

У. Розростання епітеліальної строми

С. Набухання епітеліоретикулоцитів

Д. Фагоцитоз макрофагами не змінених лімфоцитів

Е. Розростання адипоцитів

 

21 На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагичної природи, уздовж відростків якої розташовуються еритроиїні клітини на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органу представлена?

А. Червоний кістковий мозок

В. Тимус

С. Селезінка

Д. Миндалина

Е. Лімфатичний вузол

 

21. На гістологічному препараті мозкова речовина часточки кровотворного органу має світліше забарвлення, ніж кіркове і містить оксифильні епітеліальні тільця. Для якого органу характерні ці ознаки?

А. Тимус

В. Лімфатичний вузол

С. Селезінка

Д. Печінка

Е. Нирка

 

22. У дитини з порушеною імунною реактивністю проведено вивчення антигеннезалежної проліферації і диференціювання Т-лімфоцитів. Пунктат якого органу був узятий для дослідження?

А.Тимус

В. Селезінка

С. Лімфатичний вузол

Д. Червоний кістковий мозок

Е. Піднебінна мигдалина

 

23. Тимус є органом, що суміщає функції кровотворення і імуногенезу з виробленням біологічно активних чинників (гормонів). Який з перерахованих нижче гормонів не виробляється в тимусі?

А. Тимозин

В. Фактор летальності

С. Інсуліноподібний чинник

Д. Кальцитоніноподібний чинник

Е. Фактор зростання

 

24. У тимусі здійснюється антигеннезалежна проліферація і диференціювання Т- лімфоцитів на субкласи. Запобігає контакту циркулюючих в крові антигенів з тими, що дозрівають тимоцитами гематотимусний бар'єр. Яка з перерахованих структур не входить в його склад?

А. Стінка капіляра

В. Еластична мембрана

С. Перикапілярний простір

Д. Базальна мембрана епітеліоретикулярних клітин

Е. Епітеліоретикулярні клітини

 

25. Утворення формених елементів крові підкоряється загальним закономірностям гістогенезу. Протікання яких процесів неможливе в нормі в лімфоїдних органах?

А. Апоптоз

В. Проліферація

С. Дифференціровка

Д. Селекція

Е. Некроз

 

26. Стовбурові клітини крові здатні циркулювати в периферичній крові і можуть бути занесені в різні органи. Проте вогнища кровотворення в них не виникають. Яка умова є необхідною для протікання гемопоезу?

А. Вирабництво чинника стовбурових клітин

В. Виробництво колонієстимулюючих чинників

С. Виробництво гемопоетинів

Д. Наявність антигенпредставляющих клітин

Е. Всі перераховані

27. Макрофаги є обов'язковим елементом паренхіми кровотворних органів. Необхідність їх присутності в кровотворній тканині обумовлена багатьма функціями. Яка з перерахованих функцій не значуща для гемоцитопоеза?

А. Фагоцитоз

В. Секреція цитокінів і чинників зростання

С. Метаболізм жиру

Д. Представлення антигенів

Е. Метаболізм залоз

 

28. Ретикулярна тканина створює необхідне мікрооточення для протікання нормального гемопоезу. Який структурний елемент не є компонентом ретикулярної тканини?

А. Ретикулярні клітини

В. Ретикулярні волокна

С. Еластичні волокна

Д. Основна аморфна речовина

Е. Преколагенові волокна

 

29. На гістологічному препараті представлені зрізи червоного кісткового мозку. Видно, що розподіл різних гемопоетичних дифферонів в паренхімі не випадково. Так, мегакаріоцити завжди розташовуються:

А. Поблизу синусоїдів

В. Поблизу ендосту

С. У контакті з макрофагом

Д. Утворюють поясочки навколо синусоїдів

Е. Інтраваскулярно

 

30. На гістологічному препараті представлені зрізи червоного кісткового мозку. Видно, що розподіл різних гемопоетичних дифферонів в паренхімі не випадково. Так, еритроїдні елементи розвиваються:

А. Вблизи синусоїдів

В. Вблизу ендосту

С. У контакті з макрофагом

Д. Утворють поясочки навколо синусоїдів

Е. Інтраваскулярно

 

31. На гістологічному препараті представлені зрізи червоного кісткового мозку. Видно, що розподіл різних гемопоетичних дифферонів в паренхімі не випадково. Так, гранулоцити дозрівають:

А. Вблизи синусоїдів

В. Вблизи ендосту

С. У контакті з макрофагім

Д. Утворють поясочки навколо синусоїдів

Е. Інтраваскулярно

 

32. На гістологічному препараті представлені зрізи червоного кісткового мозку. Видно, що розподіл різних гемопоетичних дифферонов в паренхімі не випадково. Так, моно-и лімфопоэтические елементи розташовуються:

А. Вблизи синусоїдів

В. Вблизи ендосту

С. У контакті з макрофагом

Д. Утворють поясочки навколо синусоїдів

Е. Інтраваскулярно

 

35. Червоний кістковий мозок, разом із забезпеченням мієлоїдного кровотворення, служить центральним органом імунної системи. Аг-залежне диференціювання яких імуноцитів в нім розвивається?

А. В- лімфоцитів

У. Т- хелперів

С. Т- супресорів

Д. Т- кілерів

Е. Плазмоцитів

36. Відомо, що 75% В-лімфоцитів, що утворюються в червоному кістковому мозку, тут же гине в процесі селекції (виживання клітин з потрібними рецепторами і загибель клітин, що володіють рецепторами до власних антигенів). Який механізм загибелі лімфоцитів в кровотворних органах?

А. Аутоліз

В. Лізіс

С. Некроз

Д. Апоптоз

Е. Пикноз


Тема 41: «Периферичні органи кровотворення»

Зміст. Селезінка. Будова, функції – строма, паренхіма, біла і червона пульпа. Т- і В-зони білої пульпи. Особливості кровопостачання. Структура і функції венозних синусів селезінки. Можливості регенерації селезінки.

Лімфатичні вузли. Будова і функції – строма, паренхіма, кіркова і мозкова речовина. Т- і В-зони. Паракортікальна зона. Система синусів. Гістофізіологія лімфатичних вузлів. Регенерація.

Гемолімфатичні вузли. Особливості будови і значення.

Єдина імунна система слизистих оболонок – лімфатичні вузлики в стінці воздухоносных шляхів, травного каналу і інших органів.

Контрольні питання

1. Кіркова речовина лімфатичного вузла. Будова, функціональне значення.

2. Паракортикальна зона лімфовузлів. Будова, функціональне значення.

3. Мозкова речовина лімфовузла. Будова, функціональне значення.

4. Синуси лімфоїдного вузла, їх функціональне значення.

5. Біла пульпа селезінки: будова, функції.

6. Червона пульпа селезінки: будова, функції.

7. Схема кровообігу селезінки.

Питання, винесені на СРС

1. Загальна характеристика периферичних органів кровотворення і імуногенезу.

2. Джерела розвитку і функціональне значення лімфатичних вузлів.

3. Загальний план будови лімфатичних вузлів.

4. Загальний план будови селезінки.

5. Джерело розвитку і функціональне значення селезінки.

6. Функціональне значення і принцип організації лімфоепітелиальних органів на прикладі піднебінної мигдалини.

7.Гемолімфатичні вузли. Особливості будови і значення.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання | А. Адреналін | Мікропрепарати | А. Волокна Пуркинье | Тестові завдання | Тестові завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання| Тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.024 сек.)