Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Читайте также:
  1. Види безготівкових розрахунків.
  2. Види і порядок відкриття валютних рахунків
  3. Відкриття рахунків в установах банків
  4. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  5. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами.
  6. Картки рахунків позабалансового обліку
  7. Класифікація рахунків за економічним змістом
№ з/п   Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на початок звітного року Надходження Вибуття Залишок на кінець звітного періоду (року)
01 «Орендовані необоротні активи»        
02 «Активи на відповідальному зберіганні»        
04 «Непередбачені активи і зобов’язання»        
05 «Гарантії та забезпечення»        
07 «Списані активи та зобов’язання»        
08 «Бланки суворого обліку»        
09 «Призначення та зобов’язання»        
           
           
  Разом        

Керівник ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___року

 


Вправа 1.2. Меморіально-ордерна форма обліку.

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція субрахунків Назва і номер меморіального ордера
Дт Кт
1. Перераховано плату ВАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ в погашення заборгованості коштами загального фонду за водопостачання та водовідведення      
2. Нарахована заробітна плата працівникам бюджетної установи за рахунок коштів загального фонду      
3. Зараховано кошти в касу для виплати заробітної плати, що отримані з реєстраційного рахунку      
4. Виплачено з каси кошти підзвіт на закупівлю матеріалів      
5. Перераховано кошти у вигляді авансового платежу на виконання робіт для бюджетної установи за рахунок коштів отриманих як плата за послуги      
6. Перераховано кошти з реєстраційного рахунку постачальникам в порядку планових платежів      
7. Списано малоцінні та швидкозношувані предмети      
8. Списано з балансу транспортний засіб установи      
9. Зараховано аванс за реалізацію транспортного засобу      
10. Нараховано плату за перебування дітей у дитячому дошкільному закладі      
11. Оприбутковано продукти харчування, що надійшли від постачальників за розрахунками в порядку планових платежів      
12. Списано використані продукти харчування, що були придбані за рахунок коштів отриманих як плата за послуги      
13. Списано витрачені господарські матеріали, що були придбані за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень      
14. Нараховано плату за проживання в гуртожитку      
15. Відображено на позабалансі оприбуткування поштових марок      

 

 


Тема 2. Облік доходів.

Тема 3. Облік видатків.

  

Назва і кількість бланків шт. Стор.
Робоча таблиця 8 – 9
Журнал господарських операцій 10 – 13
Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань 14 – 15
Меморіальний ордер № 2
Меморіальний ордер № 14 17 – 18
Меморіальний ордер № 3
Меморіальний ордер № 15
Картка аналітичного обліку касових видатків 21 – 24
Картка аналітичного обліку фактичних видатків 25 – 28
Книга аналітичного обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань 29 – 30
Реєстр бюджетних зобов’язань 31 –
Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Соглашение, особенности применения | Прямые расходы, связанные с непосредственным предоставлением услуги, полностью включаются в стоимость услуг, которым они соответствуют. | Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати | Днів – 10 святкових Х відпустки | Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або за­ступника керівника | Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади | Працівники охорони здоров'я | Педагогічні працівники | Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати | Отже, індексації підлягає заробітна плата, а саме, більшість виплат, які входять до фонду оплати праці в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Картки рахунків позабалансового обліку| Приклади касових і фактичних видатків.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.01 сек.)