Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади

Читайте также:
  1. IV. Жуковский Владимир Иванович
  2. VII. Спасович Владимир Данилович 1 страница
  3. VII. Спасович Владимир Данилович 10 страница
  4. VII. Спасович Владимир Данилович 2 страница
  5. VII. Спасович Владимир Данилович 3 страница
  6. VII. Спасович Владимир Данилович 4 страница
  7. VII. Спасович Владимир Данилович 5 страница

Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої вла­ди, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів :: інших органів, визначені наказом Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцево» самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77. Схеми посадових окладів таких робітників наведене в додатку № 1 — 3 до цього наказу.

Цим наказом керівнику надане право в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівниківустановлювати:

— доплати робітником, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 %, за роботу в особливо шкідливих умовах — до 24 % тарифної ставки (посадового окладу). Така доплата встановлюється за наявності документів, які підтверджують роботу у відповідних умовах;

— диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 %, IV розряду — до 16 %, V розряду — до 20 % і VI розряду — до 24 % відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконува­них робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність повністю відміняються;

— доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 % ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 % роз­міру доплати бригадиру;

— доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних

робіт без обмежень розмірів цих доплат, за раху­нок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

— надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 % тарифної ставки (місячного окладу);

— доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

Також у межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності пра­цівників керівник має право:

— визначати робітникам розмір премії залежно від їх вкладу в кінцеві резуль­тати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обме­жується;

— надавати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Выбор типа учреждения | Перечень услуг | Особенности государственного (муниципального) задания | Соглашение, особенности применения | Прямые расходы, связанные с непосредственным предоставлением услуги, полностью включаются в стоимость услуг, которым они соответствуют. | Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати | Днів – 10 святкових Х відпустки | Педагогічні працівники | Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати | Отже, індексації підлягає заробітна плата, а саме, більшість виплат, які входять до фонду оплати праці в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або за­ступника керівника| Працівники охорони здоров'я

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)