Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Надання пацієнтові положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  2. А.2.1.14. Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує один медичний працівник).
  3. А.2.1.2. Надання пацієнтові з геміплегією положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  4. А.2.1.3. Повертання пацієнта на бік (виконує один медичний працівник).
  5. А.2.1.4. Повертання пацієнта на живіт (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).
  6. А.2.1.6. Переміщення безпорадного пацієнта до узголів’я ліжка (виконує один медичний працівник).
  7. А.2.1.6. Підтримування пацієнта під час ходіння (виконує один медичний працівник).

Витрати на заробітну плату відображаються за КЕКВ 1110 (1111).

Для обліку розрахунків з працівниками призначений пасивний субрахунок 661 Розрахунки з заробітної плати. По кредиту відображаються нарахування основної заробітної плати, додаткових та інших заохочувальних виплат працівникам, в т.ч. лікарняні. По дебету відображаються проведення утриманнь, виплата або депонування заробітної плати.

Передбачено застосування ще декількох субрахунків пов’язаних із виплатами та утриманнями працівникам бюджетних установ:

663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

666 Розрахунки із членами профспілки безготівковими перерахунками сум членських профспілкових внесків

667 Розрахунки з працівниками за позиками банків

668Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

669 Інші розрахунки на виконані роботи

671 Розрахунки з депонентами

Аналітичний облік розрахунків ведеться по кожній особі. Для цього в бухгалтерії при прийманні на роботу на кожного працівника відкривається картка-довідка ф.417 (особовий рахунок), куди щомісяця записується сума нарахованої зарплати, утримань та сума до видачі.

На підставі розрахункових документів (розрахунково-платіжних відомостей), оформлених відповідним чином, оформлюється головний реєстр синтетичного обліку — Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій ф. № 405 — меморіальний ордер № 5. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.). Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються. У разі нарахування заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.

Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до ф. № 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати нараховуються внески на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером, меморіальний ордер підписується

виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером, а одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги «Журнал-Головна».

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Выбор типа учреждения | Перечень услуг | Особенности государственного (муниципального) задания | Соглашение, особенности применения | Прямые расходы, связанные с непосредственным предоставлением услуги, полностью включаются в стоимость услуг, которым они соответствуют. | Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати | Днів – 10 святкових Х відпустки | Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або за­ступника керівника | Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади | Працівники охорони здоров'я |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Педагогічні працівники| Отже, індексації підлягає заробітна плата, а саме, більшість виплат, які входять до фонду оплати праці в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)