Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність компонентів праці та її рентабельності

Читайте также:
  1. А.2.1.1. Надання пацієнтові положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  2. А.2.1.14. Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує один медичний працівник).
  3. А.2.1.2. Надання пацієнтові з геміплегією положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  4. А.2.1.3. Повертання пацієнта на бік (виконує один медичний працівник).
  5. А.2.1.4. Повертання пацієнта на живіт (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).
  6. А.2.1.6. Переміщення безпорадного пацієнта до узголів’я ліжка (виконує один медичний працівник).
  7. А.2.1.6. Підтримування пацієнта під час ходіння (виконує один медичний працівник).
КОМПОНЕНТІ ПРАЦІ
Регламентована праця, не рентабельна Творча, інноваційна, рентабельна
α-праця: виконується за даною техноло-гією, інструкцією, традицією, коли вико-навець роботи не вносить до неї ніяких елементів новизни, власної творчості β-праця: спрямована на створен-ня нових духовних, матеріальних благ, а також нових методів виробництва
Можуть бути складовими як розумової, так і фізичної праці
ПРИКЛАДИ
Праця друкарки, копіювальника, архіваріуса, робітника на конвеєрі з примусовим ритмом роботи тощо. Праця наладчика, складної техні-ки, технолога з розробки нових технологій, вченого, раціоналіза-тора тощо.

 

 

Продовження табл.9.4.

Рентабельність праці – співвідношення прибутку (Pi), отриманого від даного виду діяльності та відповідних затрат праці (Zi) (витрат на персонал): Pi R = ------- Zi
Показник рентабельності праці (Rппп) в планово-аналітичній роботі підприємства визначається таким чином: де, П – прибуток від реалізованої продукції; Чппп – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу; В – виручка від реалізації продукції; ВП – вартість випуску продукції в діючих цінах; Rпрод – рентабельність продаж; Дрп – частка реалізованої продукції в загальному обсязі її випуску; Вир.річ. – середньорічний виробіток продукції на одного робітника у діючих цінах.

 

 

       
   
 
   
 
 

 


Рис. 9.5. Цілі зростання продуктивності праці в суспільстві.

 

 

 


 

Рис.9.6. Дія «пастки» спадної продуктивності.

 

 
 

 

 


Рис. 9.7. Форми прояву зростання продуктивності праці.

 

 

   
 
 
 

 

 


 

Рис. 9.8. Види показників продуктивності праці.

 


Рис. 9.9. Вимоги, що висуваються до показників продуктивності праці.

 

       
 
 
   

 

 


Рис. 9.10. Показники виміру результатів праці та її витрат.

Рис. 9.11. Характеристика методів виміру продуктивності праці.


Рис. 9.12. Сутність факторів зростання продуктивності праці.

Рис. 9.13. Деталізована класифікація чинників для розрахунків можливого зростання продуктивності праці на підприємстві.


Таблиця 9.5.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зміст законодавчих і нормативних актів трудового кодексу Франції | Показники руху населення | Структурно-логічна схема змісту теми 3 | Напрями та передумови становлення соціального партнерства в Україні | регулювання в Україні | Структурно-логічна схема змісту теми 6 | Структурно-логічна схема змісту теми 7 | Класифікація трудових процесів | Затрат часу | Функції обслуговування Зміст функцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структурно-логічна схема теми 9| Одеса ОДЕУ 2008

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.026 сек.)