Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структурно-логічна схема теми 9

Читайте также:
  1. I. Схема
  2. I. Схема кровотока в кортикальной системе
  3. III. Схема функционирования ЮГА
  4. Nbsp;   Схема лабораторной установки
  5. Nbsp;   Схема опыта нагрузки
  6. А. Схема классификации соединительных тканей.
  7. Актантовая схема Греймаса

« Ефективність і продуктивність праці»

             
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
6. Програми управління продуктивністю праці  
 
 
   
 
   

 

 


Рис. 9.1. Сутність категорій «ефект» та «ефективність».

 

       
   
 
 

 


Рис. 9.2. Ефективність праці та показники для її оцінювання.

 


Таблиця 9.1.

Сутність окремих аспектів ефективності праці, їх компоненти та показники

 

Аспекти Форми прояву Показники (компоненти) Критерії
Економічний - обсяг випущеної продукції на одиницю праці; - прибуток від певного виду діяльності до витрат праці - продуктивність праці;     - рентабельність праці Ступінь задоволеності потреб суспільства споживчими благами визначеної кількості та якості
Психофізіологічний вплив трудового процесу на організм людини - не шкідливі, сприятливі виробничі умови та безпека праці; - змістовність праці та оптимальні границі Ії розподілу; - усебічний розвиток фізичних, розумових сил і здібностей людини в процесі праці; - усунення негативного впливу виробничого середовища на умови праці Збереження працездатності працівника, його здоров’я, нормальний рівень інтенсивності праці
Соціальний гармонічний розвиток працівника - підвищення кваліфікації працівника; - розширення виробничого профілю; - посилення соціально-політичної активності та ін. Ступінь задоволеності працею, сприятливий морально-психологічний клімат у колективі

 

 

     
   
 
 

 


Рис. 9.3. Підходи до визначення змісту категорії “продуктивність праці” та її сутність.

 

 
 

 

 


Рис. 9.4.Показники продуктивності праці та їх взаємозв’язок.

 

 


Таблиця 9.2


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Найважливіші конвенції які ратифіковані в Україні | Зміст законодавчих і нормативних актів трудового кодексу Франції | Показники руху населення | Структурно-логічна схема змісту теми 3 | Напрями та передумови становлення соціального партнерства в Україні | регулювання в Україні | Структурно-логічна схема змісту теми 6 | Структурно-логічна схема змісту теми 7 | Класифікація трудових процесів | Затрат часу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Функції обслуговування Зміст функцій| Сутність компонентів праці та її рентабельності

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)