Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ | ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА | Вихідні данні для розрахунку визначаємо згідно з завданням на проектування. | Дійсний фонд обладнання розраховуємо з урахуванням коефіцієнта його використання розраховуємо за формулою | Визначення необхідної кількості паливо-мастильних заправників. | ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ | КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА | ОХОРОНА ПРАЦІ |


Читайте также:
  1. CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. I. Джерела
  3. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  4. ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА
  5. Джерела загроз національній безпеці України
  6. Джерела фінансування інвестиційних проектів та особливості оцінки вартості інвестиційного капіталу залежно від джерел його залучення
  7. Еволюція спадкування вотчин і владних прав, хронологія та джерела великокняжої влади (обґрунтування самодержавства).

1. Виконання організаційно-технічного проектування підприємств з експлуатації будівельних машин:Методичні вказівки щодо курсового і дипломного проектування/І.В.Новак,- Макіївка:МПТ,2007.-30 с.

2. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник для строит.спец.вузов и инж.-техн. работников.-М.:Высш.шк., 1991.-456 с.:ил.

3. Дроздов и др.Строительные машины и оборудование: Курсовое и дипломное проектирование: Учеб.пособий для техникумов /Н.Е.Дроздов,Л.А.Фейгин,В С.Заленский.-З-е узд.,перераб.и доп.- М.: Стройиздат, 1988.-191 е.: ил.

4. ДБН В.2.3-4-2000 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Порядок розробки, оформлення, узгодження та затвердження технічних умов та ремонту. Офіційне видання Держбуду України._К.: Укрархбудінформ, 2005.

5. Зеленков Г.И., Колясинский В.С.Проектирование предприятий по ремонту дорожньо- транспортних машин.-М..-Стройиздат,1971.-240 с.

6. Епифанов С.П. и др. Строительные машины. Общая часть.-М.: Стройиздат, 1991 .-176 с ил./Справочное пособие по строительным машинам.

7. Методичні вказівки з виконання графічної частини курсових і дипломних проектів ( для студентів спеціальності 5.090239 і 5.090240).- Макіївка: МПК,2008 .-42 с.: ил.

8. Типовий перелік технологічного устаткування підприємств з експлуатації: будівельних машин:Методичний посібник щодо курсового і дипломного проектування/ В.Б. Борозенець .- Макіївка: МПК 2008.-135 с.: ил.

9. Е.Г. Гологорский, В.В. Колисниченко. «Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительніх машин». Учебное пособие для ПТУ. – М.: Высш.шк., 1991. – 287 с.: ил.

10. Ремонт автомобилей: Учебник для автотрансп. техникумов /Румянцев С.И., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. и др..: - М.: транспорт, 1988 -327 с.: ил. табл.

11. Новиков И.В. Справочник по ремонту кранов на пневмоколеснлм ходу. М. Стройиздат, 1975. 209 с.

12. ДНАОПО.ОО-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті . Офіційне видання Державного комітету України по нагляду за охороною праці.-К.Юснова, 1997.

13. Румянцев С.И. Ремонт автомобілів .-Вид.Москва, ун-та,1972-327 с..

14. Косилова А.Г., Мещерякова Р.К. Справочнік технолога-машиностроітеля. Вид.Москва, 1985-496 с.

15. Броневич Г.А. Курсове і дипломне проектування. Вид. Стройиздат, 1973-240 с.

16. Миллер Е.Е. Технічне нормірування праці у машинобудівництві. Вид.Машинобудівництво,1972-248 с

17. Труш В.П.Оформлення курсового проектування по предмету «Ремонт будівельних машин».-Вид.Макіївка, 2005.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА| Выполните задания.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)