Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Дійсний фонд обладнання розраховуємо з урахуванням коефіцієнта його використання розраховуємо за формулою | Визначення необхідної кількості паливо-мастильних заправників. | ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ | КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА | ОХОРОНА ПРАЦІ | ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА | ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ |


Читайте также:
  1. аключна частина промови 1 страница
  2. аключна частина промови 10 страница
  3. аключна частина промови 11 страница
  4. аключна частина промови 2 страница
  5. аключна частина промови 3 страница
  6. аключна частина промови 4 страница
  7. аключна частина промови 5 страница

 

1.1 Актуальність проектування підприємства

 

 

Завантаження великого об'єму будівельних робіт одного профілю обумовлює необхідність в спеціалізації організації, які здійснюють дані роботи. У нашому випадку такою організацією являється підприємства експлуатації для виконання ТО та ПР з змішаним парком машин.

Створення підприємства експлуатації обумовлюється підвищенням вимог до рівня виконання всього комплексу ремонтно-експлуатаційних робіт, яке сталося внаслідок збільшення структури парку машин, збільшення його потужності і продуктивності. Підприємства експлуатації обслуговують об'єкти будівництва.

Концентрація машин на підприємства експлуатації дозволяє підняти рівень технічної експлуатації парків будівельних машин, підвищити кваліфікацію кадрів механізаторів, створити умови для необхідного маневрування парком машин, що позволяє поліпшити використання парку машин в 1,5 разу. Однією з основних задач доручених підприємства експлуатації являється технічна експлуатація парків машин. Вона включає комплекс технічних заходів спрямованих на підготовку машин до роботи,забезпечення їх паливом і змащувальними матеріалами, технічне спостереження за їх налагодженням, дотримання правил експлуатації машин, проведення своєчасного і щоденного технічного обслуговування і ремонту, своєчасне перебазування машин з об'єкту на об'єкт. Відповідно з вищевикладеним у даному проекті запроектована підприємства експлуатації.

Створення підприємства експлуатації обумовлюється деякими факторами збільшення рівня механізації будівельних робіт, кращого використання будівельної техніки за рахунок підвищення змінності та кращого технічного обслуговування. Застосування сучасних диспетчерських засобів зв'язку з машинами на будівельних площадках, а також засобів безрозбірної діагностики, що дозволяють скоротити простої машин на будівництві.

Ефективне використання засобів механізації у будівництві має велике значення. Поповнення парків підприємства експлуатації новими машинами помітно знизило рівень використання людської праці, що піднесло рівень продуктивності.В дійсний час особлива увага приділяється питанням з організації технічного обслуговування і поточного ремонту. Невеликі ремонти можна проводити на спеціалізованих стендах підприємства експлуатації. Постійно проводиться контроль стану машини та усуваються невеликі несправності.

Підприємства експлуатації та окремі ремонтні підприємства добилися визначних успіхів у покращенні використання будівельних машин та впровадження прогресивних методів ремонту.

 

1.2 Характеристика проектованого підприємства

 

 

У дипломному проекті розробленні питання організації і проведення ТО та ПР змішаного парку машин.

Кількість машин 120 одиниць, в тому числі:

Автонавантажувачі – 30 одиниць. Марок ДЗ-133, ТО-27-2А

Екскаватори:

на базі трактора – 15 одиниць. Марок ЭО-2621В-2

пневмоколісний – 15 одиниць. Марок ЭО-4321

Крани автомобільні – 30 одиниць. Марок КС-2571Б, КС-4571

гусеничні – 30 одиниць. Марок КС-8165, СКГ-631

Різноманітність марок машин у парку підвищує рівень трудомісткості проведення ремонтних робіт, але дає можливість ширшого використання цього парку машин.

Технічне обслуговування і поточний ремонт машин виконується в стаціонарних умовах в майстерні і профілакторії та пересувними засобами для технічного обслуговування і ремонту машин безпосередньо на будівельних майданчиках.

Загальна трудомісткість робіт технічного обслуговування і поточного ремонту 120532,20 люд-г.

Трудомісткість робіт на стаціонарних профілакторіях 42650,56 люд-г, на пересувних засобах 42337,64 люд-г.

Передбачений режим роботи двозмінний. Кількість працюючих на підприємстві, які зайняті технічним обслуговування і ремонтом машин 91 чол., з яких 63 основні виробничі робітники, спеціалістів - 8 чол., підсобних робітників - 4 чол., 14 чол. додаткових робітників та 1 начальник.

Для виконання робіт ТО і ПР потрібно 2 пересувні майстерні, 1 паливо-мастильних заправників АТЗ-4.8, 2 тягача КраЗ-258 та 4 причеп ЗМЗАП-5208 з яких 2 вантажопідйомністю 40 т, а 2 вантажопідйомністю 25 т

 

 

1.3 Організація виробництва ТО та ПР машин в проектованому об’єкті

 

 

Згідно з ДБН В 2.8-3-95 власники будівельних машин забезпечують проведення технічного ремонту і обслуговування у відповідності з річним планом-графіком ТО і ремонту будівельних машин. Організація технічного обслуговування та ремонту машин забезпечується завчасно інженерно - технічною підготовкою , яка включає в себе:

- Забезпечення експлуатаційною та ремонтною документацією;

- Оснащення технічних процесів спеціальним обладнанням, приладами та інструментом;

- Матеріально-технічне забезпечення;

- Підготовку та підвищення кваліфікації робітників;

- Удосконалення ремонтно-експлуатаційної бази;

- Контроль якості робіт по технічному обслуговуванню та ремонту.

Для проведення технічного обслуговування складається заявка, в якій міститься інформація про види та сторони проведення технічного обслуговування, місце знаходження машини, її технічний стан і додаткові операції, які необхідно провести в процесі технічного обслуговування.

Обсяг графіка виконання робіт фіксується в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту або в журналі обліку усунення несправностей. Виконання робіт по ТО і ПР на будівельних майданчиках проводиться бригадами робітників, закріпленими за пересувними засобами ТО і ПР машин, при цьому кожний член бригади спеціалізується на виконанні окремих робіт.

Побічні ремонти машин виконуються агрегатним методом, при цьому складальні одиниці, що відпрацювали свій ресурс, змінюються на нові або капітально відремонтовані з оборотного фонду.

Виконання робіт ТО і ПР проводиться централізовано. За 2-3 дні до проведення ТО проводиться діагностування машини для вияву несправних частин та вузлів, щоб полегшити роботу ремонтуючи бригаді.

 

 

1.4 Організація робіт в проектованому пості ПР

 

 

На пості ПР виконують постові роботи. пости ПР на типових базах експлуатації машин зазвичай розміщують в одному приміщенні і оснащують відповідними приладами та стендами.

Технологічний процес поточного ремонту здійснюється в наступному порядку. Після зовнішнього очищення, згідно з технологічними картами, проведення діагностики та виявлення дефектів, знімаються ті агрегати що потребують ся в ремонті та відправляються на інщі відділення для усунення дефектів.

Після усунення дефектів агрегати збираються на спеціальних стендах. Після чого діагностуються, для переконання в усуненню дефектів.

Відремонтовані вузли та агрегати обкатують холодним і гарячим способами на спеціальних стендах.

Всі перевірені агрегати та вузли встановлюються назад на автомобіль.


 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РЕФЕРАТ| Вихідні данні для розрахунку визначаємо згідно з завданням на проектування.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)