Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: «Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченніЧитайте также:
  1. Chernyakov@yandex.ru ТЕМА: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
  2. I система: аденилатциклаза – цАМФ
  3. IV система: Кальций - кальмодулин
  4. Валютная система: сущность, виды, элементы
  5. Валютний ринок та його місце на фінансовому ринку
  6. Занятие № 4. Тема: Определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови.
  7. Занятие № 5. Тема: Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови.

охорони здоров’я»

вступ

1. Необхідність здійснення та склад видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я.

2. Особливості фінансування охорони здоров’я на місцевому рівні.

3. Напрями покращення фінансового забезпечення охорони здоров’я з місцевих бюджетів.

Висновки

Список використаних джерел


 

 

Тематика курсових робіт

 

64. Бюджетна політика та бюджетний механізм держави в умовах ринкових трансформацій.
65. Система контролю за видатками бюджетів в Україні.
66. Бюджет як основний фінансовий план держави.
67. Соціально-економічний зміст, призначення та функції державного бюджету.
68. Бюджетний устрій та основи побудови бюджетної системи
69. Бюджетний процес в Україні та його еволюція
70. Державний кредит т його особливості у період світової фінансової кризи
71. Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти
72. Система видатків бюджетів в Україні
73. Проблеми управління державним боргом в Україні
74. Фінансове забезпечення дошкільних установ
75. Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення.
76. Стан бюджету та фактори які впливають на нього.
77. Бюджетний дефіцит, його причини та методи управління.
78. Проблеми фінансового оздоровлення економіки та ліквідації бюджетного дефіциту.
79. Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце в доходах держави.
80. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце в доходах держави.
81. Внутрішні і зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи.
82. Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні.
83. Доходи від операцій з капіталом їх місце і роль в доходах бюджетів.
84. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації.
85. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання.
86. Видатки місцевих бюджетів і раціональність їх використання.
87. Актуальні проблеми управління видатками державного бюджету.
88. Проблеми податкової політики та її вплив на формування доходів бюджету
89. Державна фінансова інспекція України і шляхи удосконалення її діяльності.
90. Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування.
91. Роль Міністерства фінансів в управлінні державними фінансами.
92. Державна фінансова інспекція України в системі органів управління державними фінансами.
93. Державна казначейська служба України в системі органів оперативного управління бюджетом.
94. Проблеми розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування в умовах становлення місцевого самоврядування.
95. Державна податкова служба України в системі органів оперативного управління бюджетом.
96. Бюджетне планування в умовах переходу до ринкових відносин.
97. Особливості планування доходів і видатків у закладах охорони здоров’я
98. Проблеми складання, розгляду та затвердження місцевих бюджетів
99. Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи.
100. Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів.
101. Шляхи удосконалення порядку бюджетного планування в Україні.
102. Розпорядники бюджетних коштів: функціональне призначення та роль в управлінні бюджетом.
103. Організація бюджетного процесу та його удосконалення.
104. Бюджет як об¢єкт бюджетного менеджменту.
105. Організація, методи і види бюджетного фінансування.
106. Поняття бюджетного фінансування та його організація
107. Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах.
108. Казначейська система виконання Державного бюджету в Україні.
109. Бухгалтерські служби фінансових органів і та їх роль в організації виконання бюджетів.
110. Організація виконання видаткової частини бюджетів.
111. Проблеми забезпечення виконання дохідної частини бюджетів.
112. Методологічні аспекти виконання місцевих бюджетів в умовах казначейського обслуговування.
113. Загальна організація та управління виконанням бюджетів.
114. Проблеми забезпечення виконання дохідної частини бюджетів.
115. Ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною фінансовою інспекцією України.
116. Ревізії та перевірки які проводяться Державною фінансовою інспекцією України за поданням правоохоронних органів.
117. Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів.
118. Контроль фінансових органів за витрачанням бюджетних коштів.
119. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шлях його удосконалення.
120. Організація бюджетного контролю в Україні.
121. Органи державного фінансового контролю в Україні: розмежування функцій.
122. Внутрішній контроль за використанням бюджетних асигнувань.
123. Звітність Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету.
124. Аналіз тенденцій виконання дохідної частини місцевого бюджету.
125. Аналіз тенденцій виконання видаткової частини місцевих бюджетів.
126. Аналіз майнового стану та використання грошових коштів бюджетних установ в умовах трансформації економіки.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)