Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тематика практичних занять.Читайте также:
  1. I. ФИЗИОГНОМИКА И СИСТЕМАТИКА
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  3. Встреча с математиками
  4. Для перевірки практичних навиків студентів 4-го курса ФВМ з паразитології
  5. ДО ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  6. До практичних занять
  7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовний модуль 1.

Практичне заняття 1. Теоретичні основи державних фінансів. (2 год.)

 

1. Економічна суть, призначення і роль державних фінансів

2. Склад і структура державних фінансів, коротка характеристика їх основних складових.

3. Функції державних фінансів.

4. Фінансовий механізм, його суть та структура.

5. Стан державних фінансів та фактори, що впливають на них.

 

 

Практичне заняття 2. Концептуальні засади управління державними фінансами (2 год.).

 

1. Поняття державного управління та його особливості у сфері державних фінансів.

2. Система управління державними фінансами.

3. Принципи управління державними фінансами.

4. Методи управління державними фінансами.

 

Практичне заняття 3. Система органів державного управління фінансами та їх характеристика (2 год.).

 

1. Загальна характеристика органів стратегічного та оперативного управління державними фінансами.

2. Міністерство фінансів та його роль в управлінні державними фінансами.

3. Функціональне призначення головних фінансових управлінь у сфері управління фінансами.

4. Державна податкова служба України: права та обов’язки.

5. Роль Державної казначейської служби України в управлінні державними фінансами.

6. Державна фінансова інспекція України та державні фінанси.

7. Рахункова палата, як орган парламентського контролю у сфері державних фінансів.

 

 

Практичне заняття 4. Основні засади суспільного управління державними фінансами в умовах демократії (2 год.)

 

1. Демократична модель управління державними фінансами, її переваги та недоліки

2. Механізм суспільного вибору, як засіб громадського управління державними фінансами.

3. Роль партій, лобістських груп та інших учасників процесу суспільного вибору для функціонування державних фінансів.

 

 

Практичне заняття 5. Фінансове прогнозування та планування (2 год.).

 

1. Зміст та принципи державного фінансового планування

2. Характеристика системи фінансових планів в Україні

3. Зведене фінансове планування.

4. Фінансові баланси та їх призначення в управлінні державними фінансами.

 

Практичне заняття 6. Система фінансового контролю в Україні (2 год.)

 

1. Зміст та призначення фінансового контролю

2. Види, форми та методи фінансового контролю

3. Характеристика ревізій та організації їх проведення.

4. Проблеми взаємодії органів державного фінансового контролю в Україні

 

 

Практичне заняття 7. Управління бюджетною системою (4 год.).

 

1. Формування бюджетної політики на загальнодержавному рівні

2. Основи формування бюджетної політики на місцевому рівні.

3. Особливості управлінської діяльності в бюджетному процесі.

4. Стадії бюджетного процесу та його учасники

5. Бюджетне прогнозування в Україні.

6. Планування державного бюджету в Україні та його стадії

7. Програмно-цільовий метод формування бюджетів.

8. Оперативне управління бюджетним процесом.

9. Організація виконання державного та місцевих бюджетів.

10. Облік та звітність у процесі виконання бюджетів.

11. Державний бюджетний контроль: сутність і особливості.

 

 

Практичне заняття 8. Актуальні проблеми управління державним боргом. (2 год.)

 

1. Дефіцит бюджету: причини та наслідки.

2. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету.

3. Державний кредит і державний борг.

4. Управління державним боргом та боргова безпека України.

 

 

Практичне заняття 9. Цільові фонди та управління ними (2 год.)

 

1. Державне регулювання та фінансовий механізм соціального страхування в Україні

2. Управління державним пенсійним страхуванням в Україні.

3. Особливості управління страхуванням на випадок безробіття

4. Управлінські аспекти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

5. Актуальні проблеми управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності.

6. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні.

 

 

Практичне заняття 10. Державний сектор економіки та особливості управління державною власністю. (2 год.)

 

1. Фонд державного майна: призначення та функції.

2. Управління процесами роздержавлення та приватизації в Україні.

3. Проблемні аспекти управління державною власністю.

4. Особливості управління фінансами комунального господарства.


 

6. Тематика самостійної роботи студентів.

 

1. Призначення державних фінансів в умовах ринкової економіки та демократичної держави.

2. Склад і структура державних фінансів України: трансформації на протязі років незалежності.

3. Функції державних фінансів: погляди вітчизняної та західної фінансової науки.

4. Дискусійні проблеми суті та структури фінансового механізму.

5. Сучасний стан державних фінансів України.

6. Державне управління та його особливості у сфері державних фінансів.

7. Система управління державними фінансами в Україні та орієнтири її оптимізації.

8. Взаємодія органів стратегічного та оперативного управління державними фінансами в Україні.

9. Демократична модель управління державними фінансами, її переваги та недоліки

10. Механізм суспільного вибору та громадське управління державними фінансами.

11. Особливості системи фінансового планування в Україні.

12. Проблеми реформування фінансового контролю.

13. Проблеми взаємодії органів державного фінансового контролю в Україні.

14. Формування бюджетної політики на загальнодержавному рівні

15. Основи формування бюджетної політики на місцевому рівні.

16. Особливості управлінської діяльності в бюджетному процесі.

17. Бюджетне прогнозування в Україні.

18. Програмно-цільовий метод формування бюджетів.

19. Оперативне управління бюджетним процесом.

20. Державний бюджетний контроль: сутність і особливості.

21. Дефіцит бюджету: причини та наслідки.

22. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету.

23. Державний кредит і державний борг.

24. Управління державним боргом та боргова безпека України.

25. Державне регулювання та фінансовий механізм соціального страхування в Україні

26. Управління державним пенсійним страхуванням в Україні.

27. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні.

28. Управління процесами роздержавлення та приватизації в Україні.

29. Проблемні аспекти управління державною власністю.

30. Особливості управління фінансами комунального господарства.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.02 сек.)