Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка діяльності Б.Хмельницького

Читайте также:
  1. III ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛОВИХ МЕНЕДЖЕРІВ
  2. А). Вивчення і оцінка населених пунктів
  3. Види зовнішньо економічної діяльності
  4. Визначте особливості структури педагогічної діяльності педагога
  5. Громадська організація як об’єкт і суб’єкт соц.-пед діяльності.
  6. Дидактичні принципи і правила соціально-педагогічної діяльності
  7. ДІЄТИ Й АДЕКВАТНА САМООЦІНКА

Серед істориків ніколи не було єдності в оцінці діяльності і особи Б. Хмельницького. У XVIII-XIX ст. з посиленням залежності України від Росії Б. Хмельницькому почали давати більш стримані і неоднозначні оцін­ки. Так, Т. Г. Шевченко, дорікає йому за те, що віддав Україну під зверхність Росії.

"Амінь тобі, великий муже.

Великий, славний! Та не дуже... "

- пише про гетьмана Кобзар.

П.Куліш критикує Б.Хмельницького за те, що той започаткував добу розрухи, смерті, культурного занепаду.

М.Грушевський, оцінюючи Б. Хмельни­цького як "великого діяча", "героя україн­ської історії" вважає, що все ж таки, геть­ману не вистачало здібностей "для розв'язан­ня історичного вузла українського життя", що його політика була не дуже мудрою.

Радянські історики,як правило, схвалю­вали Б. Хмельницького за те, що він возз'єд­нав Україну і Росію.

* Більшість сучасних українських істо­риків дійшли висновку, що головна за­слуга Богдана Хмельницького полягає у відро­дженні української державності, і що без його діяльності не постала б у новітні часи українська незалежна держава.

Зокрема, відомі українські історики В.Смолій та В.Степанков вважають, що Богдан Хмельницький:

зумів об'єднати всі патріотичні сили навколо великої ідеї національного ви­зволення;

спрямував енергію народних мас на розбудову соборної держави та виборення нею незалежності;

першим виробив наріжні принципи національної державної ідеї, яка стала визначальною у визвольних змаганнях нації наступних сторіч;

приборкав анархічну стихію охлокра­тії й отаманства старшини, взяв курс на встановлення спадкового гетьманату;

проявив себе блискучим полководцем, створив боєздатну й добре організовану національну армію, прийняв статут "Статті про устрій Війська Запорозького ", збагатив українське військове мистецтво;

відіграв вирішальну роль у процесі становлення розвідки й контррозвідки української держави;

створив дипломатичну службу, що забезпечила прорив на шляху до визнання козацької України урядами інших країн як суб'єкта міжнародних відносин, виявив себе тонким і дуже вправним дипломатом.

У ході тривалих війн за панування в укра­їнських землях між Московщиною, Річчю По­сполитою, Туреччиною і Кримом, Україна Лівобережжя, Київ і Запоріжжя перебува­ли під владою Московщини; Правобереж­жя - під владою Речі Посполитої і частко­во Туреччини (Поділля). У складі Польщі залишилася Волинь і Галичина.

* Розчленування українських земель було закріплено системою договорів між цими державами. Єдиний народ був розколотий і опинився в сферах впливу різних держав.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рушійні сили визвольної боротьби | Цілі боротьби | Визвольний похід 1648 року | Що ж змусило гетьмана піти на такийкрок? | Визначимо тепер найхарактерніші озна­ки держави, яка постала в ході національної революції. | Зборівська угода | Висновок: Таким чином, основними завоювання­ми першого періоду війни стало утвер­дження в Україні нової моделі соціально-економічних відносин. | Влади поступився місцем республіканському. | Зближення з Польщею. Гадяцька угода |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сподівання гетьмана на турецьку про­текцію не виправдалися.| I. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)