Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Громадська організація як об’єкт і суб’єкт соц.-пед діяльності.

Читайте также:
  1. А). Організація бою
  2. А). Організація бою
  3. Варіант № 1 (А-ґ). Організація роботи Верховної Ради України
  4. Варіант № 2 (Д-З). Організація роботи Президента України
  5. Варіант № 3 (І-М). Організація роботи Кабінету Міністрів України
  6. Варіант № 4 (М-С). Організація роботи місцевих державних адміністрацій
  7. Варіант № 5 (Т-Ц). Організація роботи місцевих рад

Громадська організація - об'єднання, яке створюють за ініціативою і на основі вільного волевиявлення дітей і дорослих, не є безпосереднім структурним підрозділом державного органу, але може функціонувати на його базі і за його підтримки, не ставить своєю статутною метою отримання прибутку та розподілу Його між членами організації.

Серед різних форм взаємодії соціального педагога з громадськими організаціями (партнерство, посередництво, координація, наставництво) значну увагу приділяють розгляду соціального педагога як керівника, лідера організації. Тобто йдеться не про безпосередню постійну роботу соціального педагога в дитячій чи молодіжній громадській організації, а саме про налагодження контактів, постійну взаємодію, співпрацю, наставництво, посередництво, координування діяльності.

На основі аналізу професіограми соціального педагога, наукових концепцій його співпраці з дитячими та молодіжними об'єднаннями, практики діяльності сучасних громадських дитячих та молодіжних організацій було розроблено модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями (рис. 6.1).

 

Отже, саме соціальний педагог у своїй професійній діяльності має сприяти виведенню сучасних громадських дитячих та молодіжних організацій на рівень функціонування соціально-педагогічної системи з пріоритетністю соціально значущої і суспільно корисної діяльності, оптимальним поєднанням особистісних і колективних інтересів, активною взаємодією цієї системи із соціумом. Такий підхід становить концептуальну основу пропонованої моделі професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття і види батьківського авторитету. | Сучасні форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї. | Система державної опіки дітей-сиріт і дітей, які залишились без нагляду батьків: дитячий будинок, школа-інтернат, притулок, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я та ін. | Робота соціального педагога з обдарованими дітьми. | Основні завдання батьків у підтримці обдарованості дитини. | Діагностика умов розвитку талановитості | Основні підходи до діяльності з дітьми-злочинцями | Соціально-педагогічна діяльність у дошкільних навчально-виховних закладах,школах,професійних навчальних закладах,вищих освітніх установах. | Характеристика діяльності дитячих та молодіжних організацій. | Характеристика соціально-педагогічної роботи місцевих громадських організацій. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Соціально-педагогічна діяльність у громадських організаціях та релігійних конфесіях.| Соц-псих характеристика педагогічної майстерності соціального педагога.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)