Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В). Основні принципи сучасного загальновійськового бою

Читайте также:
  1. I. ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ФАКТОР: НАУКА И ТЕХНИКА
  2. А). Характеристика основних видів загальновійськового бою
  3. Б). Основні способи ведення бою
  4. Базові принципи бухгалтерського обліку
  5. Бюджетна система України та принципи її побудови
  6. В оцінюванні екологічного ризику виділяють наступні основні підходи: інженерний, модельний, ___________ та соціологічний.

Основні принципи сучасного загальновійськового бою - це основні керівні положення, найважливіші рекомендації по організації і веденню бою в цілому.

Принципи є фундаментальною базою для творчості командира, прийняття правильного рішення. Проте принципи - це не саме рішення, тому що в цьому випадку вони можуть перетворитися в шаблон і рецепти перемоги, які неможливо виконати. Тому їх не можна розглядати ізольовано один від одного. Для досягнення успіху потрібне вміле використання усіх принципів з урахуванням обстановки.

Основними принципами ведення сучасного загальновійськового бою є: постійна бойова готовність підрозділів; рішучість, активність і безперервність ведення бою; узгоджене застосування підрозділів родів військ і спеціальних військ і підтримання безперервної взаємодії між ними; раптовість дій та застосування воєнних хитрощів; рішуче зосередження зусиль на головному напрямку та у вирішальний момент; маневр підрозділами, ударами та вогнем; своєчасне відновлення боєздатності підрозділів, всебічне забезпечення бою; повне напруження моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання; тверде і безперервне управління підрозділами.

Розглянемо деякі з них.

Постійна бойова готовність підрозділів до виконання бойового завдання досягається: правильним розумінням командирами, штабами своїх бойових завдань, передбаченням можливих змін в обстановці і своєчасним проведенням необхідних заходів щодо планування і підготовки майбутніх дій; укомплектованістю й забезпеченістю військ усім необхідним для ведення бою; високою бойовою виучкою військ і їхньою готовністю до дій в умовах застосування противником зброї масового ураження; постійною готовністю зброї і бойової техніки до застосування, а особового складу - до виконання поставлених перед ним завдань; безупинним веденням розвідки; високим морально-психологічним станом, високою військовою дисципліною і пильністю особового складу; організацією і підтримкою твердого і безупинного управління військами.

Постійному прагненні до повного розгрому противника. Рішення розгромити противника повинно бути твердим і без коливань доведено до кінця. Командир зобов'язаний прищеплювати цю рішучість своїм підлеглим і постійно готувати їх до успішного виконання бойових завдань.

Узгоджене застосування підрозділів родів військ і спеціальних військ І підтримання безперервної взаємодії між ними забезпечує успішне досягнення мети бою в сучасних умовах. Це досягається узгодженням дій усіх родів військ і спеціальних військ, а також вогневим ураженням по завданнях, напрямках, рубежах і часу та способах виконання поставлених завдань в інтересах найбільш успішного виконання бойових завдань механізованими і танковими підрозділами.Раптовість дій та застосування воєнних хитрощів полягає у використанні несподіваних для противника прийомів, способів дій, зброї. Вона дозволяє застигнути противника зненацька, викликати паніку в його рядах, паралізувати його волю до опору, різко знизити боєздатність, дезорганізувати управління військами і створити сприятливі умови для досягнення перемоги над переважаючим по силі противником.

Рішуче зосередження зусиль на головному напрямку та у вирішальний момент дозволяє досягати переваги над противником або успішно протистояти його чисельно переважаючим силам, найефективніше використовувати війська, сили і засоби, ставити противника в невигідні умови.

Маневр підрозділами, ударами та вогнем - складова частина сучасного бою. Він дозволяє захопити й утримати ініціативу, зривати задуми противника й успішно вести бойові дії в обстановці, яка змінилася.

Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів, всебічне забезпечення бою полягає в організації і здійсненні заходів щодо забезпечення високої бойової виучки підрозділів, своєчасної їх укомплектованості і забезпеченню всім необхідним для бою, а також у спроможності виконувати поставлені завдання.

Загрузка...

Всебічне забезпечення бою включає: бойове, технічне і тилове.

Повне напруження моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання є найважливішою умовою досягнення успіху в бою. Це досягається: постійним, глибоким знанням морально-психологічного стану особового складу своїх підрозділів, організацією і проведенням активної виховної роботи по його зміцненню; систематичним вивченням морально-психологічних якостей противника, виявленням його сильних і слабких сторін, активною протидією його ідеологічним диверсіям і пропаганді.

Тверде і безперервне управління підрозділами досягається: постійним знанням обстановки, своєчасним прийняттям рішення і наполегливим впровадженням його в життя; чіткою постановкою завдань підрозділам; ініціативою й особистою відповідальністю всіх командирів за свої рішення; правильним бойовим застосуванням штатних і приданих підрозділів та наявністю стійкого зв'язку з ними.


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | Б). Складові частини бою | В). Види зброї, які можуть застосовуватись у загальновійськовому бою | Г). Характерні риси сучасного загальновійськового бою | А). Характеристика основних видів загальновійськового бою | А). Вибір місця для стрільби та самоокопування | Б). Ведення оборонного бою | В). Знешкодження танків та інших бронеоб'єктів противника | Г). Знешкодження противника, що увірвався на позицію | А). Наступ з ходу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Б). Основні способи ведення бою| З. ОСНОВИ БОЙОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)