Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відновлення гетьманства на Україні. Гетьман Кирило Розумовський та його діяльність.

Читайте также:
  1. Виникнення та розвиток страхової медицини в Україні.
  2. Відновлення і реконструкція
  3. Гетьман І. Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика.
  4. Гетьман України Б.Хмельницький: його життя і діяльність. Оцінка його особи в історіографії.
  5. Гетьманат П.Скоропадського.
  6. Гетьманування Д. Апостола. «Рішительні пункти» 1728 р.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відновлення гетьманства імператриця Єлизавета Петрівна пов'язувала з особою Кирила Розумовського, котрого й призначала гетьманом. Для підготовки офіційної церемонії «обрання» в Глухів прибув граф І. Гендриков, який привіз жалувану грамоту «прошеніе в гетманы Кирилы Григорьевича». В 1747 р. проголошено царську грамоту про відновлення гетьманства. Урочисте обрання гетьмана відбулося 22 лютого 1750 р. Сам Розумовський в Глухів не приїхав.

Він зразу ж досить серйозно почав проводити політику на відновлення козацьких вольностей. Згуртувавши навколо себе передових і освічених старшин, запропонував реорганізацію адміністративного устрою Гетьманщини. При збереженні та відновленні основних козацьких і старшинських вольностей, Кирило Розумовський запропонував встановити спадковість гетьманства за родом Розумовських та створити такий орган управління як Генеральні Збори.

При К. Розумовському козацька старшина остаточно захопила в свої руки справи місцевого управління і, користуючись родинними зв'язками з гетьманом, спішно привласнювала села, які ще залишалися вільними. Загалом часи гетьманування К. Розумовського характеризуються як часи панування козацької старшини.

Козацька старшина почала відновлювати свій контроль у містах шляхом виборів керівників з представників козацтва. Почало відновлюватись традиційне козацьке судочинство. Було реформовано козацьке військо. Розумовського підтримувала Запорізька Січ. Гетьман виношував плани відкриття українського університету в Батурині.

Сам Розумовський за 14 років свого гетьманування приїздив в Україну лише кілька разів на короткий час. Постійним місцем його перебування залишалися Петербург і Москва.

Втім, проживаючи в столичних містах Росії, К. Розумовський не забував про українські справи. Так, він домігся ліквідації поборів з місцевого населення, запроваджених ще в часи гетьманування І. Самойловича та І. Мазепи, відміни митниць на порубіжжі України з Росією і проголошення вільної торгівлі між ними. 1754 р. були ліквідовані митні побори, відомі під назвою індукти та евекти. 1761 р. видано універсал про виключне право козацької старшини на ґуральництво.

У 1762 році до влади в Російській імперії прийшла невістка Єлизавети – Катерина ІІ. Вона ніяк не хотіла посилення влади гетьмана в українських землях. Своїми указами почала урізати впливи гетьмана: ліквідувала митні збори між Україною і Росією, вивела з підпорядкування гетьмана Київ. А в 1764 році видала укази про ліквідацію гетьманства та створення другої Малоросійської колегії для управління українцями.

За Кирилом Розумовським були збережені усі титули та власність Російської імперії. Він доживав віку у колишній гетьманській столиці Батурині. Помер у 1803 році.

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Українська культура другої половини XVII ст.. | Гетьман І. Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика. | Україна в період Північної війни. Полтавська битва та її значення в історії України. | Українсько-шведські відносини та договір 1708 р. в історіографії. | Гетьманування І. Скоропадського. Решетилівські статті 1709 р. | Діяльність Першої Малоросійської колегії та обмеження політичної автономії Гетьманщини. | Гетьманування Д. Апостола. «Рішительні пункти» 1728 р. | Політичне становище та господарський розвиток Правобережжя та західноукраїнських земель у першій половині XVIII ст.. | Розвиток опришківського руху в першій половині XVIII ст.. О.Довбуш та його сподвижники. Історіографія проблеми. | Посилення соціально-економічного гніту і закріпачення українських селян у першій половині XVIII ст.. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Українська культура першої половини XVIII ст..| Стан сільського господарства і розвиток феодально-кріпосницьких відносин на Лівобережжі та Слобідської Україні. Юридичне оформлення кріпацтва.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.033 сек.)