Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ХАРАКТЕРИСТИКА. студента економіко-правового факультету

Читайте также:
 1. I. Общая характеристика организации
 2. I. Общая характеристика работы
 3. I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
 4. I. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества
 5. II.7.1. Общая характеристика внимания
 6. III. 10.1. Понятие о восприятии и характеристика основных его особенностей
 7. III. 12.1. Общая характеристика мышления

студента економіко-правового факультету

Маріупольського державного

гуманітарного університету

Костенка Романа Олеговича,

1982 року народження

Костенко Р.О. навчається на ІУ курсі економіко-правового факультету Маріупольського державного гуманітарного університету, спеціальність “Міжнародна економіка”. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання Костенко Роман Олегович зарекомендував себе гарним організатором, виконує обов’язки старости групи. З першого курсу працює над науковою темою, з якою неодноразово виступав на студентських науково-практичних конференціях. Костенко Р.О. також брав участь у міжвузівській студентській науково-теоретичній конференції (Національний технічний університет “КПІ”, 12 травня 2004 р.).

Вимогливий до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристика видана для подання до міськвійськкомату.

Декан економіко-правового факультету Б.М.Свірський

20.05.2009

............................................................................................................................................................

4.Автобіографія

Автобіографія – це опис свого життя. Автобіографію укладають у довільній формі, однак окремі складові та реквізити в ній мають бути обов’язково. Оформляють автобіографію від руки на чистому аркуші паперу, коли влаштовуються на роботу чи вступають на навчання. Усі відомості про себе викладають від першої особив хронологічній послідовності (із зазначенням місяця й року) і таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність автора.

Існують такі види автобіографій: автобіографія-розповідь, яку укладають в описовій формі; автобіографія-документ, де точно викладають факти.

В автобіографії-документі зазначають від імені першої особи такі відомості:

 1. Назва виду документа (Автобіографія).
 2. Прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора (теперішні та колишні, якщо були зміни, у Називному відмінку однини).
 3. Число, місяць(літерами), рік народження.
 4. Місце народження: село, селище, місто (у Називному відмінку), район (у Родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у Називному відмінку).Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.
 5. Відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, дати народження, де й ким працюють; якщо не працюють, то зазначають останнє місце роботи, вказують, що тепер не працюють або на пенсії).
 6. Освіта й спеціальність за дипломом.
 7. Трудова діяльність.
 8. Останнє місце роботи (місце навчання), посада.
 9. Нагороди й заохочення.
 10. Участь у громадському житті.
 11. Сімейний стан і склад сім’ї.
 12. Паспортні дані, домашня адреса й номер телефону.

Нижче від текстової частини проставляють дату складання автобіографії (ліворуч) та підписують (праворуч).Автобіографія зберігається в особовій справі.

.....................................................................................................................................................

Зразок

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Дробот Ігор Юрійович, народився 21 травня 1977 року в м. Артемівську Донецької області.

У 1980 р. разом із батьками переїхав до м.Донецька. У 1984 р. пішов до школи.

Після закінчення у 1993 р. 9 класів середньої школи № 35 вступив до Донецького технічного коледжу. Після закінчення коледжу у 1996 р.вступив до Донецького національного технічного університету.

У 2001 році закінчив повний курс факультету економіки та менеджменту цього університету і отримав ступінь магістра економіки.

До 2004 р. навчався в аспірантурі ДонНТУ за спеціальністю”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Цього ж року захистив кандидатську дисертацію і працюю старшим викладачем кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету. Кандидат економічних наук.

Одружений.

Склад сім’ї:

Дружина – Дробот Олена Петрівна, 1978 року народження, лікар міської лікарні № 1.

Загрузка...

Син – Дробот Олександр, 2002 року народження.

Проживаю за адресою: 061134, м.Донецьк, вул.Челюскінців, буд.124, кв.37 .

12 жовтня 2004 р. (підпис І.Ю.Дробота)

 

Резюме

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укладають резюме – документ, у якому у стислій формі (не більше 1 аркуша) подаються відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка складає резюме.
 3. Мета складання резюме.
 4. Досвід роботи.
 5. Освіта.
 6. Знання мов.
 7. Контактний телефон.

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів: спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта.

Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

У фірмах, інституціях, агенціях, установах зазвичай здійснюється комп’ютерне вивчення резюме, що полягає у виділенні головних (стрижневих) слів: назв компаній, фірм, посад, стажу роботи, здобутої освіти. Комп’ютер “переглядає ” резюме кожного із предендентів на вакантну посаду й відповідно до кількості знайдених стрижневих слів надає йому певний порядковий номер. Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил:

...........................................................................................................................................................

 

Зразок

РЕЗЮМЕ

Шевченка Віктора Петровича

Мета: заміщення вакантної посади заступника головного редактора Донецької державної телерадіокомпанії.

Досвід роботи: з січня 1998 року працював на посаді тележурналіста і редактора телевізійного каналу “Нове Прикарпаття”.

Маю досвід: 1) підготовки і редагування авторських програм російською та українською мовами; 2) ведучого політичних та економічних програм.

За час роботи оволодів основами роботи телеоператора.

Маю публікації в газетах та журналах.

Працюю на комп’ютері.

Освіта:

1996 – 2000 – навчання на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Донецького національного технічного університету. Кваліфікація: інженер-електронщик.

1999 – 2004 – навчання на факультеті журналістики Донецького інституту соціальної освіти. Кваліфікація: журналіст, спеціаліст.

Знання мов: вільно володію англійською, українською та російською мовами.

Контактний телефон: 304-34-46

15 листопада 20008 р. Підпис

...........................................................................................................................................................

 1. Трудова книжка

Це основний документ, що фіксує трудову діяльність робітників, службовців. Трудова книжка служить для встановлення загального, безперервного і спеціального трудового стажу. Точність її заповнення має велике значення.

Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється працівниками відділу кадрів у п’ятиденний термін. До трудової книжки працівника заносяться відомості про його звільнення, переміщення, заохочення.

Зберігається трудова книжка у відділі кадрів підприємства, організації або установи, де працює її власник, і повертається йому у зв’язку зі звільненням, виходом на пенсію. У разі її втрати дублікат видається за останнім місцем роботи. Згідно з чинним законодавством працівник має право взяти трудову книжку з відділу кадрів на деякий час за заявою.

Трудові книжки оформляються на всіх працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, включаючи осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, установ, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Трудові книжки не оформляються на працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах трудового договору у підприємців, що не є юридичними особами, а також на працівників, які працюють в окремих громадян з їх обслуговування (домашні робітниці, няньки, водії, охоронці та ін.)

 

 1. Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів – це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.

Реквізити особового листка такі:

 1. Назва виду документа.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Дата і місце народження.
 4. Відомості про освіту.
 5. Відомості про наукові ступені, вчені звання.
 6. Якими мовами володіє.
 7. Трудова діяльність.
 8. Державні нагороди.
 9. Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки.
 10. Відомості про родину.
 11. Паспортні дані.
 12. Домашня адреса.
 13. Особистий підпис.
 14. Дата заповнення документа.

Той, хто заповнює особовий листок, обов’язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).

Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про партійну, національну належність та про походження.

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень.

Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов’язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту, військовому квитку та ін.

Особовий листок підписує працівник, вказуючи дату її заповнення.

Отже, як випливає з вищевикладеного, документи з особового складу мають важливе значення. У них фіксуються дані, необхідні для здійснення громадянами права на працю, освіту, пенсійне забезпечення тощо.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Які ділові папери належать до документів щодо особового складу?
 2. Що таке заява?
 3. Які реквізити характерні для заяви?
 4. Що таке характеристика?
 5. Назвіть реквізити характеристики .
 6. Що таке резюме?
 7. Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме?
 8. Що таке автобіографія? Як виконується цей документ?
 9. Який документ називається трудовою книжкою? Які відомості заносяться до неї?
 10. Що таке особовий листок з обліку кадрів? Назвіть його реквізити.

Лекція 3. Довідково-інформаційні документи в професійній діяльності економіста

 

План викладу

 1. Поняття про довідково-інформаційні документи.
 2. Довідка.
 3. Службові записки.
 4. Оголошення.
 5. План.
 6. Звіт.
 7. Протокол, витяг з протоколу.
 8. Факс.

 

Ключові терміни та поняття:

-довідково-інформаційні документи - звіт

- довідка - протокол

- службова записка - витяг з протоколу

- план - факс

- оголошення

1. Поняття про довідково-інформаційні документи

Переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них, є інформаційно-довідковими. Вони містять інформацію про фактичний стан справ у закладах, який є підставою для прийняття розпорядчих документів. Вони носять допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації, не обов’язкові для виконання на відміну від них. Інформація, що міститься в цих документах, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома.За найменуванням до довідково-інформаційних належить значна група документів, а саме: акти, відгуки, рецензії, анотації, прес-релізи, довідки, службові записки, звіти, огляди, оголошення, плани робіт, протоколи, витяги з протоколу, службові листи, факси тощо. Довідково-інформаційні документи найменш регламентовані, тому вони характеризуються стилістичною різнобарвністю.При їх складанні залежно від типу документа і його призначення слід враховувати типові мовні засоби ділового, наукового, публіцистичного чи розмовного стилів. Розглянемо особливості складання деяких документів.

 

2. Довідка

Довідка – це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних та юридичних фактів, діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ, підприємств.

Довідки поділяються на особисті та службові.

Особисті довідки підтверджують той чи інший біографічний або юридичний факт конкретної особи.

Службові довідки повинні об’єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділу, дільниці чи всього підприємства. Укладання службової довідки потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення і ґрунтовного аналізу отриманих даних про факти й події службового характеру. У ній можуть наводитися таблиці, графіки, приєднуватися додатки. Якщо довідка охоплює відомості з декількох питань, її текст може складатися з розділів.

Як службові, так і особові довідки укладаються посадовими особами або уповноваженими органами на вимогу конкретної службової особи або за вказівкою вищої організації, установи.

Довідки, що відображають виробничу діяльність організації, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до іншої, як правило, вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації чи установи та завіряються печаткою.

Внутрішні – укладаються для подання керівництву організації або на розгляд колегіального органу, підписуються лише укладачем і не потребують печатки.

Реквізити:

 1. Назва міністерства, якому підпорядкована організація, установа.
 2. Повна назва організації, установи, що видає довідку.
 3. Адресат – посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових).
 4. Дата видачі.
 5. Місце укладання.
 6. Назва документа та його номер (посередині).
 7. Заголовок до тексту (для службових).
 8. Текст:

* прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, якій видається довідка (у Називному відмінку);

* статус; спеціальність; класність; розряд; посада; звання тощо;

* місце проживання, площа помешкання, вигоди та ін.(якщо потрібно);

* розмір заробітної плати (цифрами й літерами) на місяць (якщо потрібно);

* назва установи, закладу, до яких подається довідка.

 1. Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізвище (праворуч).
 2. Посада керівника фінансового відділу, його підпис, ініціали та прізвище (якщо в довідці йшлося про матеріальні кошти).
 3. Печатка (якщо довідку укладено не на бланку).

...............................................................................................................................................

 

Зразки

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет

Пр.Будівельників, 129, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500

Тел.: 53-47 –06

10.09.2008

ДОВІДКА № 126

Видана Кравець Наталії Володимирівні в тому, що вона є студенткою І курсу економіко-правового факультету Маріупольського державного гуманітарного університету (спеціальність”Міжнародна економіка”).

Видана для подання до ЗОШ № 20.

Начальник відділу кадрів В.В.Ковальова

............................................................................................................................................................

АТ “Радон” Технічному директорові

Сайку Л.В.

ДОВІДКА

15.10.20008 № 35 м.Маріуполь

Про недоліки в роботі

нового обладнання

Перевіркою, яка виконувалася членами технічної комісії, встановлено, що за період роботи нового обладнання з 10.01 2009 р. до 10.10.2009 р. були виявлені такі недоліки:

 1. Кабель закріплено з порушенням чинних вимог.
 2. Часті збої в роботі електротехнічного обладнання.
 3. Низький процент спрацювання сигналізації.

 

Головний інженер Маріупольської філії О.В.Стукалова

...........................................................................................................................................................

 1. Службові записки

Службова записка –це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання завдання чи розпорядження керівництва., про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових записок є доповідна та пояснювальна записки.

Доповідна записка – це документ на ім’я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань, службового доручення, узятих на себе зобов’язань; може містити висновки та пропозиції укладача.

Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж з ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглими чи на підприємстві, в установі, закладі тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.

Доповідні записки поділяються :

1.За походженням на внутрішні (адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач) та зовнішні(адресуються керівникові вищої організації).

Внутрішні доповідні записки підписує той, хто її укладає.

Зовнішні оформляються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.

2.За призначенням на звітні, інформаційні та ініціативні.

Різновидом доповідної записки є пропозиція. Це документ, у якому особа (установа) висловлює конкретні пропозиції із певних питань. Текст пропозиції містить лише вступ (обґрунтування) та висновки (перелік пропозицій).

Реквізити:

 1. Місце укладання – повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).
 2. Адресат – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, якій подається записка, у Давальному відмінку.
 3. Адресант – посада, назва підрозділу (для внутрішніх), звання, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка подає записку, у Родовому відмінку.
 4. Назва документа, номер (для внутрішніх).
 5. Заголовок (“про...”).
 6. Текст – може поділятися на такі частини:

а) загальну – лаконічний і точний виклад суті події, інформації, пропозиції;

б) описову – аргументоване пояснення причини, факту, вчинку, події; з’ясування певних положень основного документа (плану, звіту, програми тощо);

в) висновкову – конкретні пропозиції щодо оптимальних способів вирішення, подолання чи усунення заявлених в описовій частині фактів.

 1. Додаток (якщо є) із зазначенням кількості сторінок, примірників.
 2. Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.
 3. Дата складання записки.

Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи. Має реквізити, аналогічні доповідним запискам.

Пояснювальна записка може бути:

1.Службовою складовою частиною чи додатком, доповненням іншого документа (плану, проекту, пропозиції, програми й т.ін.).У ній укладач обґрунтовує мету, актуальність, новизну й перелік дії основного документа.

2.Документом особистого характеру, у якому аргументовано й доказово поянюються певні дії укладача або його піллеглих чи причини якихось подій, фактів, провин та ін.

Зразки

Служба головного інженера Директорові ВО “Рекорд”

Клименку О.Я.

заступника головного інженера

Соколова Петра Петровича

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

13.03.2009

 

На підставі Вашого розпорядження № 12 від 5 березня 2009 р. очолюваною мною комісією 13 березня 2009 р. перевірено зберігання матеріальних цінностей на складі № 2.

При перевірці виявлено:

1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів: у двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна вентиляція;

2) частина швейних виробів (30 спортивних костюмів і 12 курток-штормівок) втратила товарний вигляд;

3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів, заповнений малоцінним інвентарем;

4) документація з обліку товарів ведеться задовільно.

Підпис П.П.Соколов

...........................................................................................................................................................

Склад № 2 Директорові ВО “Рекорд”

Клименку О.Я.

завідувача складу № 2

Горових Надії Василівни


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 160 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Чергування У - В 5 страница | Чергування У - В 6 страница | Чергування У - В 7 страница | Чергування У - В 8 страница | Большое Вам спасибо | В случае расторжения контракта | Назначить деловую встречу на восемь часов вечера | В соответствии с правилами | Усне мовлення Писемне мовлення | Поняття про документ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття про документи з особового складу| ОГОЛОШЕННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.03 сек.)