Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні

Читайте также:
  1. Альтернативні концепції розвитку.
  2. Альтернативні концепції розвитку.
  3. Анкета розвитку ораторських вмінь
  4. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.
  5. Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства
  6. Визначте психолого – педагогічні особливості навчання підлітків. Порівняйте особливості розвитку особистості підлітка та юнака.
  7. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням

 

Сучасний стан розвитку криміналістики в Україні характеризується:

1. формуванням загальної теорії криміналістики;

2. розробкою і впровадженням сучасних науково-технічних засобів і інформаційних технологій в практиці боротьби зі злочинністю;

3. удосконаленням прийомів криміналістичної тактики;

4. запропонування методик розслідування нових видів злочинів;

5. формування певних наукових шкіл криміналістів.

 

Важливим свідченням розвитку криміналістики в Україні є підготовка і видання підручників для вищих юридичних закладів і юридичних факультетів:

1. 1973 рік підручник: „Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика" за редакцією В.П. Колмакова.

2. 1988 рік підручник: „Радянська криміналістика. Методика розслідування окремих видів злочинів" за редакцією В.К.Лисиченко.

3. 1998 рік „Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів " за редакцією В.Ю.Шепітька.

 

На сучасному етапі наукові дослідження з криміналістики проводяться:

1. На кафедрах криміналістики вищих учбових закладів, в тому числі і на нашій кафедрі;

2. У науково-дослідних установах України (інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України з 1995 року);

3. Науково-дослідному інституті проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ України з 1997 року;

4. Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України з 1995р.

5. Харківському центрі вивчення організованої злочинності з 1998р.

6. Науково-дослідних експертних установах:

а) Науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України;

б) Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, та підпорядкованих йому науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах на місцях.

 

На сьогодні в Україні працюють відомі криміналісти-професори:

Аленин Ю.П., Бахін В.П., член-кореспондент Варфоломєєва Т.В., академік Гончаренко В.І., Журавель В.А., Іщенко А.В., Кириченко О.А., Кліменко Н.І., академік Коновалова В.О., Кузьмічов В.С., Лісіченко В.К., Лукашевич В.Г., Матусовський Г.А., Постіка І.В., Салтевський М.В., академік Сегай М.Я., член-кореспондент Шепітько В.Ю., Фрідман І.Я..

 

Тільки за останні 10 років в Україні захищена низка докторських дисертацій:

1. 1993р. - Лукашевич В.Г. „Основи теорії професійного спілкування слідчого".

2. 1993р. - Кліменко Н.І. „Криміналістичні знання: природа, структура, оптимізація використання".

3. 1994р. - Варфоломєєва Т.В „Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного".

4. 1996р. - Шепітько В.Ю. „Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів в криміналістиці".

5. 1996р. - Кузьмічов В.С. „Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми і засоби здійснення".

6. 1996р. - Кириченко О.А. „Основи криміналістичної мікології".

7. 1997р. - Аленін Ю.П. „Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів".

8. 2000р. - Журавель В.А. „Теорія та методологія криміналістичного прогнозування".


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Наука криміналістика і судово-експертні установи в Україні по справжньому почали створюватись тільки після скасування старих судових установ.| КУРСОВАЯ РАБОТА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)