Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ Х. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ПО БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

Читайте также:
  1. II. Мотивація навчальної діяльності
  2. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  3. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
  4. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
  5. Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем
  6. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
  7. Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг

§ 1. Сутність і значення координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю

Криміногенна обстановка в Україні в сучасний період характеризується консолідацією злочинних угрупувань та підвищенням їх активності. В зв’язку з цим перед правоохоронними та іншими державними органами стоять завдання – забезпечити активну протидію злочинності, підвищити ефективність боротьби зі злочинністю, особливо з її організованими формами та корупцією шляхом об’єднання та проведення спільних заходів в цій сфері.

Закон покладає на Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів обов’язок координувати діяльність по боротьбі із злочинністю органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, митної служби та інших правоохоронних органів (ч. 1 ст. 10 Закону “Про прокуратуру”).

Для здійснення взаємодії її учасників та реалізації координаційних зусиль прокурори наділяються відповідними організаційно-управлінськими повноваженнями – скликати координаційні наради, організовувати робочі групи, витребувати статистичну та іншу необхідну інформацію, а також брати участь в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при Президенті України (ч. 2 ст. 10 Закону “Про прокуратуру”).

Координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю і корупцією розглядається як важливий і пріоритетний напрямок в організації роботи органів прокуратури. Основними завданнями координації є: об’єднання зусиль та активізація роботи правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю; усунення дублювання і паралелізму в їх діяльності; розробка і здійснення узгоджених заходів щодо своєчасного виявлення, розкриття, розслідування та припинення злочинів і корупційних діянь, усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню (п. 2.2 наказу Генерального прокурора України № 1 від 19.01.04 р. “Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України”).

В юридичній літературі термін “координація” використовується, коли йдеться про погодження спільних дій різних органів, які приймають участь у боротьбі зі злочинністю.

Об`єктивно необхідність координації дій правоохоронних органів визначена їх завданням та повноваженнями у зміцненні законності, а також спільною метою у сфері боротьби із злочинністю. В основі координації діяльності цих органів лежать спільні цілі по зміцненню законності, боротьбі зі злочинністю і усуненню причин та умов, які сприяють злочинності. Об’єднання зусиль правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю буде результативним тільки тоді, коли їх дії будуть узгоджені, що виключає паралелізм та дублювання в роботі при проведенні намічених заходів. Хоча органи, які ведуть боротьбу зі злочинністю, в своїй діяльності незалежні один від одного, мають різні процесуальні повноваження, застосовують різні заходи, проти це не є перепоною для гармонізації їх зусиль в боротьбі зі злочинністю.Координація діяльності передбачає, перш за все, розроблення і здійснення спільних заходів з найважливіших напрямків боротьби зі злочинністю. При цьому має забезпечуватися планомірність, цілеспрямованість та ефективність здійснення заходів, а також визначений єдиний підхід до їх втілення у життя.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Представництво прокуратурою інтересів держави у господарському судочинстві. | Підготовка і пред’явлення прокурором позову (заяви). | Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудового слідства | Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства. | Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини. | Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи | Нагляд за додержанням законів при притягнення особи як обвинуваченого. | Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства і тримання під вартою | Нагляд за законністю зупинення досудового слідства. | Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності.| Принципи та форми координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)