Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Читайте также:
  1. I I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  2. I. Общая характеристика монголоидной расы.
  3. I. Общая характеристика.
  4. I. Психолого-педагогическая характеристика класса
  5. I.Характеристика предприятия.
  6. II. Мотивація навчальної діяльності
  7. II. Товарные запасы. Характеристика, классификация, факторы, влияющие на размер товарных запасов
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(структура продаж в залежності від виду діяльності)

Види діяльності: 31.12.2010 % 31.12.2011 % 05.01.2012 %
Оптова торгівля 16 496 тис.грн. 30 000 тис. грн 20 000 тис.грн.
             
Всього, в т.ч.:            
Експорт            
Продажі всередині групи            

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

(в розрізі основних продуктів)

  Назва продукту 01.10.2012 Звіт.дата20__ факт Звіт.дата 2013 (план)
Основні виробничі потужності            
           
           
% завантаженості            
           
           
Обсяги виробництва (натур. од.)            
           
           
Обсяги реалізації (тис. грн.)            
           
           

 

Організаційна структура підприємства

Внутрішньогосподарчі підрозділи Філії та представництва На самостійному балансі
Назва Функціональне призначення Назва Функціональне призначення Назва Функціональне призначення
Бухгалтерія Ведення бухгалтерської документації, здійснення платежів        
Юридичний відділ Підготовка договорів, інших офіційних документів, представництво компанії в судах (не доводилось)        
Відділ продажів Пошук клієнтів, досягнення домовленостей про збут товарів, робота з проектними інститутами        
           
           

 

V. ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИЧАЛЬНИКА

Перелік відкритих рахунків:

Назва Банку МФО № рахунку в національній валюті дата відкриття № рахунку в іноземній валюті, USD   дата відкриття № рахунку в іноземній валюті, EUR   дата відкриття № рахунку в іноземній валюті, RUB   дата відкриття
                   
"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" - -
                   
                   
                   
                     

Надходження виручки від реалізації на рахунки підприємства за останні 12 місяців: грн.

Банк
                         
                         
                         
                         
«Фінанси та кредит» 10000,00 154500,56 14100,00 148622,09 282872,00 312485,59 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00
Банк 2                        

 

Надходження виручки від реалізації на рахунки групи пов‘язаних компаній за останні 12 місяців

 

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ (ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ)

Банк-кредитор Режим кредитування Цільове використання % Дата Укладання договору Дата закінчення строку дії договору Дата фактичного погашення Сума по договору Валюта Застава (із зазначенням характеристик застави та заставної вартості)
Фінанси та кредит Овердрафт Поповнення обігових коштів 21.02.11 22.08.11 22.08.11     250 000     Грн. Без застави
                   

 

НФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ

станом на (дата ):(заполняется если Заемщик не SPV)

Банк Режим кредитування Цільове використання % Дата укладання договору Дата закінчення строку дії договору Сума по договору Поточна заборгованість Валюта Застава % в кредитному портфелі  
 
 
                       
                       
                       
ВСЬОГО заборгованість        

Вказувати інформацію по діючих кредитах в інших банках:

o графіки погашення на весь період кредитування

o щодо наявності реструктруизацій, її форми (канікули по тілу, зменшення платежу, зменшення відсоткової ставки, пролонгація і т.д.) та прописувати встановлений графік погашення на період реструктуризації та після неї.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 187 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вплив діяльності Позичальника на оточуюче середовище| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ ВЛАСНИКІВ, ЯК ФІЗИЧНІЙ ТАК І ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.049 сек.)