Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
  1. Quot;Стаття 581. Список присяжних
  2. VIII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. Аттестованные судьи Федерации Мажореток России. Точный список судей будет опубликован позднее
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. Библиографический список
  7. Библиографический список

1. Національний банк України / Навчальний посібник / Під ред. Любунь О.С., Іванець І.В., 2004 р. – 351 с..

2. Гроші та кредит / Посібник для студентів / Європейский університет / Під ред. Зазвонова Леоніда Алексєєвна., Л. И. Гринь., 2007 р. – 190 с.

3. http://pidruchniki.ws/12090810/finansi/protsent_kredit

4. Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України / Карчева Г.Т. // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 93–102.

5. Меда Н.С. Особливості становлення банківської системи України та їх вплив на формування стратегії розвитку банків Меда Н.С. // Вісник Національного лісотехнічного університету. Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – вип. 16.3 – С. 48–54.

6. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Закон України від 20.09.2001 р., № 2740-ІІІ. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

7. Інтернет-сторінка Асоціації українських банків [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.aub.com.ua

8. Миськів Г.В. Сучасні проблеми кредитування / Миськів Г.В. // Інноваційний розвиток економіки і фінансів в умовах глобалізації. Зб. наук. праць Міжнародної наук-практ. конф. 22–24 травня 2008 р. у Хмельницькому університеті, 2008. – С. 218–221.

9. Статистичний збірник України за 2009 рік // www.ukr- stat.gov.ua

10. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.2012 р., № 5411-VI. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

11. Оленчик А. Я. Система кредитних спілок України: сучасний стан та можливі виклики /А. Я. Оленчик // Вісник кредитної кооперації. —

2007. — № 10. — С. 26–33.

12. Брусковська К. І. Стан та особливості розвитку кредитних спілок України / К. І. Брусковська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2008. — № 7. — С. 90–95.

13. www.dfp.gov.ua – офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

14. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики України

15. Науменко С. В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: навчальний посібник / С. В. Науменко, В. І. Міщенко: Центр наукових досліджень НБУ, Університет банківської справи НБУ. – К., 2010. – 170с.

16. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / Науменкова С.В.,Міщенко С.В. – К. : Знання, 2010. – 532 с.

17. Святненко А. Ломбардний бізнес – причини популярності [Електронний ресурс] / А. Святненко. Режим доступу: http://news.finance.ua.

18. Чиж Н.М. Сучасний стан банківського кредитування в Україні / Н. М. Чиж // Економічний форум. – 2011. - №2. – с. 9-15.

19. Тарасович Н.В. Проблеми та напрямки розвитку ринку кредитування фізичних осіб / Н.В. Тарасович // Економічні науки. – 2009. - №49. – с. 14-18.

20. Манилич М.І., Галушка Є.О. Кредитна спілка: банк чи каса взаємодопомоги? // Фінанси України.– 2009.–№6. – C. 95–99

21. Абакуменко О.В. Позиціонування ломбардів на ринку фінансових послуг / О.В. Абакуменко, С. В. Данилович // Київський славістичний університет Черниговська філія Сбірка тез та докладів Міжнародної наукової конференції «Современный мир : проблемы и перспективы» частина 2. – 2011. - №1. - С. 11-15.

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Настройка заднего переключателя | РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ | Сутність, призначення та функції кредитної системи | Етапи становлення кредитної системи України | Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг | Аналіз діяльності ломбардів в системі економічного кредитування | РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИСНОВКИ| Роль финансового менеджмента в управлении организацией

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)