Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Природно-кліматичні умови

Читайте также:
  1. БИТВИ ПІД БІЛОЮ ЦЕРКВОЮ 23-25 ВЕРЕСНЯ, ВІДНОВЛЕННЄ ПЕРЕГОВОРІВ, ПОРОЗУМІННЄ ОСЯГНЕНО, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ У ПОТОЦКОГО, СВАРКА З РАДИВИЛОМ, ТЕКСТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ УМОВИ.
  2. БІОГЕННІ СТИМУЛЯТОРИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА УМОВИ ПРОДУКУВАННЯ
  3. Вплив державних структур на умови діяльності банку
  4. Вплив інфраструктури на умови діяльності банку
  5. Вплив конкурентного середовища на умови діяльності банку
  6. Вплив науково-технологічного потенціалу на умови діяльності банку
  7. Вплив попиту на умови діяльності банку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

       
   
Кафедра тракторів і автомобілів  
 
Факультет механіки та енергетики  
 

 

 


ЗВІТ

з виробничої практики

у (вказати назву підприємства та місце розташування (район, область))

 

 

Студента групи М – __ _________________________________________

(підпис) (ПІБ)

 

Керівник від університету ___________________________________________

(підпис) (наук. ступ., вчене звання, ПІБ)

 

Керівник підприємства ___________________________________________

(підпис) (ПІБ)

 

 

Дубляни 2015р.


1 ХАРАКТЕРИСТИКА Господарства

 

Загальні відомості про господарство

Фермерське господарство „Родинне благо” з центральною садибою в с. Ваньковичі розташоване у західній частині Самбірського району і за своїм географічним положенням знаходиться у зоні Полісся [20].

Центральний офіс та всі виробничі приміщення, а також сільськогосподарські угіддя знаходяться в с. Ваньковичі на відстані 20 км від районного центру м. Самбір та 75 км від обласного центру м. Львів. Зв’язок з районним центром здійснюється добрими шляхами районного і обласного значення.

Рельєф території господарства хвилястий, вододільні підвищення чергуються з пониженнями та балками.

Найбільш поширеними ґрунтами в господарстві є чорноземи. Гумусовий горизонт залягає в них до глибини 30...45 см. Розповсюдженні вони на похилих схилах поблизу населених пунктів. Дернові середньо-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти характеризуються нижчою родючістю у порівнянні з дерновими глибокими. Гумусовий горизонт у них доходить до глибини 22...30 см.

Вміст рухомого фосфору та обмінного калію – низький. Реакція середовища ґрунту переважно кисла, РН менше 6. На підставі цих показників визначаться потреба у вапнуванні земель господарства. Основним напрямком діяльності господарства є вирощування зернових культур. Технічні і кормові культури забезпечують функціонування галузі тваринництва.

Господарство володіє капітальними приміщеннями тваринницької ферми, тракторною бригадою і зернотоком. Тракторна бригада та автопарк господарства розміщені на спільному земельному масиві і включають в себе сукупність капітальних споруд, у яких здійснюється ремонт, технічне обслуговування та зберігання техніки.

Поля господарства та основні господарські будівлі з'єднані між собою ґрунтовими дорогами та дорогами із твердим покриттям внутрігосподарського підпорядкування.

Природно-кліматичні умови

Розміщене господарство в зоні помірно континентального клімату, який характеризується невеликими температурними амплітудами та достатньою кількістю опадів, гідротермічний коефіцієнт 2,1 – 1,4. Найбільша кількість опадів припадає на літні місяці: червень-серпень, а найменша на січень-лютий. Середньорічна кількість атмосферних опадів становить 537 мм. Найбільша кількість опадів і максимальні температури припадають на літній та осінній періоди, що сприяє прискоренню мінералізації органічних залишків після збирання урожаю. Весняний період починається в основному в першій половині березня. Найхолоднішим місяцем є січень, коли середньомісячна температура становить 5°С нижче нуля, а найвища температура припадає на липень – (+25 - 27°С). Відносно висока вологість повітря позитивно впливає на розвиток сільськогосподарських культур.Отже, за умовами, температурою і зволоженням, територія досліджу­ваного господарства характеризується помірним, достатньо зволоженим кліматом, сприятливим для вирощування більшості сільськогосподарських культур та виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, в т.ч. і свинини. Ґрунтовий покрив господарства характеризується наявністю ясно сірих, сірих лісових та чорноземних ґрунтів.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Висновки за розділом | Розрахунок кутової жорсткості трактора | Аналіз стану організації робіт з охорони праці | Аналіз виробничого травматизму та стану фінансування заходів з охорони праці | Заходи щодо поліпшення стану охорони праці у господарстві | Безпека в надзвичайних ситуаціях |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Экспозиция при съемке со вспышкой| Показники виробничо-фінансової діяльності господарства

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)