Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тақырып №2: Өмір сүрудің популяциялық деңгейі. Өмір сүрудің экожүйелік деңгейі.

Читайте также:
  1. Дәрістердің тақырыптық жоспары және сағат саны
  2. Оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмыстарының тақырыптары.
  3. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
  4. Тақырып №12:Табиғат және қоғамның стратегиялық өзара қатынасы. Тұрақты дамуға өту концепциясы.
  5. Тақырып №9: Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер ету. Өсімдіктердің ластануын бағалау.
  6. Тақырып. Кіріспе. Коллоидты химияның негізгі түсініктері мен анықтамалары. Коллоидты жүйелер

5. Популяция-түрдің табиғаттағы элементарлы структурасы болып табылады.Бір түрге жататын ,бір-бірімен өзара еркін будандасатын,белгілі бір территорияны мекендейтін особьтар жиынтығы.

6. Популяцияның тығыздығы –ауданның,не көлемнің белгілі өлшем бірлігіндегі особьтар санымен анықталады.

7. Популяция- жынысы және жасытүрліше особьтардан тұрады.

8. Түр-тірі организмдер системасындағы негізгі структуралық бірлік,олардың эволюциясындағы сапалы кезең болып саналады.

9. Кретерийлер -түрге тән белгілер мен қасиеттер айтамыз. олар:морфологиялық,биохимиялық,генетикалық,физиологиялық,географиялық және экологиялық болып бөлінеді.

10. Морфологиялық кретерий -бір түрге жататын особьтардың сыртқы және ішкі құрылыс ерекшеліктері болып табылады.

11. Биохимиялық кретерий дегеніміз-бір түрге жататын организмдердің клеткаларындағы молекулалық деңгейде жүретін биохимиялық реакциялардың бірдей,не ұқсас болатындығы түрді анықтаушы факторлардың бірі болып табылады.

12. Генетикалық кретерий – әрбір түрге тән хромосомдар жиынтығы, хромосомдардың белгілі саны,мөлшері мен формасы болады.

13. Физиологиялық кретерий-бір түрге жататын особьтардың барлық тіршілік процестерінің ұқсастығымен анықтaлады.Әр түрге жататын особьтар әдетте будандаспайды,не олардың ұрпағы көбеюге қабілетсіз болады.

14. Географиялық кретерий-түр тіршілік ететін сыртқы орта факторларының жиынтығы.

15. Популяция саны-не популяциядағы особьтар саны әртүрлі түрлерде түрліше және белгілі бір шекте болады.Бұл шектегі санының қысқаруы популяцияның жойылып кетуіне әкеп соғады.

16. Популяцияның өлімі-белгілі уақыт кезеңіндегі өлген особьтар саны.Бұл көрсеткіш орта жағдайына ,популяцияның жасы мен күйіне байланысты болады.

17. Популяцияның жас құрамының -оның тіршілік етуі мен дамуы үшін үлкен маңызы бар.Қолайлы орта жағдайларында популяцияда барлық жас топтары болып,популяцияның жас құрамы салыстырмалы тұрақты болады.

18. Продуценттер (өндірушілер)-бейорганикалық заттардан органикалық заттар жасайтын автотрофты организмдер.

19. Консументтер (тұтынушылар)-автотрофты организмдермен қоректенетін гетеротрофты организмдер.

20. Бірінші реттік консументтер –шөп, тұқым жемістерімен, өсімдіктердің жер асты органдары тамыр, тамыр жемістерімен қоректенетін өсімдік өоректі жануарлар.

21. Екінші реттік консументтерге – жануар қоректі жануарлар жатады. Майда жәндіктермен қоректенетіндер және ірі жырқыштар.22. Бірінші реттік өнімділік –фотосинтез кезінде белгілі уақыт өлшем бірлігінде түзілетін өсімдіктер биомассасы.

23. Екінші реттік өнімділік – алғашқы оніммен қоректенетін жануарлар жатады.

24. Редуценттер (тотықсыздандырғыштар)-организмдердің ыдыраған қалдықтарымен қоректенетін жануарлар.

25.БИОМАССА – белгілі бір көлемде немесе аумақта тіршілік ететін тірі организмдердің салмағы.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 635 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тақырып №9: Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер ету. Өсімдіктердің ластануын бағалау. | Тақырып №12:Табиғат және қоғамның стратегиялық өзара қатынасы. Тұрақты дамуға өту концепциясы. | ГЛОССАРИЙ | ГЛОССАРИЙ | ГЛОССАРИЙ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Жылы Б.Коммонер қалыптастырған экологияның негізгі заңы| Экожүйе компонеттері және олардың сипаттамалары.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)