Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підведення підсумків заняття. 6. Домашнє завдання:вивчити матеріал лекції.

Читайте также:
  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  7. До другого заняття.

6. Домашнє завдання:вивчити матеріал лекції.

7. Самостійне вивчення:опрацювати тему „ Тестування на етапі супроводу” з Методичного посібника для самостійної роботи або з будь-якого іншого джерела (наприклад, мережі Інтернет).

Зміст лекції

Результат зусиль по розробці програмного забезпечення складається в передачі в експлуатацію програмного продукту, що задовольняє вимогам користувачів. Відповідно, у процесі експлуатації продукт буде змінюватися або еволюціонувати. Зв'язано це з виявленням при реальному використанні прихованих дефектів, змінами в операційному оточенні, необхідністю покриття нових вимог і т.п.

Фаза супроводу в життєвому циклі, звичайно, починається відразу після приймання/передачі продукту й діє протягом періоду гарантії або, частіше, технічної підтримки.

Супровід програмного забезпечення в SWEBOK визначається як вся сукупність діяльності, необхідної для забезпечення ефективної (з погляду витрат) підтримки програмних систем. Ці роботи виконуються як перед введенням системи в експлуатацію, так і після цього. Попередні роботи включають планування діяльності по супроводу системи, а також організацію переходу до її повно функціонального використання. Якщо нова система повинна замінити стару систему, призначену для рішення тих же завдань, просто на новому рівні ефективності, вартості використання, нових функціональних можливостей, у цьому випадку важливо забезпечити плавний перехід зі старої системи на нову, максимально природний для користувачів. Із цим пов'язане не тільки планування, наприклад, переносу інформації, збереженої у відповідних базах даних, але й навчання користувачів, підготовка, настроювання й перевірка “бойової” конфігурації, визначення послідовності операцій, організація й навчання служби підтримки (help-desk) і т.п.

Область знань “Супровід програмного забезпечення” пов'язана з іншими аспектами програмної інженерії. По-суті, опис цієї області знань безпосередньо перетинається з усіма іншими дисциплінами.

Супровід програмного забезпечення визначається стандартом IEEE Standard for Software Maintenance (IEEE 1219) як модифікація програмного продукту після передачі в експлуатацію для усунення збоїв, поліпшення показників продуктивності й/або інших характеристик (атрибутів) продукту, або адаптації продукту для використання в модифікованому оточенні. Цікаво, що даний стандарт також стосується питань підготовки до супроводу до передачі системи в експлуатацію, однак, структурно це зроблено на рівні відповідного інформаційного додатка, включеного в стандарт.

У свою чергу, стандарт життєвого циклу 12207 (IEEE, ISO/IEC, ДЕРЖСТАНДАРТ Р ІСО/МЕК) позиціює супровід як один з головних процесів життєвого циклу. Цей стандарт описує супровід як процес модифікації програмного продукту в частині його коду й документації для рішення виникаючих проблем „при експлуатації” або реалізації потреб у покращенні „тих або інших характеристик продукту”. Завдання полягає в модифікації продукту за умови збереження його цілісності.

Стандарт життєвого циклу 12207 також ідентифікує основні роботи із супроводу: реалізація процесу супроводу, аналіз проблем і модифікацій (змін), реалізацій модифікацій, огляд (оцінка)/прийняття рішень по супроводу, міграція (з однієї версії програмного продукту на іншу, з одного продукту на іншій) і зняття системи з експлуатації.

Фахівці із супроводу (персонал супроводу) можуть одержувати знання про програмний продукт безпосередньо від розроблювачів. Взаємодія з розроблювачами й раннім залученням цих фахівців допомагає зменшити зусилля, необхідні для адекватного супроводу програмної системи.

Супровід необхідно для забезпечення того, щоб програмний продукт протягом усього періоду експлуатації задовольняє вимогам користувачів. Діяльність по супроводу застосовна для програмного забезпечення, створеного з використанням будь-якої моделі життєвого циклу (наприклад, спіральної) і методології розробки.

У загальному випадку, роботи із супроводу повинні проводитися для рішення наступних завдань:

- усунення збоїв;

- поліпшення дизайну;

- реалізація розширень функціональних можливостей;

- створення інтерфейсів взаємодії з іншими (зовнішніми) системами

- адаптація для можливості роботи на іншій апаратній платформі (або обновленій платформі), застосування нових системних можливостей, функціонування в середовищі оновленої телекомунікаційної інфраструктури й т.п.;

- міграції успадкованого (legacy) програмного забезпечення;

- висновку програмного забезпечення з експлуатації.

Діяльність персоналу супроводу включає чотири ключових аспекти:

- підтримка контролю (керованості) програмного забезпечення протягом усього циклу експлуатації;

- підтримка модифікацій програмних систем

- удосконалення існуючих функцій;

- запобігання зниження продуктивності програмної системи до неприйнятного рівня.

Багато джерел визначають чотири категорії робіт із супроводу: коректування, адаптація, удосконалювання й профілактика.

1) коригувальний супровід (corrective maintenance): “реактивна” модифікація програмного продукту, що виконується вже після передачі в експлуатацію для усунення збоїв;

2) супровід, що адаптує (adaptive maintenance): модифікація програмного продукту на етапі експлуатації для забезпечення продовження його використання із заданою ефективністю (з погляду задоволення потреб користувачів), що змінилася або перебуває в процесі зміни оточенні; у першу чергу, мається на увазі зміна бізнес-оточення, що породжує нові вимоги до системи;

3)супровід, що вдосконалює (perfective maintenance): модифікація програмного продукту на етапі експлуатації для підвищення характеристик продуктивності й зручності супроводу;

4) профілактичний супровід (preventive maintenance): модифікація програмного продукту на етапі експлуатації для ідентифікації й запобігання прихованих дефектів до того, як вони приведуть до реальних збоїв.

Таблиця 5.1 Категорії супроводу програмного забезпечення.

Для забезпечення ефективного супроводу програмних систем необхідно вирішувати цілий комплекс питань і проблем, пов'язаних з відповідними роботами. Необхідно розуміти, що процес супроводу пред'являє унікальні технічні й управлінські вимоги до персоналу, що займається супроводом і, у першу чергу, фахівцям-інженерам. Спроба знайти дефект у продукті, що містить 500 тисяч рядків коду, написаних іншими інженерами - яскравий приклад складностей, з якими доводиться зіштовхуватися інженерам по супроводу. Інший приклад, уже організаційний, постійна боротьба за ресурси з розроблювачами (це найчастіше проявляється в питаннях відволікання розроблювачів від поточної роботи для допомоги в рішенні проблем супроводу, а також у конкуренції за пріоритети фінансування розробки нової системи або супроводу існуючої). Одночасне планування перспективної версії системи, реалізація наступної версії й підготовка критичних патчів для поточної версії - ще один класичний приклад проблем, з якими доводиться зіштовхуватися в процесі експлуатації програмного забезпечення.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Bibliography | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. | Розглянемо способи, що орієнтовані на окремий клас та на операції, які цим класом інкапсульовані. | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. | Підведення підсумків заняття. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Підведення підсумків заняття.| Вопрос 1. Классификация методов товарной экспертизы

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)