Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків з бюджетом

Читайте также:
  1. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами
  2. Аудит розрахунків з бюджетом
  3. Банк міжнародних розрахунків.
  4. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  5. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку
  6. Відкриття синтетичних та аналітичний рахунків
  7. Відображення в обліку інвестицій за методом участі в капіталі

Нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності:

Д 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»

К 641 «Розрахунки за податками»

Нарахований податок на додану вартість у сумі реалізованої продукції:

Д 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

К 641 «Розрахунки за податками»

Утриманий з заробітної платні громадян податок на доходи фізичних осіб:

Д 661 «Розрахунки за заробітною платою»

К 641 «Розрахунки за податками»

Перерахування податкових платежів (погашення кредиторської заборгованості) до бюджету по відповідним субрахункам:

Д 641 «Розрахунки за податками»”

К 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Повернення (зарахування) на рахунок підприємства надлишково перерахованих платежів до бюджету:

Д 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

К 641 «Розрахунки за податками»

 

Облік розрахунків по соціальному страхуванню

Облік розрахунків по страхуванню ведеться на рахунку 65 «Розрахунки по страхуванню» з такими субрахунками:

651 «Розрахунки по пенсійному страхуванню»

652 «Розрахунки по соціальному страхуванню»

653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття»

654 «Розрахунки по індивідуальному страхуванню»

655 «Розрахунки по страхуванню майна»

656 «Розрахунки по страхуванню від нещасних випадків»

657 «Розрахунки за єдиним соціальним внеском»

Більш детальна інформація наведена у темі 12.

Аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду зборів і відрахувань, по страхуванням і окремим договорам страхування.

Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків по страхуванню.

Нарахування Єдиного соціального внеску (% за діючим законодавством у відповідності до класу професійного ризику):

Д 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»

К 657 «Розрахунки за єдиним соціальним внеском»

Утримання Єдиного соціального внеску із заробітної плати персоналу:

Д 661 «Розрахунки з персоналом»

К 657 «Розрахунки за єдиним соціальним внеском»

Нарахування працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатністю, вагітності тощо:

Д 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

К 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Перерахування підприємством внесків по страхуванню у безготівковій формі:

651 «Розрахунки по пенсійному страхуванню»

652 «Розрахунки по соціальному страхуванню»

653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття»

654 «Розрахунки по індивідуальному страхуванню»

655 «Розрахунки по страхуванню майна»

656 «Розрахунки по страхуванню від нещасних випадків»

657 «Розрахунки за єдиним соціальним внеском»

К 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Нарахована допомога працюючим за рахунок коштів Пенсійного фонду:

Д 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»

К 661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

Облік розрахунків по оплаті праці розглянуто у темі 12.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості у Примітках до фінансової звітності | Фінансові інвестиції як об’єкт обліку, оцінка фінансових інвестицій при придбанні | Фінансові інвестиції підрозділяються на довгострокові і поточні. | Облік фінансових інвестицій (як довгострокових, так і поточних), що утримуються до погашення | Облік інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність із створеннями юридичної особи (спільне підприємство). | Відображення в обліку інвестицій за методом участі в капіталі | Дебет за методом обліку участі в капіталі» Кредит | Облік власного капіталу за його видами. Первинні документи з обліку власного капіталу | Оцінка та особливості обліку зобов’язань за їх видами | Облік короткострокових кредитів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Облік розрахунків за отриманими авансами| Облік розрахунків за векселями виданими

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)