Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Райони Кількість ліфтів

Читайте также:
  1. D. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири
  2. Загальна кількість поїздів і тривалість їх знаходження в кожному парку
  3. Кількість шлюбів, зареєстрованих у Миколаївській області за період 2009-2013 рр.
  4. Нефтегазогеологическое районирование
  5. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
  6. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
  7. Понятие о районированных, перспективных и дефицитных сортах.

Печерський 18

Шевченківський 19

Солом’янський 5

Подільський 6

Голосіївський 16

Оболонський 9

Святошинський 19

Дніпровський 5

Дарницький 29

Деснянський 24

Всього… 150

 

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

8. Відповідно до проекту заміни газових плит і газових колонок у житлових будинках міста, у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається замінити 2000 газових плит і 510 газових колонок, при цьому по районах міста (таблиця 2):

 

Таблиця 2

Райони Газові плити Газові колонки Всього
Кількість, (у%) Ціна, грн Сума Кількість, шт. Ціна, Грн Сума
Печерський 10,0      
Шевченківський 15,0      
Солом’янський 7,5      
Подільський 25,0      
Голосіївський 7,5      
Оболонський 6,5      
Святошинський 6,5      
Дніпровський 5,0      
Дарницький 12,0      
Деснянський 5,0      
           

 

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит і газових колонок по районах міста та в місті в цілому.

9. Розрахувати динаміку надходжень плати за землю, тис. грн, до місцевих бюджетів за даними таблиці 3.

 

Таблиця 3

Зведені бюджети областей і АРК Плата за землю
На 1 липня року Темп росту 2009 від 2008 р, % Темп росту у 2010 р. від 2009 р., %
АРК Вінницька Дніпропетровська Київська Луганська Інші області Всього… 18,562 93,45 75,722 12,190 17,843   541,272 22,643 13,415 99,260 16,424 28,765   721,401 25,951 14,551 128,541 16,118 27,445   800,531    

 

10. Підприємство сплатило за рекламні послуги 350 грн. Річний фонд оплати праці одного працівника складає 18234 грн. Кількість працівників на підприємстві – 25 чол. Розрахувати суму податку з реклами та суму комунального податку.

11. Визначити суму міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету у тис. грн. за такими даними: дотації з Державного бюджету – 22, надходження коштів з інших місцевих бюджетів – 18, субвенції – 124, невикористані кошти цільового фінансування – 12, виплата житлових субсидій населенню на придбання твердого палива – 45, місцеві податки і збори – 12.

12. Визначити суму місцевих податків і зборів місцевого бюджету м. Києва у тис. грн, за такими даними :

 

Плата за землю 80025,00

Комунальний податок 5600,00

Податок з реклами 1400,20

Плата за торговий патент 1508,20

Ринковий збір 2600,3

Збір за паркування автотранспорту 800,45

Збір за видачу ордера на квартиру 120,00

Податок з власників транспортних засобів 9681,40Збір за право використання місцевої 160,00

символіки з комерційною метою

Податки на доходи 269181,80

Збір з власників собак 400,00

Податок на прибуток підприємств, що 6576,80

належать до комунальної власності.

13. Проаналізувати структуру та динаміку доходів місцевого бюджету у тис. грн. за даними таблиці 4.

Таблиця 4

КФК Найменування доходів за бюджетною класифікацією Роки
10 000 000 11 000 000 11 020 200     14 070 000 16 010 000 20 000 000 Податкові надходження Податки на доходи Податок на прибуток підприємств комунальної власності Плата за торговий патент Місцеві податки і збори Неподаткові надходження Разом   80 400,0 5 800,0     1 600,0 10 200,0 92 400,0   82 800,5 6 200,4     14 00,2 10 100,0 93 200,0

 

 

14. Визначити окремо податкові і неподаткові надходження місцевого бюджету у тис. грн за такими даними:

Місцеві податки і збори 10600,0

Державне мито 50,0

Надходження від штрафів та фінансових 190,0

санкцій

Плата за користування надрами 100,5

Податок на прибуток підприємств, 6576,8

що належать до комунальної власності

Загрузка...

Доходи від власності та підприємницької 60,5

діяльності

Плата за торговий патент 1508,0

15. Визначити окремо суму поточних видатків і видатків розвитку у тис. грн міського бюджету за такими напрямами використання коштів бюджету: соціальний захист і соціальне забезпечення – 45503, 4; соціально-культурна сфера – 7889; інвестиційна діяльність – 685; сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування – 290; охорона здоров’я – 98740; державне управління – 1987; придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки – 4040; реалізація програми соціально-економічного розвитку міста – 5620; фізична культура і спорт – 2340.

16. Із напрямів формування та використання міського бюджету визначити суму формування поточного бюджету у тис. грн: видатки на утримання органів влади – 10 340, прибутковий податок з громадян – 320954, охорона здоров’я – 120111, державне мито – 68, видатки на фінансування пасажирського транспорту – 46256, місцеві податки і збори – 10456.

17. Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у тис. грн : освіта – 12600, первинна медико-санітарна допомога – 6200, місцева пожежна охорона – 6200, культурно-мистецькі програми місцевого значення – 658, постійно діючі курси підвищення кваліфікації працівників АПК, що перебувають у комунальній власності – 540, місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення – 730, будівництво та ремонт доріг місцевого значення – 987, позашкільна освіта – 2040.

18. Розрахувати показники фондовіддачі міського водопроводу, якщо обсяг реалізованої споживачам води становить 2960 тис. куб. м, середній тариф – 0,62 грн/куб. м, середньорічна вартість основних виробничих фондів – 5640 тис. грн.

19. Розрахувати середньозважений тариф на водопостачання, якщо у попередньому звітному році міським водопроводом було реалізовано всього 11,75 млн куб. м води, у тому числі:

а) для потреб населенню в обсязі 8, 45 млн куб. м за 0,98 грн / куб. м;

б) для комунально-побутових підприємств – 1,1 млн куб. м за 1,6 грн / куб. м;

в) для промислових та інших підприємств – 2,2 млн куб. м за 2,2 грн / куб.м.

20. Підприємство сплатило за рекламні послуги 400 грн. Річний фонд оплати праці одного працівника складає 15234 грн. Кількість працівників на підприємстві – 20 чол. Визначити суму податку з реклами та суму комунального податку.

21. Розрахувати суму збору за паркування автотранспорту, яка буде перерахована до місцевого бюджету, якщо паркування у спеціально обладнаному місці становило 8 годин, а у відведеному для паркування місці – 11 годин.

22. Визначити окремо суми доходів місцевого бюджету, які враховуються і які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів у тис. грн. за такими даними:

 

Ринковий збір 5230

Податок на промисел, що зараховується 2420

до місцевого бюджету

Плата за ліцензії на провадження певних 820

видів господарської діяльності

Надходження адміністративних штрафів, 210

що накладаються адміністративними комісіями

Плата за забруднення навколишнього 80

природного середовища в частині,

що зараховується до відповідного бюджету

Плата за оренду майнових комплексів, 1120

що перебувають у комунальній власності

Плата за державну реєстрацію 180

суб’єктів підприємницької діяльності.

23. Розрахувати загальну суму фізичного зносу житлового будинку на основі даних таблиці 5:

Таблиця 5

№ з/п Назва конструктивного елемента Відновлювальна вартість конструктивного елемента, тис. грн Коефіцієнт зносу конструктивного елемента
Фундаменти 465, 5 0,10
Стіни і перегородки 1485,0 0,15
Перекриття і підлоги 1012,5 0,30
Інженерне обладнання 754,0 0,20
Горище і дах 500,0 0,40
Інші елементи 250,0 0,20
  Всього    

 

24. Розрахувати загальну суму фізичного зносу житлового будинку на основі даних таблиці 6:

Таблиця 6

№ з/п Назва конструктивного елемента Частка від загальної відновлювальної вартості об’єкта, % Рівень зносу конструктивного елемента, %
Фундаменти
Стіни і перегородки
Перекриття і підлоги
Інженерне обладнання
Горище і дах
Інші елементи
  Всього  

 

25. Розрахувати суму ринкового збору, якщо фізична особа користувалася ринковим місцем на протязі 3-х днів, а юридична особа – на протязі 5 днів.

26. За даними таблиці 7 визначити відсоток виконання дотації вирівнювання місцевим бюджетам:

 

Таблиця 7

    Зведені бюджети областей і АРК Дотації вирівнювання місцевим бюджетам, тис. грн
Враховано в розрахунках при затвердженні державного бюджету Виконання станом на 1 липня 2004 р. Відсоток виконання
АРК Вінницька Волинська Київська Хмельницька Всього… 133722,1 245267,2 167862,7 172331,9 206214,7 64143,6 126699,3 99464,2 105344,0 84922,7  

27. Визначити суму міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: місцеві податки і збори – 90 тис. грн, податок з підприємств комунальної власності – 102, дотації вирівнювання – 42, субвенції на здійснення програм соціального захисту – 50, субвенції на виконання інвестиційних проектів – 80, виплата житлових субсидій на оплату квартирної плати – 45, надходження з інших місцевих бюджетів – 48 тис. грн.

28. За даними таблиці 8 визначити та проаналізувати відхилення розподілу бюджетних ресурсів у відсотках у складі зведеного бюджету України:

Таблиця 8

Бюджети Доходи Видатки Відхилення
Державний бюджет Місцеві бюджети У т.ч. республіканський АРК, обласні, м. Києва та Севастополя Міст республіканського та обласного підпорядкування Районні Міст районного підпорядкування Селищні Сільські Всього… 54,3 45,7 22,6   14,7   6,2 0,7 0,6 0,9 100,0 51,9 48,1 17,0   17,1   10,9 0,8 0,7 1,6 100,0  

 

29. Із запропонованих напрямів формування доходів міського бюджету визначити окремо суму податкових і неподаткових надходжень (тис. грн): податки на доходи – 269180, доходи від некомерційного та побічного продажу – 1235, власні надходження бюджетних установ – 856920, плата за землю – 9622, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 845, плата за утримання дітей у школах-інтернатах – 678, податок з власників транспортних засобів – 14200, місцеві податки і збори – 10456, надходження від штрафів і фінансових санкцій – 456, адміністративні збори та платежі – 765.

30. Із загальної суми надходжень до місцевого бюджету, визначити суму надходжень до бюджету розвитку за такими даними (тис. грн.): кошти, що передані із загального фонду місцевих бюджетів – 345,0; місцеві запозичення – 1258; фізична культура і спорт – 1425; культура та мистецтво – 180; кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 148; дивіденди, частки та паї господарських товариств – 348; засоби масової інформації – 80; книговидання – 44; відчуження майна комунальної форми власності – 320.

31. Визначити окремо суми доходів місцевого бюджету міста обласного значення, що не враховуються і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у тис. грн. за такими даними (тис. грн.): місцеві податки і збори – 165, державне мито – 65, податок з доходів фізичних осіб – 1368, плата за торговий патент – 456, податок з власників транспортних засобів – 234, надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств – 96, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить місцевим бюджетам – 124, плата за забруднення навколишнього природного середовища – 98.

32. Із загальної суми надходжень до місцевого бюджету визначити окремо суми місцевих податків і зборів та неподаткові платежі (тис. грн.): доходи від власності та підприємницької діяльності – 118, комунальний податок – 98, збір за право проведення кіно - і телезйомок – 10, податок на рекламу 234, власні надходження бюджетних установ – 1287, штрафи та фінансові санкції – 78, ринковий збір – 456, збір за паркування автотранспорту – 675, доходи від некомерційного продажу – 23.

33. Із запропонованих ознак виділити умови випуску та обігу місцевої позики:

1) емітентами випуску є: ВР АРК та міські ради;

2) емітентами випуску є: Міністерство фінансів України, всі міста обласного значення;

3) власниками можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України;

4) власниками можуть бути тільки юридичні особи і резиденти України;

5) випуск здійснюється у документарній або бездокументарній формі;

6) випуск здійснюється тільки в документарній формі;

7) джерелом погашення можуть бути тільки кошти від випуску нової місцевої позики;

8) контроль за випуском та обігом облігацій місцевих позик здійснює ДКЦПФР;

9) інформація про випуск облігацій місцевих позик не підлягає опублікуванню;

10) дозволяється погашення позик будь-якими цінними паперами, а також їх конвертація у будь-які цінні папери.

 

34. За даними таблиці 9 проаналізувати структуру та динаміку видатків міського бюджету у тис. грн.

Таблиця 9

КФК Видатки міського бюджету за функціональною структурою Роки
Державне управління Правоохоронна діяльність Освіта Охорона здоров’я Житлово-комунальне господарство Цільові фонди Резервний фонд Всього 10041,7 10678,0 9390,6 9873,4   35150,0 1000,0 800,0 10333,5 4200,0 10200,9 10405,6   41600,8 5960,0 1000,0

 

35. Визначити окремо суму податкових і неподаткових надходжень до міського бюджету м. Києва у тис. грн за даними:

 

Прибутковий податок з громадян 322954,10

Місцеві податки та збори 10006,0

Адміністративні збори та платежі 315,00

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 45,00

Державне мито 10,00

Податок на прибуток підприємств, що належать 5448,00

до комунальної власності

Податок з власників транспортних засобів та 12300,00

інших самохідних машин

Надходження від штрафів та 252,00

фінансових санкцій

Плата за торговий патент на деякі 1630,00

види підприємницької діяльності

Плата за землю 55769,80

Доходи від некомерційного продажу 315,00

Податки на доходи 328402,10

36. Визначити коефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, якщо середня податкоспроможність у межах країни становить 568 тис. грн., а податкоспроможність адміністративно-територіальної одиниці – 601 тис. грн. В яких випадках адміністративно територіальну одиницю називають фінансовим донором, а в яких – депресивною?

37. Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у тис. грн: освіта – 6800; місцева пожежна охорона – 640; місцеві програми соціального захисту – 80; обслуговування боргу органів місцевої влади – 65; державне управління – 980; організація охорони пам’ятників архітектури – 87.

38. Проаналізувати за даними таблиці 10 склад і структуру видатків місцевих бюджетів УРСР у 1923-1925 рр.

Таблиця 10

Група видатків 1923-1924 бюджетний рік 1923-1924 бюджетний рік Темп росту
тис. грн % тис. грн % %
Адміністративно-судові 22217,8   36235,6    
Культурно-соціальні 37555,5   58842,7    
Господарсько-виробничі 50515,4   72480,8    
Інші 19722,2   29094,8    
Всього 130010,9   196653,9    

 

39. Визначити загальну суму місцевих податків і зборів за такими даними: за парковку автомобіля в спеціально обладнаному місці юридичною особою за 2 години парковки; ринковий збір за торгове місце на ринку за 3 дні для громадян, які реалізують сільськогосподарську продукцію; використання підприємцем місцевої символіки з комерційною метою; видача дозволу на розміщення об’єкта торгівлі суб’єкту, який постійно веде торгівлю.

40. Визначити окремо суму податкових і неподаткових надходжень до міського бюджету м. Києва у тис. грн.: місцеві податки і збори – 10600; державне мито – 50; надходження від штрафів і фінансових санкцій – 78; плата за користування надрами – 100,6; податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності – 1056; доходи від власності та підприємницької діяльності – 68; міжбюджетні трансферти – 98; адміністративні збори та платежі – 456; плата за утримання дітей у школах-інтернатах – 45; плата за торговий патент – 986; плата за землю – 1098.

41. Визначити суму місцевих податків і зборів місцевого бюджету у тис. грн за такими даними (цифри умовні): плата за землю – 56; комунальний податок – 98; податок з реклами – 89; плата за торговий патент – 46; ринковий збір – 48; збір за паркування автотранспорту – 43; податок з власників транспортних засобів – 97.

42. Визначити суму міжбюджетних трансфертів і неподаткові надходження місцевого бюджету у тис. грн. за такими даними:дотації вирівнювання – 22000;надходження коштів з бюджетів інших рівнів – 8 000;субвенції з державного бюджету – 12 000; невикористані кошти цільового фінансування – 2 000: місцеві податки і збори – 12000;надходження від штрафів і фінансових санкцій – 1800;державне мито – 1200.

43. Розрахувати серед запропонованих послуг житлово-комунального господарства, що надаються на місцевому рівні, послуги громадського призначення (тис. грн., цифри умовні): послуги пасажирського транспорту – 56; перевезення вантажів – 120; вивезення сміття – 44; утримання зелених насаджень – 56; миття та освітлення вулиць – 87; благоустрій територій – 60.

44. Визначити суму власних доходів місцевого бюджету міста районного значення ( тис. грн.): місцеві податки і збори – 34500; плата за ліцензії на провадження господарської діяльності – 248; державне мито, що належить відповідному бюджету – 45; загальні надходження за землю – 98; надходження дивідендів – 40; плата за торговий патент – 120.

45. Визначити суму видатків бюджету міста, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (тис. грн.): позашкільна освіта – 5600; плата за торговий патент – 567; плата за ліцензії – 56; податок з доходів фізичних осіб – 56890; плата за землю – 5680; проведення експертизи новозбудованих об’єктів – 46; місцева пожежна охорона – 45.

46. Визначити суму закріплених доходів місцевого бюджету міста районного значення ( тис. грн.): місцеві податки і збори – 445; плата за ліцензії на провадження господарської діяльності – 234; державне мито, що належить відповідному бюджету – 34; загальні надходження за землю – 98; надходження дивідендів – 40; плата за торговий патент – 129.

47. Визначити суму видатків бюджету, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (тис. грн.): позашкільна освіта – 5600; управління комунальним майном – 567; ведення земельного кадастру – 56; організація охорони і реставрації пам’ятників – 5689,9; регулювання земельних відносин – 56800,2; проведення експертизи новозбудованих об’єктів – 46.

48. Визначити серед податкових надходжень бюджету м. Севастополя суму місцевих податків і зборів (тис. грн.): ринковий збір – 6798,2; плата за держану реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 490; податок на прибуток підприємств – 95678,2; збір за паркування автотранспорту – 97; збір за видачу ордера за квартиру – 89; плата за торговий патент – 97; податок з власників транспортних заходів – 560; податок з реклами – 567.

49. Визначити серед доходів бюджету м. Києва суму податкових надходжень (тис. грн.): ринковий збір – 6998,2; плата за землю – 990; податок на прибуток підприємств – 102678,2; збір за паркування автотранспорту – 998; збір за видачу ордера за квартиру – 989; плата за торговий патент – 970; податок з власників транспортних заходів – 5960; податок з реклами 5607.

50. Визначити серед доходів бюджету м. Києва суму неподаткових надходжень (тис. грн.): доходи від власності та підприємницької діяльності – 7998,2; плата за землю – 990; податок на прибуток підприємств – 102678,2; збір за паркування автотранспорту – 998; доходи від власності та підприємницької діяльності – 34989; плата за торговий патент – 970; штрафи та фінансові санкції – 960; податок з реклами 5607.

51. Визначити суму, яка формує видатки міського поточного бюджету (тис. грн.): охорона здоров’я – 4500; соціальний захист і соціальне забезпечення – 45678; інвестиційна діяльність – 54890; придбання обладнання, транспортних засобів – 564; духовний та фізичний розвиток – 4537; державне управління – 44689.

52. Визначити суму, яка формує видатки міського бюджету розвитку (тис. грн.): охорона здоров’я – 4500; соціальний захист і соціальне забезпечення – 45678; інвестиційна діяльність – 54890; придбання обладнання, транспортних засобів – 564; духовний та фізичний розвиток 4537; державне управління – 44689.

53. Підприємство сплатило за рекламні послуги 5679 грн. Річний фонд оплати праці одного працівника складає 15234 грн. Кількість працівників – 36 чол. Знайти суму податку з реклами та комунальний податок.

54. Проаналізувати за даними таблиці 11 структуру міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів України:

Таблиця 11

    Рік Міжбюджетні трансферти
Дотації Субвенції Кошти, що надходять з інших бюджетів
сума, млн. грн % у доходах сума, млн. грн % у доходах сума, млн. грн % у доходах
4655,4   4161,3   1,4  
6481,1   5218,5   29,5  
9310,1   7345,5   163,8  

55. Згрупувати та визначити із врахуванням бюджетної класифікації суму доходів місцевого бюджету за розділами. Заповнити таблицю (тис. грн):

Таблиця 12

Податкові надходження Неподаткові надходження Доходи від операцій з капіталом Трансферти
       

 

податок з доходів фізичних осіб – 54600; доходи від власності та підприємницької діяльності – 548; штрафи та фінансові санкції – 120; податок з власників транспортних засобів – 654; плата за землю – 5490; власні надходження бюджетних установ – 786; надходження від продажу землі, що перебуває у комунальній власності; сума, що надійшла з іншого бюджету на покриття дефіциту – 567; суму, що надійшла від міжнародної організації на безповоротній основі – 100; надходження від продажу нематеріальних активів – 8090; адміністративні збори та платежі – 80.

56. Згрупувати та визначити окремо суму власних і закріплених доходів місцевого бюджету: місцеві податки і збори – 560; надходження дивідендів, нарахованих на акції – 46; державне мито – 98; плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 9; плата за торговий патент – 101; плата за забруднення навколишнього середовища у частині, що зараховується до місцевого бюджету – 56; податок на промисел – 45.

Заповнити таблицю (тис. грн):

Таблиця 13

Власні доходи Сума Закріплені доходи Сума
       

 

57. Згрупувати та визначити серед запропонованих видатків місцевого бюджету видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і які не враховуються (тис. грн.): місцева пожежна охорона – 560; надходження від проведення експертизи новозбудованих об’єктів – 46; позашкільна освіта – 998; організація прикордонної торгівлі – 98; місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства – 101; обслуговування боргу органів місцевого самоврядування – 56; організація охорони та реставрації пам’ятників архітектури – 45.

58. Згрупувати переваги трьох систем касового виконання видаткової частини місцевих бюджетів:

1) відсутність ризику, пов’язаного із зберіганням бюджетних коштів;

2) висока оперативність здійснення платежів;

3) більш розгорнута і оперативніша звітність про виконання бюджету;

4) наявність можливості отримати інформацію про зобов’язання розпорядників;

5) відсутня потреба у здійсненні видатків на утримання спеціальної установи;

6) високий ступінь фінансової автономії органів місцевої влади; оперативність і повнота інформації.

Заповнити таблицю ознаками переваг кожної із систем:

Таблиця 14

Банківська система Казначейська система Змішана система
     

59. Визначити етапи кожного бюджетного процесу із наступних ознак: бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; встановлення бюджетних асигнувань; встановлення граничних розмірів бюджетних асигнувань; підготовка бюджетних запитів; розгляд граничного обсягу річного дефіциту місцевого бюджету; надання розшифровки витрат за статтями; розгляд місцевою радою звітів про виконання місцевого бюджету; аналіз і зведення бюджетних запитів. Заповнити таблицю складовими бюджетного процесу (МБ – місцевий бюджет):

 

Таблиця 15

Складання проекту МБ Розгляд і прийняття рішення про МБ Виконання МБ Підготовка та розгляд звіту про виконання МБ
       

60. Визначити доходи від об’єктів комунальної власності за такими даними (тис. грн.): податок на прибуток підприємств комунальної власності – 60086.; надходження дивідендів – 50; плата за оренду майнових комплексів – 89; власні надходження бюджетних установ – 4509; ринковий збір – 4568; податок з реклами – 678.

61. Визначити суму житлово-комунальних послуг району міста, яку сплачує населення, за такими даними (тис. грн.): послуги лазень – 20; вивезення сміття – 40; місцева пожежна охорона – 98; забезпечення жителів району зоною відпочинку – 102; освітлення вулиць і доріг – 45; послуги пасажирського транспорту – 140.

62. Визначити суму джерел некомерційного комунального підприємства за такими даними (тис. грн.): доходи від реалізації продукції – 120; доходи від цінних паперів – 67; дотації з бюджетів інших рівнів – 45; позичені кошти – 20; кошти від оренди цілісних майнових комплексів – 67.

63. Визначити доходи від об’єктів комунальної власності району міста за такими даними (тис. грн.): надходження дивідендів – 56; податок на прибуток підприємств комунальної власності – 87; комунальний податок – 65; плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності – 45; податок з реклами – 78; кошти від продажу земельних ділянок – 56.

64. Визначити суму доходів житлово-експлуатаційного підприємства від квартирної плати у плановому році на основі таких даних:

- середньорічна ставка квартплати у попередньому році – 8,2 грн / кв. м;

- оплачувана житлова площа на початок планового року – 145 600 кв. м;

- з 25 травня планується ввести в дію житлову площу у розмірі 1600 кв. м, а з 27 липня – у розмірі 480 кв. м;

- з 20 липня буде виведено з експлуатації 380 кв. м житлової площі, а з 26 серпня – 250 кв. м

65. Визначити суму доходів житлово-експлуатаційного підприємства від квартирної плати у плановому році на основі таких даних:

- середньорічна ставка квартплати у попередньому році – 7,2 грн / кв. м;

- оплачувана житлова площа на початок планового року – 125 600 кв. м;

- з 25 березня планується ввести в дію житлову площу у розмірі 1200 кв. м, а з 27 квітня – у розмірі 460 кв. м;

- з 20 липня буде виведено з експлуатації 360 кв. м житлової площі, а з 26 вересня – 250 кв. м

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Організація фінансів житлово-комунального господарства | Сучасні проблеми та реформування житлово-комунального господарства в Україні | Послуги, які надаються на місцевому рівні | Вітчизняний досвід розвитку комунального кредиту. | Платежі у зарубіжних країнах | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ | Основними формами руху бюджетних ресурсів у процесі | Та індивідуальної роботи | Контрольної роботи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичні завдання по курсу| Під час розв’язання задач

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.053 сек.)