Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B) Анкета

Читайте также:
  1. Анкета 2
  2. Анкета 3
  3. Анкета 4
  4. Анкета 5
  5. Анкета 6
  6. Анкета для воспитателя
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

C) Мәліметтерге сараптама

D) Тәжірибелік мінездеме

E) Респонденттерге берілетін мәлімет

3508. Мәліметтерді бастапқы өңдеу дегеніміз –

A) Графиктер құру

B) Әлеуметтік ақпарат жинау

C) Максималды және минималды көрсеткіштерге сараптама

D) Қосылған мәліметтерге сараптама

E) Алынған жауаптарды есептеу

3509. К.Маркс, П.Сорокин, Э.Гидденстің зерттеулері негізінен әлеуметтанудың қай саласына бағытталған?

A) Білім социологиясына

B) Дін социологиясына

C) Әлеуметтік стратификацияға

D) Мәдениетке

E) Экономикалық социологияға

3510. Білім, идеология, әлеуметтік құндылықтар жиынтығы нені құрайды?

A) Саяси институттарды

B) Әлеуметтік қауымдастықты

C) Мәдениетті

D) Діни сананы

E) Демографияны

3511. Белгілі бір қызмет саласындағы (экономика, саясат, идеология) бір адамға, топқа немесе мемлекетке тиесілі ерекше құқық, басымдық -

A) монополия

B) мораторий

C) азаматтық құқық

D) легитимділік

E) жариялылық

3512. Ажырасу себептерінің ішінде бірінші орында тұрған себеп:

A) Материалдық қиындықтар

B) маскүнемдік

C) мінездің сәйкес келмеуі

D) өмірлік мақсаттардың әртүрлі болуы

E) отбасында баланың болмауы

3601. Мәліметтерді аналитикалық өңдеу дегеніміз –

A) Әлеуметтік ақпарат жинау

B) Ұсыныс пен сұранысқа сараптама

C) Қосылған мәліметтерге сараптама

D) Алынған жауаптарды есептеу

E) Сұрақ парақтарын жинақтау

3602. леуметтік зерттеу неден басталады?

A) Құралдарды дайындау

B) Мәселе қою

C) Статистикалық мәліметтерді жинау

D) Тәжірибелік мінездемелер құру

E) Зерттеу бағдарламасын құру

3603. Әлеуметтік ақпарат жинаудың әдісіне жатпайтынды көрсетіңіз:

A) Контент-сараптама

B) Сауалнама

C) Бақылау

D) Болжам

E) Сұхбат

3604. Әлеуметтік зерттеуге қатысушы, сұрақтарға жауап беруші адам -

A) Фотокорреспондент

B) Корреспондент

C) Респондент

D) Интервьюер

E) Журналист

3605. Әлеуметтік зерттеуге қатысушы, сұрақтарды қоюшы -

A) Фотокорреспонтент

B) Корреспондент

C) Респондент

D) Интервьюер

E) Журналист

3606. Девиация ұғымы нені білдіреді?

A) Келісушілік

B) Дәстүрлерді дәл көрсетіп жүру

C) Нормалардан ауытқу

D) Нормаларды сақтау

E) Бағынушылық

3607. Аномияны өзіне өзі қол жұмсаушылық себеп деп есептеген:

A) Маркс

B) Шелдон

C) Дюркейм

D) Сорокин

E) Фрейд

3608. Стратификацияның касталық жүйесі қай елде қалыптасты?

A) Үндістан

B) Ежелгі Греция

C) АҚШ

D) Қазақстан

E) Ресей империясы

3609. Әркелкі әлеуметтік топтардың өмірлік мүдделерін бейнелеу және қорғау - басты әлеуметтік функциясы болып табылатын құрылымдарды анықтаңыз

A) Адамдардың кездейсоқ жиынтығы

B) Отбасы институттары

C) Қоғамдық ұйымдар

D) Ұлттар мен ұлыстар

E) Субмәдениет негізіндегі адамдар бірлестігі

3610. Жекелеген қоғамдық құбылыстар мен процестердің әлемдік құбылыстар мен процестерге бейімделуі қандай ұғыммен түсіндіріледі?

A) Урбандалу

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 449 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: C) кең-байтақ территорияға ие болу мен жоғары дамуды үйлестіру үшін қажет емес | B) баланы психофизиологиялық, әлеуметтік дамытып, мектепке даярлайды | D) трансформация | B) бейбітшілікті нығайту мақсатындағы бір мемлекеттің басқа мемлекетке ықпал етуі | C)сауалнамаға жауап беретіндер | E) Жоғарыда аталғандардың барлығынан | A) қол жетімді тұрғын үй және жылжымайтын мүлік нарығын дамыту | A) Әлеуметтік факт | A) автоматтандыру | D) Материалдық және рухани |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B) Прогресс| B) Қоғамның трансформациялануы

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.02 сек.)